Obligaties, mannen – het werd eens tijd

11-1-2018

Downloaden

Al sinds Eva – van Adam – trekken vrouwen steeds aan het kortste eind. Ik ben helemaal voor ‘Oprah for president’ enzo, maar mannen hebben toch ook wel wat positieve kwaliteiten die ik even moet noemen.Zo krijgen basketballers die een vrije worp missen tegenwoordig toch gewoon een ‘low five’ van al hun teamgenoten.Daarom hieronder een paar low fives voor mannen.

 1. Mannen hebben veel minder schoenen en tasjes nodig.

 2. Mannen leven gemiddeld 10 jaar korterZe zijn eigenlijk het zwakkere geslacht.Wees dus niet boos op ze, dames, maar heb een beetje medelijden.

 3. Mannen moeten niet steeds op hun kop krijgen als ze de wc-bril niet omlaag doen.Als die omlaag moet, doen ze dat heus wel.En vrouwen kunnen daarvoor ook gewoon hun voet gebruiken, net als ieder ander.

 4. Mannen lopen harder, springen verder en zijn veel beter in niet communiceren.

 5. Ja, mannen beginnen oorlogen, maar daar komen ook fantastische dingen uit voort.Ingeblikt voedsel hebben we te danken aan Napoleon, magnetrons aan de uitvinding van radar tijdens WO II, en het internet aan (nee, niet Al Gore) de angst voor Russische bombardementen op Amerikaanse telefoonlijnen tijdens de Koude Oorlog.Goed gedaan jongens!Kom maar door met die oorlogen, zou ik zeggen.

 6. Mannen weten altijd precies waar de afstandsbediening ligt.Namelijk pal naast ze.

Zo kan ik nog wel even doorgaan,maar dat doe ik niet.Ik durf niet.De meeste problemen op de wereld zouden vanzelf oplossen als mannen gewoon thuisblijven om voetbal te kijken en leren met hun partners te praten tijdens de reclames.Daar zijn er meer dan genoeg van. descansos publicitarios.Sin duda ya hay suficientes de ellos

Obligaties bevinden zich, net als mannen, in een bearmarkt. En voor beide is het lastig te zeggen wanneer die begon.Er was geen moment zoals Helen Reddy’s “I Am Woman” in juni 2012, of zoals in juli 2016 toen de 10-jaarsrente op Treasuries voor de tweede keer uitbodemde op 1,45%. Achteraf gezien was het duidelijk dat de tijd om was voor obligaties, net als voor mannen.Achttien maanden geleden was het voor de meeste waarnemers klip-en-klaar dat de economische groei, gemeten naar het nominale bbp-cijfer, niet veel lager zou gaan dan 3%. Daarnaast zou de Fed zijn gaan twijfelen over de kwantitatieve verruiming.Met een 10-jaarsrente van 1,45% liep de markt vooruit op aanhoudende kwantitatieve verruiming en de kans op een instortende economie als gevolg van deflatie.Geen van beide scenario’s werd werkelijkheid en dus kan de rente van 1,45% op 10-jaars Treasuries worden gezien als het einde van de bullmarkt op de obligatiemarkt, die in 1981 was begonnen op 15,8%. Deze bullmarkt bood vooruitziende portefeuillemanagers torenhoge winstmogelijkheden. Obligaties kregen zelfs het stempel ‘totaalrendement’ opgedrukt, wat daarvoor alleen was voorbehouden aan aandelen en onroerend goed.

Toch is het niet helemaal gerechtvaardigd om deze dieptepunten van de rente te markeren als het begin van een bearmarkt.Hoewel de 10-jaarsrente vanaf dat punt is gestegen naar een plateau van 2% à 2,25%, was de koersdaling van 6 punten niet groot genoeg om maar te denken aan het stempel ‘certificates of confiscation’ dat obligaties eind jaren 70 hadden.Zelfs indexportefeuilles met een klein percentage aan high-yieldobligaties hadden in 2017 een totaalrendement van zo'n 5%.Vergrijzende babyboomers die hadden belegd in de obligatiemarkt, waren teleurgesteld dat ze niet hadden geprofiteerd van de enorme rally op de aandelenmarkten. Maar een rendement van 5% is ook lang niet slecht.

Zo'n hoog rendement is misschien lastig te evenaren.De high yield-spreads zijn laag en bieden waarschijnlijk geen ruimte voor toekomstige winst.En de huidige situatie voor Treasuries – met een rente van 2,55% op het moment van schrijven – is ook niet bevorderlijk voor een omgeving met een totaalrendement.

We zitten nu in een bearmarkt, maar die is niet echt gevaarlijk voor obligatiebeleggers.Waarschijnlijk blijft het jaarrendement positief, zij het marginaal.

