18 november 2019

  • De dividenden stijgen in totaal 2,8% naar een record voor het derde kwartaal van USD 355,3 miljard, met een onderliggende stijging van 5,3%
  • De Amerikaanse dividenden bereiken een nieuw record, en Canada en Japan bereiken een record voor het derde kwartaal; het VK wordt gestimuleerd door eenmalige speciale dividenden
  • In Australië dalen de dividenden flink en ook China is zwak
  • Geen veranderingen in de verwachtingen voor 2019 – Janus Henderson verwacht een record van USD 1,43 biljoen aan dividend, een stijging van 3,9% jaar-op-jaar, wat neerkomt op een onderliggende groei van 5,4%
  • Gezien de staat van de wereldeconomie zien we in 2020 waarschijnlijk een matiging van de dividendgroei

Er is sprake van een vertraging van de wereldwijde dividendgroei, volgens de meest recente Janus Henderson Global Dividend Index (JHGDI). Deze trend begon in het tweede kwartaal en zette zich voort in het derde kwartaal. Toch stijgen de dividenden ondanks het tragere tempo nog steeds flink. De uitkeringen stegen in totaal met 2,8% naar een nieuw record voor het derde kwartaal van USD 355,3 miljard, wat neerkomt op een onderliggende groei van 5,3%, na correctie voor de sterkere dollar en minder belangrijke technische factoren. Dit is precies in lijn met de langetermijntrend en de verwachtingen van Janus Henderson. De Janus Henderson Global Dividend Index steeg naar 193,1, een nieuw record.

Alleen de Amerikaanse dividenden bereikten in het derde kwartaal een nieuw record, met een onderliggende groei van 8,0%, ruim boven het wereldwijde gemiddelde. De vertraging van de winstgroei begint echter een effect te hebben op de dividenduitkeringen. Een groeiend aantal Amerikaanse bedrijven hield het dividend gelijk – een op de zes bedrijven in het derde kwartaal, tegenover een op de tien in het eerste kwartaal. Toch zijn er nog maar weinig bedrijven die hun dividend echt verlagen. AT&T is dit jaar de grootste dividendbetaler in de VS, waarmee het Apple, Exxon Mobil en Microsoft heeft ingehaald. AT&T keert voor het eerst sinds 2012 terug aan kop dankzij de overname van Time Warner in 2018; het gefuseerde bedrijf keert bijna USD 14,9 miljard uit. Dit is echter niet genoeg om Shell van de troon te stoten als ‘s werelds grootste dividendbetaler voor het vierde jaar op rij.

Rekening houdend met seizoensinvloeden hebben Japan, Canada en het Verenigd Koninkrijk alle drie een record bereikt in het derde kwartaal. In het geval van het Verenigd Koninkrijk was dit echter volledig te danken aan zeer grote speciale dividenden van banken en mijnbouwbedrijven. De onderliggende trend in het VK blijft zwak met een onderliggende groei van slechts 0,6%.

Het derde kwartaal is vooral belangrijk voor Azië-Pacific en China, waar duidelijke tekenen van zwakte te zien waren. Bijna de helft van de Chinese bedrijven in de index verlaagde de uitkering. En de bescheiden groei die werd gerealiseerd, was vooral te danken aan een grote stijging van één of twee bedrijven. De Chinese dividenden van in totaal USD 29,2 miljard stegen licht met een onderliggende groei van 3,7% jaar-op-jaar. Zonder de grote stijging van Petrochina zouden ze jaar-op-jaar lager zijn geweest. De vertraging van de Chinese economie is van invloed op het vermogen van Chinese bedrijven om dividend uit te keren. Dit heeft vooral te maken met het feit dat in China kortetermijndividenden sterker gekoppeld zijn aan de winst dan in andere delen van de wereld, zoals de VS en het VK. Dat komt doordat Chinese bedrijven hoofdzakelijk een beleid hanteren met een vaste payout-ratio.

In Azië-Pacific zorgden Australië en Taiwan voor een daling van de uitkeringen. Hongkong kende als enige een sterke groei. Het was een moeilijk kwartaal in Australië, waar twee op de vijf bedrijven in de index het dividend verlaagden. Het totaal daalde naar USD 18,6 miljard, het laagste totaal voor het derde kwartaal sinds 2010 in Amerikaanse dollars, met een onderliggende daling van 5,9%. De grootste negatieve bijdrage kwam van National Australia Bank, die voor het eerst in tien jaar het dividend verlaagde. Onder de grotere economieën heeft Australië al de laagste dividenddekking ter wereld. Dus als de vertragende binnenlandse economie leidt tot een daling van de winstgevendheid van bedrijven, is dat slecht nieuws voor beleggers die zich richten op inkomsten. Dit benadrukt het belang van een gespreide wereldwijde beleggingsbenadering. De uitkeringen van Hongkong stegen onderliggend met 8,1%, in tegenstelling tot de trend op het vasteland van China. Dit was vooral te danken aan het dividend van oliemaatschappij CNOOC en van de vastgoedsector.

