Zorgt het margeherstel in Europa voor een stijging van de aandelenkoersen?

23-11-2017

Downloaden

Nu het einde van 2017 in zicht komt, wat overigens een sterk jaar was voor Europese aandelen, is het volgens ons een goed idee om eens afstand te nemen en logisch na te denken over de mogelijke drijfveren van Europese aandelen. Of stevenen we eigenlijk af op een einde van de huidige bullmarkt?

Om te kijken of Europa nog ruimte heeft voor een verdere stijging binnen aandelen, kijken we eerst naar de waarderingen. De MSCI Europe Index is dit jaar in euro’s ongeveer 12% gestegen. In Amerikaanse dollars won de S&P 500 Index ongeveer 15%. Sinds eind 2008 zijn Europese aandelen meer dan 160% gestegen, terwijl Amerikaanse aandelen een winst hebben geboekt van ruim 280%.

Europa blijft ondergewaardeerd ten opzichte van de VS

Eind 2008 noteerde de MSCI Europe Index een verwachte koers-winstverhouding van ongeveer 8x de winst, nu is dat bijna 15x de winst. Over dezelfde periode is de verwachte koers-winstverhouding van de S&P 500 Index van ongeveer 9x de winst gestegen naar meer dan 17x de winst. De twee markten hebben dus allebei een soortgelijke herwaardering gehad. De verwachte koers-winstverhouding in Europa is echter wel lager dan die in de VS, net als de afgelopen paar decennia het geval was.

We denken echter niet dat de vooruitzichten voor zowel de Europese als Amerikaanse aandelen de komende negen jaar net zo aantrekkelijk zijn als aan het eind van 2008, omdat de waarderingen nu heel anders zijn. In onze ogen zijn er wel redenen om optimistisch te zijn, zelfs bij deze hoge niveaus. Europa heeft ook nooit zo’n herstel van de marges laten zien als we in de VS zagen. Vergeleken met de Amerikaanse markt worden Europese aandelen daarom goedkoop verhandeld, zowel als we kijken naar de koers-boekwaarde als naar de voor de cyclus gecorrigeerde koers-winstverhouding (waarbij een gemiddelde van de jaarlijkse winsten over de afgelopen tien jaar wordt gebruikt).

Dit roept een aantal vragen op: is deze lage winst in Europa structureel, of is dat maar voor een deel het geval? En in welke segmenten kunnen we in Europa verbeteringen van de marges verwachten (wat theoretisch gezien winstgroei moet opleveren en een betere koersperformance)?

Zijn de lagere winsten in Europa structureel?

Wat betreft de eerste vraag: er zijn wel degelijk structurele redenen waarom de marges in Europa de komende jaren waarschijnlijk lager blijven dan die in de VS. Ten eerste is de arbeidswetgeving in bepaalde delen van Europa veel strenger. Een voorbeeld dat hierbij vaak wordt gegeven is Frankrijk. Dit leidt tot inefficiënte en inflexibele kostenstructuren voor bedrijven en lagere marges. Een verenigd Europa is er eigenlijk niet. De regio bestaat namelijk uit een aantal landen die maatschappelijk, economisch en politiek gezien verschillend zijn. Dit betekent grofweg dat bedrijven in Europa minder in staat lijken te zijn om te profiteren van de schaalvoordelen dan de bedrijven in de VS.

En wat betreft de laatste vraag: ik denk dat er meerdere segmenten zijn. In de sector financiële dienstverlening zijn de marges en rendementen zeer laag gehouden door de huidige omgeving met lage rentes – aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. In de Europese indices zijn financiële dienstverleners goed voor 22%, maar in de Amerikaanse indices maken zij minder dan 15% uit. Nu de rente de komende tijd langzaamaan normaliseert, is de kans groot dat de Europese financiële dienstverleners meer profiteren dan de Amerikaanse.

Andere factoren zijn gunstig voor andere segmenten

Hetzelfde kan worden gezegd over de olie- en gassector. In de Europese indices maakt deze sector een groter deel uit van het geheel dan in de Amerikaanse indices. De olieprijs vertoont wat tekenen van herstel. Als dit herstel doorzet, is dit gunstig voor Europese aandelen. Maar binnen de sectoren telecommunicatie, luchttransport en dranken hebben de bedrijven die gericht zijn op de VS veel hogere marges dan de concurrerende bedrijven in Europa. In deze sectoren is de Amerikaanse markt op dit moment veel meer geconsolideerd. De ‘inhaalslag’ als het gaat om sectorconsolidatie is een thema dat de komende jaren waarschijnlijk zorgt voor verdere verbetering van de marges in Europa.

