Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een rendement uit een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten, met een lagere volatiliteit dan die van de aandelenmarkt, op lange termijn.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 4% hoger ligt dan de SONIA, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt in instellingen voor collectieve belegging (andere fondsen waaronder die beheerd door Janus Henderson en beursverhandelde indexfondsen) om een gediversifieerde wereldwijde blootstelling aan een waaier van activa te bieden, onder andere aan aandelen van bedrijven, obligaties uitgegeven door bedrijven en overheden, en in mindere mate aan alternatieve activa zoals vastgoed en grondstoffen.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals aandelen, obligaties, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de SONIA, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds. Voor aandelenklassen met valuta-afdekking wordt de rentevoet die overeenstemt met de betreffende valuta van de aandelenklasse gebruikt als basis voor de rendementsvergelijking. De beleggingsbeheerder heeft de volledige vrijheid om beleggingen voor het Fonds te kiezen.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Een belegger in het fonds verwerft participaties/ aandelen in het fonds zelf en niet in de onderliggende activa van het fonds.