Het derde kwartaal is het zwakste seizoen voor Europese dividenden. Die stegen onderliggend met 7,0%, maar het groeipercentage werd vertekend door positieve ontwikkelingen bij slechts enkele bedrijven. De totale groei is niet voldoende om de groei op jaarbasis aanzienlijk te beïnvloeden.

De energiesector kende de sterkste groei in het derde kwartaal, met dividenden die onderliggend met iets meer dan een vijfde stegen. Het grootste deel hiervan was afkomstig van Russische oliemaatschappijen, maar China en Hongkong, Canada en de Verenigde Staten leverden ook een aanzienlijk bijdrage aan de stijging. De totale groei van basismaterialen werd gestimuleerd door speciale dividenden, maar telecombedrijven wereldwijd werden achtervolgd door verlagingen. Daarbij hadden het Britse Vodafone, China Mobile en Telstra uit Australië de grootste impact. Slechts iets meer dan de helft van de telecombedrijven in de index verhoogde de uitkeringen jaar-op-jaar.

Janus Henderson heeft zijn prognose van USD 1,43 biljoen voor de wereldwijde dividenden niet gewijzigd voor 2019. Dit betekent een totale stijging van 3,9%, wat neerkomt op een onderliggende groei van 5,4%. Ter vergelijking: in 2018 bedroeg de onderliggende groei nog 8,5%. 2019 wordt het tiende jaar op rij met onderliggende groei van de dividenden.

Jane Shoemake, Investment Director of Global Equity Income bij Janus Henderson:

“We waarschuwen beleggers er al het hele jaar voor dat de snelle dividendgroei waarvan ze de afgelopen jaren hebben geprofiteerd, zal terugkeren naar een normaler niveau. De vertragende wereldeconomie begint namelijk effect te hebben op de bedrijfswinsten en daarmee op de dividenden. De ontwikkelingen in het derde kwartaal laten de voordelen zien van een wereldwijde benadering voor inkomstenbeleggen – spreiding betekent dat een tragere groei in een bepaald deel van de wereld vaak wordt gecompenseerd door snellere vooruitgang elders. Voor volgend jaar zal de tragere winstgroei van invloed zijn op de dividenden, maar met de huidige lage rente blijven aandelen een waardevolle bron van inkomsten voor beleggers. Zelfs als de dividendgroei minder opvallend is dan in het recente verleden.”

– Einde van het persbericht –

Persvoorlichting

 Janus Henderson Investors
Stark Narrative
T: +31 (0)6 54 202 905
E: JanusHenderson@StarkNarrative.com

Informatie voor redacteurs

Janus Henderson Group (JHG) is een toonaangevende wereldwijde actieve vermogensbeheerder, die beleggers helpt bij het realiseren van hun financiële doelen voor de lange termijn. Dit doet het via een breed scala aan beleggingsproducten, zoals aandelenstrategieën, vastrentende strategieën, kwantitatieve aandelenstrategieën, multi-assetstrategieën en strategieën voor alternatieve beleggingen.

Janus Henderson heeft ongeveer USD 356.1 miljard aan beheerd vermogen (per 30 september 2019), meer dan 2.000 werknemers en wereldwijd kantoren in 28 steden. Het hoofdkantoor staat in Londen en het bedrijf is genoteerd aan de New York Stock Exchange (NYSE) en de Australian Securities Exchange (ASX).

Dit persbericht is uitsluitend bestemd voor de pers en niet bedoeld voor particuliere beleggers, financiële adviseurs en institutionele beleggers. Wij behouden ons het recht voor telefoongesprekken op te nemen voor onze wederzijdse bescherming, om onze klantenservice te verbeteren en voor regelgevingsdoeleinden voor registratie.

Gepubliceerd door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder investeringsproducten en -diensten worden geleverd door Janus Capital International Limited (reg. nr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (reg. nr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (reg. nr. 2678531), AlphaGen Capital Limited (reg. nr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (reg. nr. 2606646)), (allen geregistreerd in Engeland en Wales te 201 Bishopsgate, Londen EC2M 3AE en gereguleerd door de Financial Conduct Authority) en Henderson Management S.A. (reg. nr. B22848 te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg en gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier). Henderson Secretarial Services Limited (opgericht en geregistreerd in Engeland en Wales, registratienummer 1471624, met als statutaire zetel 201 Bishopsgate, Londen EC2M 3AE) is de naam waaronder de diensten als company secretary worden verleend. Al deze maatschappijen zijn volledige dochtermaatschappijen van Janus Henderson Group plc (opgericht en gevestigd in Jersey, reg.nr. 101484 met als statutaire zetel 47 Esplanade, St Helier, Jersey JE1 0BD).