‘Geen verandering’ – een winnende formule voor Europa?

7-8-2017

Download

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat de Britse kiezer de onbegrijpelijke (en onheilspellende) keuze maakte om de EU te verlaten. En over een paar maanden is het ook al weer een jaar geleden dat Donald Trump de verkiezingen won in het VS. Gevreesd werd dat deze twee gebeurtenissen zouden leiden tot het einde van de ‘status quo’ in de politiek en een voorbode waren voor een soort hedendaagse ‘New Deal’ in Europa en Amerika. De realiteit is echter heel anders.

De grootste voorstanders van de Brexit hebben inmiddels het toneel verlaten of moeten nu zo langzamerhand erkennen dat veel van hun beloftes – zo niet alle – niet haalbaar waren. Enkele van deze voorstanders proberen nu uit te vogelen hoe ze dit nieuws moeten brengen aan de mensen die ze hebben misleid. De komende maanden zal er steeds meer gesproken worden over een ‘lange overgangsperiode’ als de realiteit begint door te dringen. En in de VS neemt de twijfel toe over hoeveel van Trumps ‘briljante’ economische plannen daadwerkelijk haalbaar zijn.

Europees pragmatisme overschaduwt Brexit-onrust

Europees prHet belang van deze factoren zit hem in de vergelijking. Veel beleggers richtten zich vooral op het nieuws rond Trump en de Brexit, maar op de achtergrond was de progressie in Europa vooral een geval van ‘plus ça change, plus c’est la même chose’ – oftewel, ‘eigenlijk verandert er niks’. De economische groei is blijven aantrekken in Europa (buiten het VK) en, zoals verwacht, is er inmiddels een discussie op gang gekomen of de Europese Centrale Bank (ECB) kan beginnen met het afbouwen van de kwantitatieve stimulering.

Nu beleggers zich gaan positioneren voor het einde van het ‘ultraruime’ monetaire beleid in Europa, is de rente op Duitse 10-jaars staatsobligaties (Bunds) gestegen tot boven 0,5% – een duidelijke verandering ten opzichte van eind 2016 toen de rente zelfs even negatief was. Sommigen zien dit als een bedreiging voor de aandelenmarkten, maar realistischer is dat het een teken is van de verbeterende trend in de Europese economieën, en misschien zelfs van een terugkeer naar een zekere vorm van normaliteit. Deze verbetering is inmiddels ook terug te zien in de bedrijfswinsten en dat is een van de belangrijkste factoren voor de stijging op de aandelenmarkten dit jaar.

Vermijd te veel euforie

Beleggers richten zich terecht op de verbeteringen in Europa, maar er zijn toch ook nog wel wat donkere wolken aan de horizon. Ten eerste is het nog maar de vraag of de ondersteuning van de Europese economieën echt zo sterk is als de markten nu denken. Zo waren de reacties op de winstcijfers over het tweede kwartaal verdeeld. Atlas Copco, een van de beste engineeringbedrijven ter wereld, rapporteerde een sterke groei, maar die kon toch niet tippen aan de hoge verwachtingen. Deze trend zagen we bij behoorlijk wat bedrijven – wellicht een goede reminder dat kwartaalcijfers niet per se nuttig zijn voor bedrijven die zich simpelweg niet richten op hun performance over een periode van drie maanden.

Ten tweede hebben het VK en de VS – twee landen met een zeer onaangename politieke situatie – devaluatie gebruikt als een tool om de zwakke onderliggende economische fundamentals te beperken. De zwakte van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro in de afgelopen zes maanden heeft er ook voor gezorgd dat de winsten in dollars zijn veranderd van een meewind in een tegenwind – de wind is 180 graden gedraaid, zoals weergegeven in grafiek 1. De Amerikaanse dollar is in de zes maanden voor 1 augustus 2017 11,9% gedaald ten opzichte van de euro. Hierdoor valt de winst van Europese bedrijven die actief zijn in de VS lager uit.

Grafiek 1: Zwakte van Amerikaanse dollar gaat ten koste van Europese bedrijven in de VS 


Bron: Janus Henderson, Thomson Reuters Datastream, 1 augustus 2016 tot 1 augustus 2017. Een stijgende lijn wijst op een verzwakking van de Amerikaanse dollar, waardoor de winst van Europese bedrijven in de VS lager uitvalt.

Dubbele ondersteuning voor Europese banken

Wat betreft de recente resultaten voldeden de winstcijfers van ‘betrouwbare Growth aandelen’ over het algemeen aan de verwachtingen, maar dit was vaak niet genoeg voor bedrijven met een hoge waardering – de markt blijft gericht op namen die een ‘snel herstel’ laten zien.

Een sector binnen de markt waarvoor de omstandigheden waarschijnlijk nog wel even positief blijven, is de sector financiële dienstverlening. Dankzij de sterkere economieën neemt het aantal wanbetalingsvoorzieningen af en kopen beleggers aandelen op basis van het idee dat een hogere rente gunstig is voor de nettorentemarge, zoals we ook al zagen in de VS. Deze factoren hebben samen bijgedragen aan de betere performance van banken in 2017. Maar de angst dat de groei mogelijk snel weer tot stilstand komt, tempert het enthousiasme voor de sector.

