Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is een positief (absoluut) rendement op lange termijn te bieden.
Rendementsdoel: Een positief rendement over om het even welke periode van 3 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in aandelen en gerelateerde instrumenten van bedrijven, met een focus op grotere bedrijven in ontwikkelde markten, uit om het even welke sector en in om het even welk land.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om beleggingswinsten te verwezenlijken die in lijn liggen met de doelstelling van het Fonds, om het risico te verminderen of om het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark. De beleggingsbeheerder hanteert een wiskundige beleggingsaanpak, die niet wordt beperkt door een specifieke benchmark.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.