Europese aandelen: tijd voor de VS om een stapje terug te doen?

5-6-2019

Downloaden

Beleggers hebben tijdens de huidige lange bullmarkt bijna voortdurend een voorkeur gehad voor Amerikaanse aandelen, waardoor Europa het ondergeschoven kindje was. In dit artikel gaat portefeuillemanager Nick Sheridan in op de waardekansen in Europese aandelen naarmate 2019 vordert, tegen een contrasterende achtergrond van stijgende wereldwijde handelsspanningen en extra maatregelen om de Europese economieën te stimuleren.

Aan het begin van het jaar gingen de meeste marktcommentaren ervan uit dat de Amerikaanse rente zou stijgen en dat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), en waarschijnlijk ook de Europese Centrale Bank (ECB), liquiditeit uit het systeem zou halen. In januari temperde de Fed de verwachtingen voor verdere renteverhogingen, maar nog belangrijker was dat de kwantitatieve verkrapping (de verkleining van de balans van de Fed die tijdens en na de Wereldwijde Financiële Crisis was opgebouwd) van de automatische piloot werd gehaald. Dus de verwachting dat er automatisch voor USD 400 miljard aan liquiditeit uit het financiële systeem zou verdwijnen, viel weg. Het is moeilijk te kwantificeren, maar de meeste commentatoren zijn het er wel over eens dat kredietverruiming de aandelenmarkten stimuleert, en dat kredietverkrapping het tegenovergestelde doet.

In maart zorgde de ECB ook voor een afname van de zorgen over kredietverkrapping door maatregelen aan te kondigen die de Europese economieën moeten stimuleren. Daar hoorde ook een nieuwe ronde aan gerichte leningen aan banken bij. Europa had een eigen dilemma rond de kwantitatieve verkrapping in de vorm van aflopende leningen in het TLTRO-programma, dat in het leven was geroepen om noodlijdende banken in Europa te herfinancieren. In totaal is voor meer dan EUR 700 miljard een leningen verstrekt, waarvan een derde aan Italiaanse banken, en die zouden aanvankelijk in 2020 en 2021 afgelost moeten worden. Helaas was de reden voor deze maatregelen een flinke daling van de verwachtingen van de ECB voor de groei en de inflatie.

Zijn Europese aandelen ondervertegenwoordigd?

In onze ogen rechtvaardigen de gemengde economische cijfers in Europa niet de kleine exposure van beleggers op dit moment. Tragere groei is niet alleen een Europees probleem, maar meer een wereldwijd verschijnsel. Sommige Europese cijfers, zoals de productie-PMI, wijzen op zwakte, maar bijvoorbeeld de activiteit in de dienstensector is aangetrokken. Dat zien we niet terug in de geldstromen van beleggers. Het sentiment over Europa blijft achter bij dat over andere regio’s, waarbij de rotatie naar cash het hoogst is sinds januari 2009. Europa heeft al ruim een jaar te maken met een maandelijkse uitstroom, de langste periode in tien jaar tijd.

Aandelen die gevoeliger zijn voor de economie en bedrijven met exposure naar opkomende markten werden het hardst getroffen door deze uitstroom in de afgelopen twaalf maanden (tot 30 april 2019), maar de veerkracht van de huidige bullmarkt dit jaar heeft velen verrast. Op sectorniveau bleven banken en fabrikanten van auto's/auto-onderdelen achter. Aan de andere kant waren nutsbedrijven en gezondheidszorg juist veerkrachtig.

Als we verder kijken dan de winst van begin 2019 had 90% van de onderzochte beleggingen een negatief totaalrendement in 2018 (in USD), meer dan de vorige piek van 84% in 1920 (bronnen: Deutsche Bank, Bloomberg Financial, GFD). Wat betreft de geldhoeveelheid blijven de cijfers zwak, maar lijken ze wel te wijzen op een bodem. Dat kan betekenen dat de economie in de tweede helft van 2019 gaat aantrekken. Dat is vooral relevant in China, een belangrijke handelspartner voor Europa. Een opleving van het aantal nieuwe orders in China is tot nu toe nog niet terug te zien in de PMI's voor de eurozone.

Trumps handelsoorlog

De recente ontwikkelingen in de handelsoorlog tussen de VS en China zijn een potentieel risico voor deze visie. Begin mei verloren aandelenmarkten over de hele wereld terrein door de reactie van China op Trumps besluit om de heffing op USD 200 miljard aan Chinese importgoederen te verhogen naar 25%. China kondigde nieuwe heffingen aan op USD 60 miljard aan Amerikaanse importgoederen, zoals voedingsmiddelen, machines en consumentengoederen. Een escalatie van de retoriek kan de angst voor een mogelijke recessie in de VS aanwakkeren, gezien de historische signalen van de yield curve. Zo'n recessie heeft waarschijnlijk een bredere impact op het sentiment van beleggers.

