European equities: a growing watch list of opportunities

14-3-2019

Downloaden


Are European equities cheap at present?
 
The valuation of the European market is relatively cheap when compared to last year (2018). I think that’s about as far as I’ll go when trying to value the overall level of the market, as it doesn’t really interest us.
 
So what does interest us? There are two things. Firstly, are we are finding more opportunities that we already own to add to, or more opportunities to trim positions that we already own? And the fact is, over the last six to 12 months we have increasingly been finding opportunities to add to existing holdings. So businesses that we know and like, we have found at more attractive levels. That is the first thing to look at when judging my own confidence on valuation.
 
The second thing I would look at is that we operate a watchlist approach. So we have the strategy, and then we have a watchlist – our ‘second team’ of investments, so to speak. So we analyse and we research and we cover these companies as if we own them. If the watchlist is growing, then that for us is a bullish signal. If it’s shrinking and we can’t find any businesses that we can put on the watchlist, then that is a bearish thing. At the moment, we find that we are adding investments onto that watchlist. So I would take that as a fairly balanced, slightly bullish outlook from here.
 
What are your views on UK equities, given current Brexit uncertainty?
 
We never really look at individual geographical regions and compare them to other geographical regions. Maybe, 20, 30 to 40 years ago, that mattered. But when we look at the markets today, the UK is not full of UK-listed domestic businesses. It is full of international companies, especially the FTSE 100. So we are not going to look at the UK and not want to buy it or buy it and reflect that in our views on how many UK businesses we own. What is far more important to us is not the area of listing, but the quality of the business and quality of the investment opportunity.
 
Looking at the UK at the moment, I can see a few companies that we already own that I see as being very attractive business models on a long-term view. Classic compounders in nature. I would highlight Prudential as one of those – a UK-listed but very much international insurance business. There are also some businesses in the UK market that I see as capable of improving their return profile over time. I would suggest BP as a good example and, in fact, Shell as well – two businesses that we own. So big oil companies where operational cost discipline and capital expenditure discipline has improved and the return profile over time should go with that.
 
Are there any areas of the market that you currently favour?
 
When I look at the sectors we invest in, there are some real biases that are inherent, given our investment process. The focus of the investment process is return on capital. That is the predominant thing we look at. And there are certain sectors where we find businesses that can consistently generate high levels of return on capital. So the ones I would highlight would be firstly healthcare; we have a very good exposure to pharmaceutical businesses and some healthcare services businesses. We see those as big companies with high barriers to entry, mainly based around scientific knowledge and research prowess.
 
IT is another area that we are heavily exposed to, and in particular software. This is an area where we have found businesses that have very attractive cash dynamics and high return on capital due to the low capital intensive nature of these businesses and their strong pricing power. To that we would add industrials, which is a bit of a ‘catch-all’ sector. It captures many different types of businesses. But again, within industrials, we have found some attractive businesses. Professional publishers are one example, and the airline Ryanair would be another – so two very different types of business model in that sector.
 
The flipside of that is that there are some sectors where we struggle to find attractive businesses. It is not because we don’t like the sector. It is because we cannot find the individual opportunities. So when I think about telecommunications, for example, we don’t find that area particularly attractive. They are highly regulated, price-taking businesses, exposed to rampant competition everywhere they look. Mining companies, we struggle to see any pricing power there. By nature, they dig up a commodity and sell it – not something we think is attached to strong pricing power over time. It is hugely skewed by demand and supply dynamics. So that’s two sectors that generally we would avoid.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Voor promotiedoeleinden.


Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund

Dit document is uitsluitend bedoeld voor gebruik door professionele beleggers en is niet voor verspreiding onder het algemene publiek.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het ""Fonds"") is een Luxemburgse SICAV die is opgericht op 30 mei 1985 en wordt beheerd door Henderson Management S.A. Alle beleggingsbeslissingen worden uitsluitend gedaan op basis van de informatie in het prospectus van het fonds (inclusief alle daarop betrekking hebbende documenten). Het prospectus bevat beleggingsbeperkingen. Dit document is alleen bedoeld als een samenvatting; potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het fonds. Een exemplaar van het prospectus van het fonds en van het document met essentiële beleggersinformatie kan worden aangevraagd bij Henderson Global Investors Limited in diens hoedanigheid van beleggingsbeheerder en distributeur.

Uitgegeven door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden aangeboden door Janus Capital International Limited (registratienr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (registratienr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (registratienr. 2678531), AlphaGen Capital Limited (registratienr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (registratienr. 2606646) (elk geregistreerd in Engeland en Wales te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE en onder toezicht van de Financial Conduct Authority) en Henderson Management S.A. (registratienr. B22848 te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg en onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Bij het vaststellen van de rendementsgegevens wordt geen rekening gehouden met commissies en kosten die verband houden met het uitgeven en terugkopen van deelbewijzen. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt. Belastingaannamen en belastingvoordelen hangen af van de specifieke omstandigheden van een belegger en kunnen veranderen als die situatie of de wetgeving verandert. Als u belegt via een tussenpersoon, raadpleeg dan direct die tussenpersoon, omdat de kosten, rendementen en voorwaarden aanzienlijk kunnen verschillen.

Niets in dit document is bedoeld of mag worden opgevat als advies. Dit document is geen aanbeveling om welke belegging dan ook te kopen of te verkopen. Het is geen onderdeel van enig koop- of verkoopcontract voor een belegging.

Het fonds is een collectief beleggingsproduct dat is goedgekeurd om in het Verenigd Koninkrijk als beleggingsfonds te worden aangeboden. Potentiële beleggers in het Verenigd Koninkrijk moeten er rekening mee houden dat de beschermingsmaatregelen waarin door het Britse toezichtstelsel wordt voorzien, niet of grotendeels niet van toepassing zijn op beleggingen in het fonds en dat er geen vergoedingen worden verstrekt op basis van de Financial Services Compensation Scheme van het Verenigd Koninkrijk.

Exemplaren van het prospectus en van het document met essentiële beleggersinformatie van het fonds zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Italiaans. De statuten en de (half)jaarverslagen zijn beschikbaar in het Engels. Het document met essentiële beleggersinformatie is ook verkrijgbaar in het Spaans. Al deze documenten zijn gratis verkrijgbaar bij de lokale kantoren van Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, Verenigd Koninkrijk voor Britse, Zweedse en andere Scandinavische beleggers; Via Dante 14, I-20121 Milaan, Italië voor Italiaanse beleggers en Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Nederland voor Nederlandse beleggers. De documenten zijn tevens verkrijgbaar bij de volgende fondsvertegenwoordigers: de Oostenrijkse betaalagent Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wenen, Oostenrijk; de Franse betaalagent BNP Paribas Securities Services, 3, Rue d’Antin, F-75002 Parijs, Frankrijk; de Duitse informatieagent Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Duitsland; de Belgische financiële dienstverlener CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België; de Spaanse vertegenwoordiger Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas, E-28109 Madrid, Spanje; de Singaporese vertegenwoordiger Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street, #34-03 / 04 CapitaGreen Singapore 048946, en de Zwitserse vertegenwoordiger BNP Paribas Securities Services, Parijs, filiaal Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Zwitserland, die tevens optreedt als Zwitserse betaalagent. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, een dochtermaatschappij van de Britse joint venture holding RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, tel. +852 2978 5656 is de vertegenwoordiger van het fonds in Hongkong.

Specifieke risico's

  • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

Risicoklasse

SRRI 5

Deel

Attentie