Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar een rendement uit een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten te bieden en tegelijk de kapitaalverliezen te beperken (hoewel dit niet wordt gegarandeerd).
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 1,5% hoger ligt dan de 'gemengde' index (55% S&P 500 + 45% Bloomberg US Aggregate Bond), vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt tussen 35%-65% van zijn vermogen in aandelen van vooral Amerikaanse bedrijven, en tussen 35%-65% van zijn vermogen in obligaties van om het even welke kwaliteit, inclusief tot 35% in hoogrentende obligaties en leningen (d.w.z. met een rating onder beleggingskwaliteit) die vooral zijn uitgegeven door Amerikaanse bedrijven of de Amerikaanse overheid.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in bedrijven en obligaties buiten de Verenigde Staten, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen, het Fonds efficiënter te beheren of extra kapitaal of inkomsten voor het Fonds te genereren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de 'gemengde' index (55% S&P 500 + 45% Bloomberg US Aggregate Bond), die in ruime mate representatief is voor de bedrijven en obligaties waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder beschikt over een hoge mate van vrijheid om individuele beleggingen voor het Fonds te kiezen.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Een belegger in het fonds verwerft participaties/ aandelen in het fonds zelf en niet in de onderliggende activa van het fonds.

Over dit fonds

  • Largecap groeiaandelen in combinatie met een actief beheerde obligatiestrategie voor de middellange termijn voor een sterk risicogecorrigeerd rendementspotentieel
  • Dynamische assetallocatiestrategie met de flexibiliteit om defensief te positioneren vooruitlopend op marktvolatiliteit door de weging van aandelen te verschuiven tussen 35-65% afhankelijk van de omstandigheden
  • Geïntegreerd onderzoek maakt het voor onze aandelen- en obligatieanalisten mogelijk om zich samen te richten op dezelfde wereldwijde sectoren
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.