Bevestiging van naamswijzigingen

Als onderdeel van onze doorlopende integratieplannen na de fusie van Janus Capital en Henderson Global Investors willen wij u graag bevestigen dat de volgende rechtspersonen van Janus Henderson nieuwe namen hebben gekregen.

Eerdere naam rechtspersoon  Nieuwe naam rechtspersoon  Ingangsdatum
Janus Capital Management LLC Janus Henderson Investors US LLC 3 januari 2022
Janus Capital International Limited Janus Henderson Investors International Limited 11 maart 2022
Henderson Investment Funds Limited Janus Henderson Fund Management UK Limited 22 maart 2022
Henderson Global Investors Limited Janus Henderson Investors UK Limited 15 maart 2022
Henderson Administration Limited Janus Henderson Administration UK Limited Gepland voor 6 april 2022

Worden er nog andere zaken veranderd?
Nee, het registratienummer van de onderneming en de identificatiecodes van de rechtspersonen blijven hetzelfde.

Om alle twijfel weg te nemen: eventuele overeenkomsten die wij met u hebben gesloten, hoeven niet gewijzigd te worden als gevolg van de hierboven beschreven naamswijzigingen. Fondsdocumentatie, zoals het prospectus, de EBI en de aanvraagformulieren, zullen te zijner tijd worden geactualiseerd.

Worden er operationele zaken veranderd?
De naam van de bankrekeningen voor het betalen van inschrijvingen of facturen verandert als volgt:

 • Inschrijvingen op het Janus Henderson Fund:
  De bankrekeninggegevens blijven dezelfde, maar vanaf 12 april 2022 verandert de tenaamstelling van de bankrekening van Henderson Investment Funds Limited in Janus Henderson Fund Management UK Limited.
 • Facturen voor Janus Henderson:
  De bankgegevens blijven dezelfde, maar de tenaamstelling van de bankrekening zal naar verwachting in het tweede kwartaal veranderen van Henderson Global Investors Limited in Janus Henderson Investors UK Limited. De betalingen zullen geen gevolgen ondervinden van de naamsverandering.

Verandert de contactinformatie?

 • De telefoonnummers blijven hetzelfde.
 • De post- en e-mailadressen blijven hetzelfde.
 • De websites worden bijgewerkt om de nieuwe naam van de rechtspersoon weer te geven.

Welk bewijs kan worden geleverd?
Naamswijzigingscertificaten kunnen op verzoek verstrekt worden.

Kennisgeving van komende wijzigingen

Nu het integratieproces vordert, willen we u graag informeren over de volgende aanstaande veranderingen in de naam van Henderson Management S.A. en zijn kantoren:

Huidige naam rechtspersoon  Nieuwe naam rechtspersoon 
Henderson Management S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A.
HMSA France Janus Henderson Investors Europe S.A. (Franse kantoor)
HMSA Germany Janus Henderson Investors Europe S.A. (Duitse kantoor)
HMSA Italy Janus Henderson Investors Europe S.A. (Italiaanse kantoor)
HMSA Netherlands Janus Henderson Investors Europe S.A. (Nederlandse kantoor)
HMSA Spain Janus Henderson Investors Europe S.A. (Spaanse kantoor)

 
Waarom voeren we deze veranderingen door?
We wijzigen de naam van de rechtspersonen om ze af te stemmen op onze naam Janus Henderson Investors.

Worden er nog andere zaken veranderd?
Ja, het adres van de statutaire zetel van Henderson Management S.A. verandert ook en zal te zijner tijd worden meegedeeld.
Het registratienummer van de onderneming en de identificatiecodes van de rechtspersonen blijven dezelfde.
Om alle twijfel weg te nemen: eventuele overeenkomsten die wij met u hebben gesloten, hoeven niet gewijzigd te worden als gevolg van de hierboven beschreven naamswijzigingen.
Fondsdocumentatie, zoals het prospectus, de EBI en de aanvraagformulieren, zullen te zijner tijd worden geactualiseerd.

Worden er operationele zaken veranderd?
De tenaamstelling van de bankrekeningen voor de betaling van uw inschrijvingen verandert niet.

Verandert de contactinformatie?

 • Het postadres zal veranderen en u ontvangt te zijner tijd nadere informatie.
 • De telefoonnummers blijven hetzelfde.
 • De e-mailadressen blijven hetzelfde.
 • De websites worden bijgewerkt om de nieuwe naam van de rechtspersoon weer te geven.

Wanneer vinden deze veranderingen plaats?
Het is de bedoeling dat de wijzigingen later dit jaar worden doorgevoerd. De exacte data zullen te zijner tijd worden bevestigd. We zullen de wijzigingen automatisch verwerken. U hoeft geen actie te ondernemen.

Welk bewijs kan worden geleverd?
Onze gegevens in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister zullen te zijner tijd worden bijgewerkt.