Kort gezegd biedt de eurozone op dit moment veel waarde voor beleggers, maar bepaalt het conflict tussen de VS en China waarschijnlijk het sentiment op de kortere termijn. Toch zijn de relatieve waarderingen in continentaal Europa nu veel lager dan in de VS, met een verwachte groei van de winst per aandeel (WPA) die hoger is dan in de VS en het VK (zie grafiek 1). Het dividendrendement op Europese aandelen blijft zeer aantrekkelijk, gezien de huidige spread met de rente op 10-jaars Duitse Bunds (grafiek 2). Wij denken dat dit verschil op een bepaald moment aantrekkelijk genoeg is om de belangstelling van beleggers weer aan te wakkeren, met het oog op het potentieel voor totale winsten voor de lange termijn.

Grafiek 1: Verwachte groei WPA in 2019 hoogst in Europa

Bron: Janus Henderson Investors, JP Morgan Research, maart 2019. Op basis van gelijkgewogen indices. K/w is koers-winstverhouding WPA is winst per aandeel.

Grafiek 2: Aantrekkelijk dividendrendement op Europese aandelen

Bron: Janus Henderson Investors, Thomson Reuters Datastream, maart 2019. Premie dividendrendement ten opzichte van 10-jaars Duitse Bunds.
Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Voor promotiedoeleinden.


Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Horizon Euroland Fund

Dit document is uitsluitend bedoeld voor gebruik door professionele beleggers en is niet voor verspreiding onder het algemene publiek.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het ""Fonds"") is een Luxemburgse SICAV die is opgericht op 30 mei 1985 en wordt beheerd door Henderson Management S.A. Alle beleggingsbeslissingen worden uitsluitend gedaan op basis van de informatie in het prospectus van het fonds (inclusief alle daarop betrekking hebbende documenten). Het prospectus bevat beleggingsbeperkingen. Dit document is alleen bedoeld als een samenvatting; potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het fonds. Een exemplaar van het prospectus van het fonds en van het document met essentiële beleggersinformatie kan worden aangevraagd bij Henderson Global Investors Limited in diens hoedanigheid van beleggingsbeheerder en distributeur.

Uitgegeven door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden aangeboden door Janus Capital International Limited (registratienr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (registratienr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (registratienr. 2678531), AlphaGen Capital Limited (registratienr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (registratienr. 2606646) (elk geregistreerd in Engeland en Wales te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE en onder toezicht van de Financial Conduct Authority) en Henderson Management S.A. (registratienr. B22848 te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg en onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Bij het vaststellen van de rendementsgegevens wordt geen rekening gehouden met commissies en kosten die verband houden met het uitgeven en terugkopen van deelbewijzen. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt. Belastingaannamen en belastingvoordelen hangen af van de specifieke omstandigheden van een belegger en kunnen veranderen als die situatie of de wetgeving verandert. Als u belegt via een tussenpersoon, raadpleeg dan direct die tussenpersoon, omdat de kosten, rendementen en voorwaarden aanzienlijk kunnen verschillen.

Niets in dit document is bedoeld of mag worden opgevat als advies. Dit document is geen aanbeveling om welke belegging dan ook te kopen of te verkopen. Het is geen onderdeel van enig koop- of verkoopcontract voor een belegging.

Het fonds is een collectief beleggingsproduct dat is goedgekeurd om in het Verenigd Koninkrijk als beleggingsfonds te worden aangeboden. Potentiële beleggers in het Verenigd Koninkrijk moeten er rekening mee houden dat de beschermingsmaatregelen waarin door het Britse toezichtstelsel wordt voorzien, niet of grotendeels niet van toepassing zijn op beleggingen in het fonds en dat er geen vergoedingen worden verstrekt op basis van de Financial Services Compensation Scheme van het Verenigd Koninkrijk.

Exemplaren van het prospectus en van het document met essentiële beleggersinformatie van het fonds zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Italiaans. De statuten en de (half)jaarverslagen zijn beschikbaar in het Engels. Het document met essentiële beleggersinformatie is ook verkrijgbaar in het Spaans. Al deze documenten zijn gratis verkrijgbaar bij de lokale kantoren van Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, Verenigd Koninkrijk voor Britse, Zweedse en andere Scandinavische beleggers; Via Dante 14, I-20121 Milaan, Italië voor Italiaanse beleggers en Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Nederland voor Nederlandse beleggers. De documenten zijn tevens verkrijgbaar bij de volgende fondsvertegenwoordigers: de Oostenrijkse betaalagent Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wenen, Oostenrijk; de Franse betaalagent BNP Paribas Securities Services, 3, Rue d’Antin, F-75002 Parijs, Frankrijk; de Duitse informatieagent Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Duitsland; de Belgische financiële dienstverlener CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België; de Spaanse vertegenwoordiger Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas, E-28109 Madrid, Spanje; de Singaporese vertegenwoordiger Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street, #34-03 / 04 CapitaGreen Singapore 048946, en de Zwitserse vertegenwoordiger BNP Paribas Securities Services, Parijs, filiaal Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Zwitserland, die tevens optreedt als Zwitserse betaalagent. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, een dochtermaatschappij van de Britse joint venture holding RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, tel. +852 2978 5656 is de vertegenwoordiger van het fonds in Hongkong.

Specifieke risico's

  • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

Risicoklasse

SRRI 5

Deel

Attentie