Electric vehicles transition is energising lithium demand

14-9-2017

Downloaden

David Whitten, Head of Janus Henderson’s Global Natural Resources Team, provides an overview of the lithium sector, the main driver of its strong demand and the challenges faced by this growing industry.

The outlook for lithium and other battery raw materials remains attractive, given rising demand and prices, in particular owing to the growing transition towards electric vehicles. However, the market’s strength is likely to be dependent on the interplay between demand and supply factors.

What is lithium and how is it mined?

Lithium is a chemical element that naturally occurs in granites in the form of spodumene and petalite minerals,  in clays or as an ion in brine solutions that form in salt lakes or ‘salars’. Different sources of lithium require different extraction processes, resulting in varied cost structures and economies of production.

Hard rock extraction

Image1
Talison Lithium's Greenbushes lithium operations, Western Australia.

The ‘hard rock’ lithium extraction process generally involves open pit mining or occasionally underground mining to produce a spodumene concentrate, which is sold into the Chinese converter market. These converter plants then chemically convert the lithium into a market-suitable form for battery cathode manufacture. Hard rock deposits are typically quicker and easier to process and are hence more responsive to market demand. However, for converters dependant on third party raw materials, the cost of production is high (ranging from US$8,000-10,000 per tonne of lithium carbonate equivalent (LCE; high grade lithium).

Brine extraction

Image 2
Orocobre evaporation ponds and plant, Salar de Olaroz, Argentina.
Image courtesy of Orocobre Limited.

The brine extraction method pumps brine from a ‘salar’ into a series of evaporation ponds in order to concentrate it before the final conversion. Lithium sourced from brines tends to be more cost-competitive, but processing is slower due to its reliance on natural evaporation, which takes 18 to 24 months. While a number of technologies have been tested to speed up the evaporation process, none have yet been commercialised. New projects tend to take time to develop and ramp up to capacity and therefore, this source of lithium is comparatively less responsive to market demand.

What is driving demand for lithium?

The evolution of electric vehicles (EVs) is the key driver of demand for lithium. Volkswagen recently articulated plans to develop 30 EV models and produce over two million EVs per year by 2025, while Volvo announced that every vehicle launched from 2019 will have an electric motor. Many other automakers are following suit, with over 120 EV models either currently in development, testing or manufacture. Both France and the UK have announced plans to ban internal combustion auto sales by 2040, demonstrating governments’ support for the transition.

We believe the consensus view from the auto and battery industries is that once EV battery pack prices fall below US$150/KWh, EVs will be cost-competitive with internal combustion engines. There are suggestions that this price threshold may have already been surpassed. As the battery pack currently represents around half of an EV’s price, any additional price reduction will increase competition with conventional cars and stimulate EV demand growth.

Compared to other commodity/metals, the lithium market remains very small and the rate of growth will be highly dependent on the EV market penetration rate. The battery industry, which consumes battery-grade lithium carbonate/hydroxide, is also going through a major investment phase with tens of billions of dollars being spent on new factories, such as Tesla’s ‘Gigafactory’. For this potential demand to be realised and the supply chain to be built, there needs to be significant capital invested to develop the numerous global lithium deposits under evaluation around the world.

Conclusion

The outlook for lithium remains robust as the battery industry expands capacity to meet the forecasted demand for electric vehicles, coupled with demand that continues to outstrip supply given limited supply sources. We hold positions in lithium carbonate suppliers Orocobre and Albemarle. The latter, the industry leader, recently upgraded its five-year demand forecast to around a 15% compound annual growth rate (CAGR). Based on the team’s extensive experience of investing in the natural resources sector, the lithium industry is currently another example of the classic equity story of value creation through project appraisal.

Stock examples are intended for illustrative purposes only and are not indicative of the historical or future performance of the strategy or the chances of success of any particular strategy. References made to individual securities should not constitute or form part of any offer or solicitation to issue, sell, subscribe or purchase the security.

 

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Voor promotiedoeleinden.


Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Horizon Global Natural Resources Fund

Dit document is uitsluitend bedoeld voor gebruik door professionele beleggers en is niet voor verspreiding onder het algemene publiek.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het ""Fonds"") is een Luxemburgse SICAV die is opgericht op 30 mei 1985 en wordt beheerd door Henderson Management S.A. Alle beleggingsbeslissingen worden uitsluitend gedaan op basis van de informatie in het prospectus van het fonds (inclusief alle daarop betrekking hebbende documenten). Het prospectus bevat beleggingsbeperkingen. Dit document is alleen bedoeld als een samenvatting; potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het fonds. Een exemplaar van het prospectus van het fonds en van het document met essentiële beleggersinformatie kan worden aangevraagd bij Henderson Global Investors Limited in diens hoedanigheid van beleggingsbeheerder en distributeur.

Uitgegeven door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden aangeboden door Janus Capital International Limited (registratienr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (registratienr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (registratienr. 2678531), AlphaGen Capital Limited (registratienr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (registratienr. 2606646) (elk geregistreerd in Engeland en Wales te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE en onder toezicht van de Financial Conduct Authority) en Henderson Management S.A. (registratienr. B22848 te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg en onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Bij het vaststellen van de rendementsgegevens wordt geen rekening gehouden met commissies en kosten die verband houden met het uitgeven en terugkopen van deelbewijzen. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt. Belastingaannamen en belastingvoordelen hangen af van de specifieke omstandigheden van een belegger en kunnen veranderen als die situatie of de wetgeving verandert. Als u belegt via een tussenpersoon, raadpleeg dan direct die tussenpersoon, omdat de kosten, rendementen en voorwaarden aanzienlijk kunnen verschillen.

Niets in dit document is bedoeld of mag worden opgevat als advies. Dit document is geen aanbeveling om welke belegging dan ook te kopen of te verkopen. Het is geen onderdeel van enig koop- of verkoopcontract voor een belegging.

Het fonds is een collectief beleggingsproduct dat is goedgekeurd om in het Verenigd Koninkrijk als beleggingsfonds te worden aangeboden. Potentiële beleggers in het Verenigd Koninkrijk moeten er rekening mee houden dat de beschermingsmaatregelen waarin door het Britse toezichtstelsel wordt voorzien, niet of grotendeels niet van toepassing zijn op beleggingen in het fonds en dat er geen vergoedingen worden verstrekt op basis van de Financial Services Compensation Scheme van het Verenigd Koninkrijk.

Exemplaren van het prospectus en van het document met essentiële beleggersinformatie van het fonds zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Italiaans. De statuten en de (half)jaarverslagen zijn beschikbaar in het Engels. Het document met essentiële beleggersinformatie is ook verkrijgbaar in het Spaans. Al deze documenten zijn gratis verkrijgbaar bij de lokale kantoren van Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, Verenigd Koninkrijk voor Britse, Zweedse en andere Scandinavische beleggers; Via Dante 14, I-20121 Milaan, Italië voor Italiaanse beleggers en Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Nederland voor Nederlandse beleggers. De documenten zijn tevens verkrijgbaar bij de volgende fondsvertegenwoordigers: de Oostenrijkse betaalagent Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wenen, Oostenrijk; de Franse betaalagent BNP Paribas Securities Services, 3, Rue d’Antin, F-75002 Parijs, Frankrijk; de Duitse informatieagent Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Duitsland; de Belgische financiële dienstverlener CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België; de Spaanse vertegenwoordiger Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas, E-28109 Madrid, Spanje; de Singaporese vertegenwoordiger Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street, #34-03 / 04 CapitaGreen Singapore 048946, en de Zwitserse vertegenwoordiger BNP Paribas Securities Services, Parijs, filiaal Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Zwitserland, die tevens optreedt als Zwitserse betaalagent. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, een dochtermaatschappij van de Britse joint venture holding RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, tel. +852 2978 5656 is de vertegenwoordiger van het fonds in Hongkong.

Specifieke risico's

  • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​De waarde van het Fonds kan dalen als het zijn posities concentreert in een sector die zwaar getroffen wordt door een ongunstige gebeurtenis.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

Risicoklasse

SRRI 6

Deel

Attentie