Verschillende factoren kunnen leiden tot een rente van boven 2,70% aan het einde van het jaar en een totaalrendement van 0-1% voor de meeste obligatieportefeuille in deze milde bearmarkt. Het is lastig om het belang van deze factoren te rangschikken, maar laten we beginnen met de nominale economie.De groei leek lange tijd vast te zitten in een bandbreedte van plus of min 4%, waardoor obligatiekoersen maar weinig bewogen, ondanks een aantal renteverhogingen door de Fed. Maar nu lijkt de nominale economie weer in staat om in ieder geval de komende kwartalen een groei van 5% aan te tikken. Belastingverlagingen en een oplopend begrotingstekort zorgen voor een tijdelijke fiscale stimulans die de inflatie waarschijnlijk zal opdrijven tot 2%, waar de Fed al zo lang naar streeft.Een reële groei van 3% – in mijn ogen een illusie – betekent dan een nominale groei van 5%, waardoor een 10-jaarsrente op Treasuries van 2,5% overgewaardeerd is. Historisch gezien – of beter gezegd, in dit nieuwe tijdperk van financiële beteugeling sinds het begin van de Grote Recessie in 2009 – bedraagt de spread tussen 10-jaars Treasuries en de nominale bbp-groei gemiddeld 140 basispunten.Als we dat gemiddelde aanhouden, zou een nominale groei van 5% een rente van 3,60% op 10-jaars Treasuries betekenen in de loop van 2018.Ik ben helemaal niet zo negatief, maar je snapt mijn fundamentele punt.

Ten tweede bouwen de Fed en, nog belangrijker, andere centrale banken hun kwantitatieve verruimingsprogramma af.Later dit jaar – misschien al in september – is het mogelijk gedaan met de nettoaankoop van staatsobligaties en bedrijfsobligaties door centrale banken. In ieder geval zal het bedrag ver onder de USD 1-2 biljoen van de afgelopen jaren uitkomen.De centrale banken hebben met hun aankopen als laatste redmiddel mogelijk wel hun ‘whatever it takes’ bereikt en zijn bereid de kunstmatig lage rente en de kunstmatig hoge obligatiekoersen iets minder kunstmatig te laten worden. Dat wil alleen nog niet zeggen dat dit jaar meer dan twee renteverhogingen plaatsvinden door de Fed, of dat de ECB, de BoE en zeker de BoJ de korte rente binnenkort zullen verhogen.Dat gaat namelijk niet gebeuren.Maar het afbouwen van de kwantitatieve verruiming en een nominale bbp-groei van 5% zouden genoeg moeten zijn om de 10-jaarsrente op Treasuries op te drijven, om te leiden tot een totaalrendement van rond de 0% en om te kunnen spreken van het begin van een milde bearmarkt.

Oprah riep: “Hun tijd is gekomen.”De tijd van de bearmarkt voor obligaties is ook gekomen.Mannen, waaronder ondergetekende, zouden zeggen: “Dat werd eens tijd.”
Please click on the link to access a PDF version of this article.De beschreven visies zijn op het moment van publicatie.Ze zijn alleen bedoeld ter informatie en mogen niet worden gebruikt of opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies of als een aanbod of verzoek om een effect te verkopen of te kopen, of als een aanbeveling om een effect te kopen, te verkopen of te houden of om een beleggingsstrategie of marktsector te volgen.Niets in dit materiaal geldt als een directe of indirecte verlening van diensten voor beleggingsbeheer specifiek gericht op de wensen van klanten.Meningen en voorbeelden zijn bedoeld ter illustratie van algemene thema's, zijn geen indicatie van handelsintenties, en zijn altijd onderhevig aan verandering door veranderingen op de markt of van economische omstandigheden.Het materiaal is niet bedoeld om te stellen of impliceren dat een van de genoemde voorbeelden op dit moment is opgenomen in een portefeuille of dat ze dat ooit zijn geweest.Prognoses vormen geen garantie voor toekomstige resultaten en we garanderen niet dat de informatie volledig of tijdig is, en bieden geen garantie voor het resultaat op basis van het gebruik hiervan.

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Voor promotiedoeleinden.


Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Global Unconstrained Bond Fund

For institutional/ sophisticated investors / accredited investors qualified distributors use only.

All content in this document is for information or general use only and is not specific to any individual client requirements. The information contained in this document is referential and may not be construed as an offer, invitation or recommendation or investment advice, nor should be taken as a basis to take (or stop taking) any decision.

