Wij willen u op de hoogte brengen van wijzigingen die zijn doorgevoerd voor de Horizon Total Return Bond Fund KIID van Janus Henderson.

De prestatiedoelstelling is als volgt aangepast:

‘De Euro Short-Term Rate met ten minste 2,5% per jaar, vóór aftrek van kosten, gedurende een periode van 5 jaar overtreffen.’

Het risicoprofiel en de manier waarop de Fondsen worden beheerd zullen niet wijzigen als gevolg van deze update. U hoeft geen actie te ondernemen naar aanleiding van deze mededeling.

De bijgewerkte KIID is beschikbaar via de gebruikelijke kanalen en op onze website(www.janushenderson.com).