Tot slot zijn er sectoren – zoals de bouwsector – die nog steeds exposure hebben naar zeer zwakke eindmarkten, vooral in Zuid-Europa. Wanneer de economieën blijven aantrekken en de eindmarkten een herstel laten zien, zullen de marges aanzienlijk stijgen in deze sectoren. Dit leidt dan mogelijk tot een betere winstgroei in Europa.

We vinden het lastig om extreem positief te zijn over Europese aandelen, vooral als we eerst kijken naar de totale waarderingen. Maar als we in Europa tekenen blijven zien van herstellende marges, is dit wellicht positief voor de huidige bullmarkt.


Dit is de visie van de beheerder op het moment van publicatie. Verwijzingen naar een sector en de effecten daarin vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten uit te geven, te verkopen, te kopen of daarop in te schrijven.​

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Voor promotiedoeleinden.


Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund

Dit document is uitsluitend bedoeld voor gebruik door professionele beleggers en is niet voor verspreiding onder het algemene publiek.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het ""Fonds"") is een Luxemburgse SICAV die is opgericht op 30 mei 1985 en wordt beheerd door Henderson Management S.A. Alle beleggingsbeslissingen worden uitsluitend gedaan op basis van de informatie in het prospectus van het fonds (inclusief alle daarop betrekking hebbende documenten). Het prospectus bevat beleggingsbeperkingen. Dit document is alleen bedoeld als een samenvatting; potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het fonds. Een exemplaar van het prospectus van het fonds en van het document met essentiële beleggersinformatie kan worden aangevraagd bij Henderson Global Investors Limited in diens hoedanigheid van beleggingsbeheerder en distributeur.

Uitgegeven door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden aangeboden door Janus Capital International Limited (registratienr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (registratienr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (registratienr. 2678531), AlphaGen Capital Limited (registratienr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (registratienr. 2606646) (elk geregistreerd in Engeland en Wales te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE en onder toezicht van de Financial Conduct Authority) en Henderson Management S.A. (registratienr. B22848 te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg en onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Bij het vaststellen van de rendementsgegevens wordt geen rekening gehouden met commissies en kosten die verband houden met het uitgeven en terugkopen van deelbewijzen. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt. Belastingaannamen en belastingvoordelen hangen af van de specifieke omstandigheden van een belegger en kunnen veranderen als die situatie of de wetgeving verandert. Als u belegt via een tussenpersoon, raadpleeg dan direct die tussenpersoon, omdat de kosten, rendementen en voorwaarden aanzienlijk kunnen verschillen.

Niets in dit document is bedoeld of mag worden opgevat als advies. Dit document is geen aanbeveling om welke belegging dan ook te kopen of te verkopen. Het is geen onderdeel van enig koop- of verkoopcontract voor een belegging.

Het fonds is een collectief beleggingsproduct dat is goedgekeurd om in het Verenigd Koninkrijk als beleggingsfonds te worden aangeboden. Potentiële beleggers in het Verenigd Koninkrijk moeten er rekening mee houden dat de beschermingsmaatregelen waarin door het Britse toezichtstelsel wordt voorzien, niet of grotendeels niet van toepassing zijn op beleggingen in het fonds en dat er geen vergoedingen worden verstrekt op basis van de Financial Services Compensation Scheme van het Verenigd Koninkrijk.

Exemplaren van het prospectus en van het document met essentiële beleggersinformatie van het fonds zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Italiaans. De statuten en de (half)jaarverslagen zijn beschikbaar in het Engels. Het document met essentiële beleggersinformatie is ook verkrijgbaar in het Spaans. Al deze documenten zijn gratis verkrijgbaar bij de lokale kantoren van Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, Verenigd Koninkrijk voor Britse, Zweedse en andere Scandinavische beleggers; Via Dante 14, I-20121 Milaan, Italië voor Italiaanse beleggers en Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Nederland voor Nederlandse beleggers. De documenten zijn tevens verkrijgbaar bij de volgende fondsvertegenwoordigers: de Oostenrijkse betaalagent Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wenen, Oostenrijk; de Franse betaalagent BNP Paribas Securities Services, 3, Rue d’Antin, F-75002 Parijs, Frankrijk; de Duitse informatieagent Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Duitsland; de Belgische financiële dienstverlener CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België; de Spaanse vertegenwoordiger Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas, E-28109 Madrid, Spanje; de Singaporese vertegenwoordiger Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street, #34-03 / 04 CapitaGreen Singapore 048946, en de Zwitserse vertegenwoordiger BNP Paribas Securities Services, Parijs, filiaal Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Zwitserland, die tevens optreedt als Zwitserse betaalagent. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, een dochtermaatschappij van de Britse joint venture holding RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, tel. +852 2978 5656 is de vertegenwoordiger van het fonds in Hongkong.

Specifieke risico's

  • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

Risicoklasse

SRRI 5

Deel

Attentie