Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Pan European Equity Fund is het realiseren van vermogensgroei op de lange termijn door ten minste 75% van het totale vermogen te beleggen in aandelen van bedrijven die hun statutaire zetel in de EER hebben of het Verenigd Koninkrijk indien ze geen deel uitmaken van de EER.

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

  • Streeft naar beleggingen in Europese bedrijven met robuuste bedrijfsmodellen, bewezen managementteams en solide financiën
  • De portefeuille richt zich op het selecteren van zowel kwalitatieve cyclische aandelen met goede bedrijfsmodellen en weinig schuld en kwalitatieve groeiaandelen
  • Zoekt bedrijven die een gestage groei en/of een goed rendement bieden om de consistentie van het rendement te verbeteren en mogelijk risico te helpen verminderen
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.