Global Snapshot

9-10-2017

Download

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Voor promotiedoeleinden.

Deel

Reacties

 
 
[##ImageTip_CAPTCHA]
 

Attentie

Wijziging fondsnamen

Wij wijzen u erop dat de fondsnamen Janus en Henderson op 15 december 2017 worden gewijzigd in Janus Henderson. Met deze wijzigingen stemmen we onze productnamen af op onze naam, Janus Henderson Investors, na de fusie van Janus Capital en Henderson Global Investors in mei 2017.

Deze naamswijziging heeft geen impact op het beheer van de onderliggende fondsen en beleggers en adviseurs hoeven geen actie te ondernemen.