Cube-Globe_460x460

Markt GPS

Beleg-
gingsvooruit-
zichten 2020

Wat zijn de belangrijkste thema’s voor beleggers wereldwijd? Onze Asset Class Heads geven hun visie over de thema's die beleggers in aandelen, fixed income en alternatives in 2020 in de gaten moeten houden.

AANDELEN

Aandelenkoersen bereikten in 2019 recordhoogten, zelfs toen geopolitieke onzekerheid tot veel volatiliteit leidde. We verwachten dat de sentimentschommelingen in 2020 aanhouden, en dat een focus op fundamentals belangrijker dan ooit zal zijn.

Risico's afwegen

Kunnen aandelenmarkten nog verder stijgen? We denken dat geopolitiek een bovenmatige invloed op het antwoord zal hebben. Wij erkennen ook dat waarderingen boven het langetermijngemiddelde liggen en dat sommige economische indicatoren negatief worden. Maar we zien ook positieve ontwikkelingen: de versoepeling van het monetaire beleid, een sterke Amerikaanse arbeidsmarkt en de relatieve aantrekkelijkheid van aandelen ten opzichte van obligaties. We denken dat aandelen het juiste spoor zullen volgen maar dat er wel wat hobbels in het verschiet liggen.

Amerikaans Werkloosheidscijfer

Op het laagste punt in 50 jaar: 3,5% in 20191

Waarderingen zijn belangrijk

In een groot deel van 2019 beloonden beleggers defensieve aandelen maar in september zagen we een scherpe ommekeer naar cyclische fondsen die eerder genegeerd werden. Suggereert deze sentimentsverschuiving dat beleggers niet langer bereid zijn een prijs voor "veiligheid" te betalen? Dergelijke scepsis is verstandig en voor 2020 is het volgens ons van cruciaal belang bedrijven te vinden met gezonde fundamentals die tegen aantrekkelijke waarderingen verhandeld worden.

Kies voor wereldwijd

Wij zijn daarnaast van mening dat beleggers geografisch moeten diversifiëren. In 2019 voerden Amerikaanse aandelen de wereldwijde effecthandel aan.2 Voor 2020 denken we dat dit leiderschap zich kan uitbreiden naar regio's zoals Europa, waarvoor het sentiment bijzonder negatief was, en Aziatische markten buiten China, die profiteerden van de handelsoorlog. Daarnaast zien we ook kansen in bedrijven die innoveren, die met fusies en overnames tot kostensynergiën komen of die andere groeimogelijkheden benutten, naast bedrijven die zich richten op ESG.

China's investering in ontwikkelend azië

200% in 20183

ZORGEN VAN BELEGGERS

Is dit het moment om een tegendraadse positie voor mijn aandelenallocatie in te nemen, of zullen nieuwe sterren blijven rijzen? Is dit het moment om een Amerikaanse overweging te verkleinen?

Obligaties

ZORGEN VAN BELEGGERS

Als de lage of negatieve rentes aanhouden, hoe moeten beleggers in vastrentende effecten zichzelf dan positioneren voor winst?

Negatieve rentes en zwakke cijfers zorgen voor een uitdagende omgeving. Er is echter ruimte voor positiviteit op het gebied van obligaties, een vermogenscategorie die zeer geschikt is voor alledaagse economische omstandigheden.

Ga uit van realistische verwachtingen

Of een recessie in 2020 vermeden wordt, is afhankelijk van het beleid van de centrale banken. Wij denken echter dat een recessie vermeden zal worden. Dit zal gecombineerd worden met een verlenging van de kredietcyclus die bedrijfsobligaties ondersteunt maar gezien de huidige lage rentes zouden beleggers zich in het algemeen moeten voorbereiden op bescheiden rendementen op obligaties.

Rentewijzigingen

56 verlagingen in 3e kw. 2019 tegen 27 verhogingen in 3e kw. 20184

Wees actief

We zijn voorzichtig met waarderingen. Deze zijn over het algemeen hoog en nu de rentes op staatsobligaties zo laag zijn, bieden ze slechts een magere basis voor aantrekkelijke rendementen. Bepaalde sectoren en marktgebieden zullen gevoelig zijn voor schokken, vooral in het Amerikaanse verkiezingsjaar; andere sectoren zullen hier juist door gesteund worden. We verwachten een toenemende spreiding van rendementen en nu de disruptie aanhoudt, zal actieve positionering van cruciaal belang zijn.

