Tail Risk Report: August 2018 - Attractiveness continues to be elusive

12-9-2018

Downloaden

Janus Henderson's US-based Multi-Asset Solutions Team present their latest tail risk report, using options market prices to infer expected tail gains and losses for each asset class. The options market sees the three broad asset classes - growth, capital preservation and inflation - all unattractive at present.

Key takeaways:

  • Similar to last month, the options market implies that the three broad asset classes - growth, capital preservation and inflation - are unattractive, each showing a level of expected upside to downside below the average level of 1.0.
  • On a relative basis, US and emerging market equities appear to be the most attractive growth areas globally. 
  • The Multi-Asset Solutions Team's options-based signals point to the continued strength of the US dollar.

 

Please click on the link to access the document.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Voor promotiedoeleinden.


Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Global Adaptive Multi-Asset Fund

For institutional/ sophisticated investors / accredited investors qualified distributors use only.

All content in this document is for information or general use only and is not specific to any individual client requirements. The information contained in this document is referential and may not be construed as an offer, invitation or recommendation or investment advice, nor should be taken as a basis to take (or stop taking) any decision.

Janus Henderson Capital Funds Plc is a UCITS established under Irish law, with segregated liability between funds. Investors are warned that they should only make their investments based on the most recent Prospectus which contains information about fees, expenses and risks, which is available from all distributors and paying agents, it should be read carefully. An investment in the fund may not be suitable for all investors and is not available to all investors in all jurisdictions; it is not available to US persons.  Past performance is not indicative of future results. The rate of return may vary and the principal value of an investment will fluctuate due to market and foreign exchange movements.  Shares, if redeemed, may be worth more or less than their original cost.

Janus Henderson Group plc and its subsidiaries are not responsible for any unlawful distribution of this document to any third parties, in whole or in part, or for information reconstructed from this document and do not guarantee that the information supplied is accurate, complete, or timely, or make any warranties with regards to the results obtained from its use. As with all investments, there are inherent risks that each individual should address.

The distribution of this document or the information contained in it may be restricted by law and may not be used in any jurisdiction or any circumstances in which its use would be unlawful.

Issued in Europe by Janus Capital International Limited (“JCIL”), authorised and regulated by the U.K. Financial Conduct Authority. Janus Capital International Limited (“JCIL”) is an entity registered and operating under the laws of the United Kingdom and Janus Capital Funds plc. is registered under the legislation of Ireland.

The extract prospectus (edition for Switzerland), the articles of incorporation, the extract annual and semi-annual report, in German, can be obtained free of charge from the representative in Switzerland: First Independent Fund Services Ltd (“FIFS”), Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich, Switzerland, tel: +41 44 206 16 40, fax: +41 44 206 16 41, web: http://www.fifs.ch. The Swiss paying agent is: Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, CH-1204 Geneva. The last share prices can be found on www.fundinfo.com. For Qualified investors, institutional, wholesale client use only. Outside of Switzerland, this document is for professional use only. Not for onward distribution.

This presentation is strictly private and confidential and may not be reproduced or used for any purpose other than evaluation of a potential investment in Janus Capital International Limited’s products or the procurement of its services by the recipient of this presentation or provided to any person or entity other than the recipient of this presentation.

We may record telephone calls for our mutual protection, to improve customer service and for regulatory record keeping purposes.

Janus Capital Management LLC serves as investment adviser. Janus, Intech and Perkins are registered trademarks of Janus International Holding LLC. © Janus International Holding LLC. For more information or to locate your country’s Janus representative contact information, please visit www.janushenderson.com.

Specifieke risico's

  • ​De exposure van het Fonds naar grondstoffen kan onderhevig zijn aan snelle en aanzienlijke prijsbewegingen, wat resulteert in hoge volatiliteit. Ontwikkelingen die van invloed zijn op grondstoffeninstrumenten, zoals veranderingen in vraag en aanbod, overheidsprogramma’s en -beleid, politieke gebeurtenissen en rentebewegingen, kunnen een impact hebben op het Fonds.
  • ​Het Fonds kan beleggingen bezitten die zijn genoteerd in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds. Bewegingen van wisselkoersen kunnen het Fonds blootstellen aan verliezen ongeacht de performance van de belegging.
  • Beleggen in ontwikkelende markten stelt het Fonds bloot aan een hoog potentieel risico en rendement. Ontwikkelende markten zijn niet altijd goed gereguleerd en hun procedures voor bewaring en afwikkeling zijn mogelijk minder ontwikkeld.

  • De kredietkwaliteit van de schuldbewijzen waarin het Fonds belegt, kan verslechteren en niet langer worden beoordeeld als investment grade. De rating kan worden verlaagd tot onder investment grade.
  • Het Fonds maakt gebruik van speciale financiële afgeleide instrumenten die winsten en verliezen kunnen opleveren die ruim boven de oorspronkelijke kosten van deze afgeleide instrumenten liggen. Daarmee verhogen ze het risico aanzienlijk. We proberen dit risico te beperken door middel van een robuust risicobeheerproces dat erop is gericht het maximale potentiële verlies te beperken. Het gebruik van deze instrumenten brengt ook ander risico's met zich mee, met name tegenpartijrisico, het risico voor elke partij in een contract dat de andere partij zijn contractuele verplichtingen niet nakomt.
  • Aangezien het Fonds kan beleggen in schuldbewijzen met een rating lager dan investment grade, is een van de belangrijkste risicofactoren voor het Fonds het risico dat een issuer de schuld niet kan aflossen en niet kan voldoen aan rentebetalingen aan het Fonds. De waarde van de schuldbewijzen in het Fonds zal fluctueren als reactie op renteschommelingen.
  • De waarde van beleggingen in het Fonds en het rendement uit deze beleggingen kan stijgen of dalen. Het kan zo zijn dat het Fonds zijn beleggingsdoelstellingen niet haalt.

Risicoklasse

Deel

Attentie