Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar over periodes van 12 maanden, ongeacht de marktomstandigheden, een positief absoluut rendement te behalen, hoewel een positief absoluut rendement voor geen enkele periode kan worden gegarandeerd. Het Fonds wil deze doelstelling behalen door een marktneutrale strategie te volgen. Het Fonds houdt gewoonlijk gepaarde long- en shortposities (gewoonlijk 200% long en 200% short van de totale intrinsieke waarde van het fonds) in aandelen of aandeelgerelateerde instrumenten van bedrijven van over de hele wereld, met als doel het marktrisico te minimaliseren en te profiteren van het toekomstige prijsverschil tussen long/short paren zoals samengesteld via fundamentele analyse. Het Fonds verwacht een nettopositie van gewoonlijk om en nabij de -10% tot +10% aan te houden. De longposities van het Fonds kunnen bestaan uit een combinatie van directe beleggingen en/of afgeleide instrumenten (zoals opties, futures, forwards, swaps en warrants), terwijl de shortposities geheel worden gerealiseerd via afgeleide instrumenten. Daarnaast mag te allen tijde een aanzienlijk deel van de activa van het Fonds bestaan uit contanten, quasi-contanten, deposito’s en/of geldmarktinstrumenten om de beleggingsstrategie van het Fonds uit te voeren, marktposities te beheren en te garanderen dat het Fonds voldoende liquide blijft om aan de verplichtingen te voldoen die ontstaan uit de posities in afgeleide instrumenten. De Beleggingsbeheerder kan van tijd tot tijd overwegen valuta- en renteposities af te dekken, maar zal over het algemeen geen contracten aangaan met als doel een speculatieve positie in valuta’s of rentes.

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

  • Hanteert een marktneutrale benadering met als doel rendement te genereren ongeacht de richting van de aandelenmarkt.
  • Benut de beste ideeën van diverse interne aandelenteams van Janus Henderson
  • Het fonds streeft ernaar de algemene risico-rendementskenmerken van een gebalanceerde portefeuille te verbeteren, terwijl wordt gestreefd naar spreiding van de brede aandelenmarkten en minder algehele volatiliteit
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.