De komende maanden wordt er meer duidelijk over een aantal vragen met betrekking tot Europese aandelen. En dan blijft het nog maar de vraag of de markten hun achtbaanrit – waar we inmiddels aan gewend zijn – voortzetten of dat beleggers de ruis op de korte termijn negeren.

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.


Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Henderson Horizon Pan European Equity Fund

Dit document is uitsluitend bedoeld voor gebruik door professionele beleggers en is niet voor verspreiding onder het algemene publiek.

Het Henderson Horizon Fund (het ""Fonds"") is een Luxemburgse SICAV die is opgericht op 30 mei 1985 en wordt beheerd door Henderson Management S.A. Alle beleggingsbeslissingen worden uitsluitend gedaan op basis van de informatie in het prospectus van het fonds (inclusief alle daarop betrekking hebbende documenten). Het prospectus bevat beleggingsbeperkingen. Dit document is alleen bedoeld als een samenvatting; potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het fonds. Een exemplaar van het prospectus van het fonds en van het document met essentiële beleggersinformatie kan worden aangevraagd bij Henderson Global Investors Limited in diens hoedanigheid van beleggingsbeheerder en distributeur.

Uitgegeven door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder Henderson Global Investors Limited (reg.nr. 906355) (opgericht en geregistreerd in Engeland en Wales met als statutaire zetel 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE) door de Financial Conduct Authority is toegelaten en gereglementeerd om beleggingsproducten en -diensten aan te bieden. Wij behouden ons het recht voor om telefoongesprekken op te nemen en te controleren.

Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Bij het vaststellen van de rendementsgegevens wordt geen rekening gehouden met commissies en kosten die verband houden met het uitgeven en terugkopen van deelbewijzen. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt. Belastingaannamen en belastingvoordelen hangen af van de specifieke omstandigheden van een belegger en kunnen veranderen als die situatie of de wetgeving verandert. Als u belegt via een tussenpersoon, raadpleeg dan direct die tussenpersoon, omdat de kosten, rendementen en voorwaarden aanzienlijk kunnen verschillen.

Niets in dit document is bedoeld of mag worden opgevat als advies. Dit document is geen aanbeveling om welke belegging dan ook te kopen of te verkopen. Het is geen onderdeel van enig koop- of verkoopcontract voor een belegging.

Het fonds is een collectief beleggingsproduct dat is goedgekeurd om in het Verenigd Koninkrijk als beleggingsfonds te worden aangeboden. Potentiële beleggers in het Verenigd Koninkrijk moeten er rekening mee houden dat de beschermingsmaatregelen waarin door het Britse toezichtstelsel wordt voorzien, niet of grotendeels niet van toepassing zijn op beleggingen in het fonds en dat er geen vergoedingen worden verstrekt op basis van de Financial Services Compensation Scheme van het Verenigd Koninkrijk.

Exemplaren van het prospectus en van het document met essentiële beleggersinformatie van het fonds zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Italiaans. De statuten en de (half)jaarverslagen zijn beschikbaar in het Engels. Het document met essentiële beleggersinformatie is ook verkrijgbaar in het Spaans. Al deze documenten zijn gratis verkrijgbaar bij de lokale kantoren van Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, Verenigd Koninkrijk voor Britse, Zweedse en andere Scandinavische beleggers; Via Dante 14, I-20121 Milaan, Italië voor Italiaanse beleggers en Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Nederland voor Nederlandse beleggers. De documenten zijn tevens verkrijgbaar bij de volgende fondsvertegenwoordigers: de Oostenrijkse betaalagent Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wenen, Oostenrijk; de Franse betaalagent BNP Paribas Securities Services, 3, Rue d’Antin, F-75002 Parijs, Frankrijk; de Duitse informatieagent Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Duitsland; de Belgische financiële dienstverlener CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België; de Spaanse vertegenwoordiger Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas, E-28109 Madrid, Spanje; de Singaporese vertegenwoordiger Henderson Global Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street, #34-03 / 04 CapitaGreen Singapore 048946, en de Zwitserse vertegenwoordiger BNP Paribas Securities Services, Parijs, filiaal Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Zwitserland, die tevens optreedt als Zwitserse betaalagent. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, een dochtermaatschappij van de Britse joint venture holding RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, tel. +852 2978 5656 is de vertegenwoordiger van het fonds in Hongkong.

Specifieke risico's

  • Beleggingsbeheertechnieken die goed presteren in normale marktomstandigheden kunnen op andere momenten ondoelmatig of ongunstig uitvallen.
  • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • Het gebruik van derivaten stelt het Fonds bloot aan andere, en mogelijk grotere, risico's dan de risico's die gepaard gaan met directe beleggingen in effecten en kan dus leiden tot een bijkomend verlies, dat aanzienlijk groter kan zijn dan de kost van het derivaat.
  • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
  • Maatregelen bestemd om de impact van bepaalde risico's te beperken zijn mogelijk niet beschikbaar of zijn inefficiënt.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

Risicoklasse

SRRI 6

Deel

Reacties

 
 
[##ImageTip_CAPTCHA]
 

Attentie