Negatief Renderende Staatsobligaties

US$ 13 T5

Bekijk de markt vanuit een breed perspectief

De zoektocht naar rendement zal beleggers dwingen alle vastrentende producten te overwegen, waarbij door activa en hypotheken gedekte effecten mogelijk interessant kunnen zijn. Ook ESG-overwegingen worden steeds relevanter. Het is belangrijk niet te veel vast te houden aan een bepaald idee of positionering bij het anticiperen op de komende geopolitieke en sentimentsverschuivingen.

Alternatieven

Alternatieve beleggingen hebben aanzienlijk aan populariteit gewonnen. De beleggingscategorie wordt steeds relevanter nu beleggers betwijfelen of traditionele activaklassen nog veel meer gaan opleveren. De diverse mogelijkheden moeten echter zorgvuldig overwogen worden.

Weet wat uw rendementsbronnen zijn

Veel managers van alternatieve fondsen vertrouwen op de aandelenbèta (marktblootstelling) om rendement te genereren. Maar bij een daling biedt dit geen diversificatie. Volgens ons moeten beleggers bij het beoordelen van kansen dan ook goed begrijpen of rendementen afhankelijk zijn van belegging op basis van vaardigheden - met de daarbij behorende diversificatievoordelen - of blootstelling aan markten. Wij bevelen de eerste optie aan.

Volgens ons zouden beleggingen in alternatieven

Bijna 0%netto blootstelling aan traditionele beleggingscategorieën moeten bevatten

Let op veranderende marktdynamiek

Het stijgend aantal gepensioneerden betekent dat de maatschappelijke kwetsbaarheid voor beleggingsverliezen en de mogelijke gevolgen daarvan toenemen. Houd rekening met de monetaire versoepeling in de afgelopen tien jaar en de gevolgen voor de rendementen van de activaklasse.

Let op risico's voor traditionele beleggingscategorieën

In deze laatste fase van de cyclus letten we op structurele verschuivingen die op een verkeerde inprijzing van risico kunnen duiden. Sinds 2009 werden aandelenkoersen kunstmatig hoog gehouden door bedrijven die hun laagrentende schuldpapier inzetten om aandelen terug te kopen. Beleggers moeten oppassen voor een omkering van deze trend, die in 2020 mogelijk tot aanzienlijke resultaten kan leiden. Naar onze mening is het toevoegen van diversifiërende rendementsbronnen aan evenwichtige portefeuilles gunstig voor het langetermijnrendement. Gezien de huidige omstandigheden is dit het juiste moment daarvoor.

Terugkopen van aandelen door amerikaanse bedrijven sinds 2009

US$ 3,7 B6

ZORGEN VAN BELEGGERS

Bieden alternatieven beleggingen echte spreidingskansen buiten de traditionele beleggingscategorieën om?

Beleggingsthema’s voor 2020

Bij Janus Henderson bespreken en bediscussiëren onze beleggingsteams hun visie regelmatig. Het staat ze echter vrij hun eigen mening te vormen over de kansen en risico's op de markt. In onze Markt GPS: Beleggingsvooruitzichten geven onze Asset Class Heads hun visie. Het commentaar van individuele portefeuillebeheerders dat u in de Inzichten op de website van Janus Henderson vindt, maakt deel uit van onze Knowledge. Shared-aanpak.

1Bron: Refinitiv Datastream, Bureau of Labor Statistics, US Department of Labor, Amerikaans werkloosheidspercentage, met seizoenscorrectie, september 2019.

2Per 31 oktober 2019.

3Bron: Aziatische ontwikkelingsbank, december 2018. Greenfield-investering zijn projecten waarbij investeerders in hele nieuwe vestigingen in het buitenland investeren of hun activiteiten in buitenlandse gebieden uitbreiden.

4Bron: CBRates.com, november 2019.

5Bron: Bloomberg, Bloomberg Barclays Global Aggregate Negative-Yielding Debt Market Value, november 2019.

6Bron: Onderzoek Bank of America Merrill Lynch, september 2019.