Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar een positief (absoluut) rendement te bieden, ongeacht de marktomstandigheden en over om het even welke periode van 12 maanden. Voor deze of enige andere periode is een positief rendement niet gegarandeerd, en vooral op kortere termijn kan het Fonds perioden van negatieve rendementen doormaken. Uw kapitaal loopt dan ook risico.
Rendementsdoel: Een rendement dat hoger ligt dan de basisrente in de VS, na aftrek van kosten en over om het even welke periode van 3 jaar.

Meer

Het Fonds belegt in aandelen en maakt uitgebreid gebruik van derivaten (complexe financiële instrumenten) om zowel long- als shortposities te nemen in bedrijven overal ter wereld die volgens de beleggingsbeheerder in waarde zullen stijgen (longposities) of dalen (shortposities), wat betekent dat het Fonds van elk van beide scenario's kan profiteren.
Doorgaans zal het Fonds elke longpositie in een bedrijf koppelen aan een shortpositie van gelijke grootte in een ander bedrijf (wat een 'paar' wordt genoemd), om te profiteren van het prijsverschil tussen de long- en shortblootstellingen van het paar en tegelijk het effect van bredere marktbewegingen te beperken.
Het Fonds zal een aanzienlijk deel van zijn vermogen in contanten en geldmarktinstrumenten houden als gevolg van participaties in derivaten.
De beleggingsbeheerder kan ook gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de Amerikaanse basisrente, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds en het niveau waarboven er prestatievergoedingen kunnen worden berekend (indien van toepassing). Voor aandelenklassen met valuta-afdekking wordt de rentevoet van de centrale bank die overeenstemt met de betreffende valuta van de aandelenklasse gebruikt als basis voor de rendementsvergelijking en voor de berekening van de prestatievergoeding. De beleggingsbeheerder heeft de volledige vrijheid om beleggingen voor het Fonds te kiezen en is niet gebonden aan een benchmark.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Een belegger in het fonds verwerft participaties/ aandelen in het fonds zelf en niet in de onderliggende activa van het fonds.

OVER DIT FONDS

  • Hanteert een marktneutrale benadering met als doel rendement te genereren ongeacht de richting van de aandelenmarkt.
  • Benut de beste ideeën van diverse interne aandelenteams van Janus Henderson
  • Het fonds streeft ernaar de algemene risico-rendementskenmerken van een gebalanceerde portefeuille te verbeteren, terwijl wordt gestreefd naar spreiding van de brede aandelenmarkten en minder algehele volatiliteit
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.