Janus Henderson Capital Funds Plc is a UCITS established under Irish law, with segregated liability between funds. Investors are warned that they should only make their investments based on the most recent Prospectus which contains information about fees, expenses and risks, which is available from all distributors and paying agents, it should be read carefully. An investment in the fund may not be suitable for all investors and is not available to all investors in all jurisdictions; it is not available to US persons.  Past performance is not indicative of future results. The rate of return may vary and the principal value of an investment will fluctuate due to market and foreign exchange movements.  Shares, if redeemed, may be worth more or less than their original cost.

Janus Henderson Group plc and its subsidiaries are not responsible for any unlawful distribution of this document to any third parties, in whole or in part, or for information reconstructed from this document and do not guarantee that the information supplied is accurate, complete, or timely, or make any warranties with regards to the results obtained from its use. As with all investments, there are inherent risks that each individual should address.

The distribution of this document or the information contained in it may be restricted by law and may not be used in any jurisdiction or any circumstances in which its use would be unlawful.

Issued in Europe by Janus Capital International Limited (“JCIL”), authorised and regulated by the U.K. Financial Conduct Authority. Janus Capital International Limited (“JCIL”) is an entity registered and operating under the laws of the United Kingdom and Janus Capital Funds plc. is registered under the legislation of Ireland.

The extract prospectus (edition for Switzerland), the articles of incorporation, the extract annual and semi-annual report, in German, can be obtained free of charge from the representative in Switzerland: First Independent Fund Services Ltd (“FIFS”), Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich, Switzerland, tel: +41 44 206 16 40, fax: +41 44 206 16 41, web: http://www.fifs.ch. The Swiss paying agent is: Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, CH-1204 Geneva. The last share prices can be found on www.fundinfo.com. For Qualified investors, institutional, wholesale client use only. Outside of Switzerland, this document is for professional use only. Not for onward distribution.

This presentation is strictly private and confidential and may not be reproduced or used for any purpose other than evaluation of a potential investment in Janus Capital International Limited’s products or the procurement of its services by the recipient of this presentation or provided to any person or entity other than the recipient of this presentation.

We may record telephone calls for our mutual protection, to improve customer service and for regulatory record keeping purposes.

Janus Capital Management LLC serves as investment adviser. Janus, Intech and Perkins are registered trademarks of Janus International Holding LLC. © Janus International Holding LLC. For more information or to locate your country’s Janus representative contact information, please visit www.janushenderson.com.

Specifieke risico's

 • ​Het Fonds kan beleggingen bezitten die zijn genoteerd in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds. Bewegingen van wisselkoersen kunnen het Fonds blootstellen aan verliezen ongeacht de performance van de belegging.
 • Beleggen in ontwikkelende markten stelt het Fonds bloot aan een hoog potentieel risico en rendement. Ontwikkelende markten zijn niet altijd goed gereguleerd en hun procedures voor bewaring en afwikkeling zijn mogelijk minder ontwikkeld.

 • Het Fonds maakt gebruik van speciale financiële afgeleide instrumenten die winsten en verliezen kunnen opleveren die ruim boven de oorspronkelijke kosten van deze afgeleide instrumenten liggen. Daarmee verhogen ze het risico aanzienlijk. We proberen dit risico te beperken door middel van een robuust risicobeheerproces dat erop is gericht het maximale potentiële verlies te beperken. Het gebruik van deze instrumenten brengt ook ander risico's met zich mee, met name tegenpartijrisico, het risico voor elke partij in een contract dat de andere partij zijn contractuele verplichtingen niet nakomt.
 • Het Fonds belegt in schuldbewijzen met een rating lager dan de investment grade, maar die een hoge rente betalen. Highyield-obligaties worden gezien als speculatiever en gevoeliger voor ongunstige veranderingen van de marktomstandigheden.
 • Aangezien het Fonds kan beleggen in schuldbewijzen met een rating lager dan investment grade, is een van de belangrijkste risicofactoren voor het Fonds het risico dat een issuer de schuld niet kan aflossen en niet kan voldoen aan rentebetalingen aan het Fonds. De waarde van de schuldbewijzen in het Fonds zal fluctueren als reactie op renteschommelingen.
 • De waarde van beleggingen in het Fonds en het rendement uit deze beleggingen kan stijgen of dalen. Het kan zo zijn dat het Fonds zijn beleggingsdoelstellingen niet haalt.
 • Sommige effecten en valuta’s waarin het Fonds belegt zijn mogelijk moeilijk te verkopen, wat kan leiden tot een fluctuatie van de koers en kan betekenen dat het Fonds niet de prijs ontvangt die het zou willen ontvangen voor de verkoop van zo’n effect of valuta’s.
 • Kleinere of nieuwere bedrijven hebben een groter potentieel voor risico en rendement. Deze beleggingen kunnen volatiel zijn of zijn moeilijk te kopen of verkopen.

Risicoklasse

SRRI 5

Deel

Attentie