Vandaag lanceert Janus Henderson Investors het derde deel van de educatieve serie Signals and Smokescreens. In dit deel, met de titel ‘Materiële transacties en transacties tussen verbonden partijen’, wordt uitgelegd hoe lokale bedrijfsstructuren en corporate actions kunnen worden beoordeeld. Zo kunnen beleggers inschatten wat de werkelijke bedoelingen van de controlerende aandeelhouders van een bedrijf zijn.

We namen meer dan 50 Chinese bedrijven onder de loep. Bij meer dan de helft van deze bedrijven was er sprake van materiële transacties die nadelig waren voor de minderheidsaandeelhouders – bij ongeveer een derde hiervan ging het om transacties tussen verbonden partijen.

In China worden bedrijven heel anders geleid dan in de rest van de wereld. Met dit deel willen we wereldwijde beleggers meer inzicht geven in de Chinese bedrijfscultuur en in het risico achter de cijfers.

Belangrijke punten:

  • Door de snelle overgang van de Chinese economie naar een hybride systeem voldoet de binnenlandse regelgeving nog niet helemaal aan de internationale normen.
  • En aangezien het Chinese beleid voor noteringen aan de eigen beurs lastig en complex is, hebben sommige Chinese bedrijven ervoor gekozen uit te wijken naar buitenlandse beurzen.
  • Veel van de onderzochte bedrijven hadden geen transparante bedrijfsstructuur, waardoor de kans groter wordt dat gelden van aandeelhouders worden verduisterd.
  • De bedrijfscultuur in China is afhankelijk van het vertrouwen dat wordt opgebouwd door zeer persoonlijke relaties (ook wel guanxi) aan te gaan, en niet door schriftelijke overeenkomsten te sluiten ‘op gepaste afstand’.
    Culturele factoren en factoren op het gebied van regelgeving zorgen er mogelijk voor dat minderheidsaandeelhouders minder zijn beschermd.

Mike Kerley, directeur Pan-Asian Equities en portefeuillemanager, zei:
“Materiële transacties en transacties tussen verbonden partijen zijn bij Chinese bedrijven heel gewoon, zowel in de overheidssectoren als de particuliere sectoren. Om een weloverwogen beleggingsbeslissing te kunnen maken, is het belangrijk om te begrijpen wat de aard van deze transacties is, wat de waarde is waartegen deze zijn afgesloten en is het belangrijk om te kijken of deze in het belang zijn van de minderheidsaandeelhouders.”