Volop opschudding

26-6-2019

Downloaden

Ongekende disruptie creëert aantrekkelijke beleggingskansen voor degenen die weten waar ze moeten zoeken, aldus Jeremiah Buckley, portefeuillemanager in het Janus Henderson Balanced Team.

Het tempo waarin de veranderingen elkaar momenteel opvolgen is nog nooit zo hoog geweest en de disruptie wordt gevoeld in alle sectoren en regio's. Dit brengt weliswaar risico's met zich mee, maar creëert ook nieuwe en aantrekkelijke kansen. Voor zowel aandelen als obligaties zijn we enthousiast over een aantal thema's, zoals de opleving van de wereldwijde reismarkt, de overgang naar cloud computing en de opkomst van Software as a Service.

We hebben veel gesproken over de groei van de wereldwijde reismarkt op de lange termijn. We zijn er nog steeds van overtuigd dat dit een aantrekkelijke kans is, aangezien consumenten overal ter wereld blijven reizen, en zeker ook in Azië. In oktober 2018 heeft de International Air Transport Association (IATA) vastgesteld in haar Air Passenger Forecast voor de komende 20 jaar dat de huidige trends in het luchtvervoer wijzen op een verdubbeling van het aantal passagiers tot 8,2 miljard in 2037 en dat China, India, Indonesië en Thailand tot de vijf snelst groeiende luchtvaartmarkten behoren.

Daarnaast is de overgang naar cloudtechnologie volgens ons nog steeds een zeer rendabele stap voor bedrijfsapplicaties. In de in februari 2019 door de International Data Corporation (IDC) gepubliceerde update van de Worldwide Semiannual Public Cloud Services Spending Guide werd bekendgemaakt dat de wereldwijde uitgaven voor openbare clouddiensten en -infrastructuur in 2019 naar verwachting zullen oplopen tot USD 210 miljard, een stijging van 23,8% ten opzichte van 2018. Het marktonderzoeksbureau voorspelde dat de markt over een periode van vijf jaar een samengesteld jaarlijks groeipercentage (compound annual growth rate, CAGR) van 22,5% zal bereiken, waarbij de jaarlijkse uitgaven voor openbare clouddiensten USD 370 miljard zullen bedragen in 2022.

Daarom denken we dat de economische aspecten van de cloud kansen blijven creëren, zowel voor de bedrijven die de clouddiensten leveren als voor de fabrikanten die de infrastructuur en apparatuur leveren die de groei van de cloud mede mogelijk maken.

Een andere aantrekkelijke kans is Software as a Service, technologie die de potentiële markt voor bedrijven die abonnementsdiensten aanbieden steeds verder vergroot.

Binnen obligaties verwachten we dat de rente en credits binnen een bandbreedte blijven, maar we erkennen dat we waarschijnlijk vlagen van volatiliteit gaan zien. Wij zijn van mening dat spreiding over de verschillende obligatiecategorieën en een behoudende allocatie naar credits verstandig is. We blijven zoeken naar aantrekkelijk gewaardeerde kansen op totaalrendement, maar verwachten dat carry rendement zal genereren in de toekomst. We blijven ons richten op onze highest-convictionnamen en hebben een voorkeur voor defensieve bedrijfsmodellen die een consistente vrije cashflow kunnen genereren, zelfs in een verslechterende economie. De aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november 2020 zal waarschijnlijk leiden tot nieuwe populistische retoriek en nieuwe economische onzekerheden. Ondertussen heerst er nog steeds onzekerheid over de handelsbetrekkingen tussen de VS en China.

Risico's en obstakels

De wereldwijde handelsspanningen zijn nog steeds een van de grootste risico's voor de performance van aandelen. Aanhoudende onzekerheid over de handel kan ertoe leiden dat bedrijven hun kapitaaluitgaven beperken. Handelsoorlogen zijn vanzelfsprekend niet goed voor de wereldeconomie, en voor de handelsstromen en economische stromen. Gezien de sterke performance van aandelen in de eerste vijf maanden van 2019, zijn we alert op het risico van een mogelijke pauze of terugval. Aandelen worden ondersteund door de lage rente en het hernieuwde ruime beleid van de Amerikaanse Federal Reserve, maar de lage rente wordt veroorzaakt door bezorgdheid over de vertragende economische omstandigheden en een algemeen gebrek aan inflatie.

Dat is in feite het risico dat ons 's nachts wakker houdt. We blijven onze exposure naar aandelen dan ook nauwlettend in de gaten houden. We zouden graag zien dat er vooruitgang wordt geboekt in veel van de handelsbesprekingen die plaatsvinden om bedrijven vertrouwen te geven, in plaats van onzekerheid die de kapitaaluitgavecyclus zou kunnen verstoren.

Focus op de VS, voorlopig

We hebben de vrijheid om te beleggen in markten buiten de VS, een mogelijkheid waar we in bepaalde perioden gebruik van hebben gemaakt.  We richten ons altijd op bedrijven met een multinationale exposure, ongeacht waar we gevestigd zijn. We beleggen buiten de VS als we van mening zijn dat het risico-rendementsprofiel van buiten de VS gevestigde bedrijven aantrekkelijker is dan dat van hun tegenhangers in de VS. Gezien de macro-economische zwakte in Europa vinden we dat groeibedrijven in die regio tegen een aanzienlijke premie worden verhandeld vanwege hun schaarste. Daarom vinden we betere gelijksoortige kansen in de VS. Voor dergelijke bedrijven zijn we optimistisch over het rendement op vrije cashflow en het dividendrendement. Het huidige dividendrendement voor de S&P 500 is ongeveer 2%, wat over het algemeen aantrekkelijk is voor aandeelhouders. We denken dat het genormaliseerde rendement op vrije cashflow veel hoger is, waardoor bedrijven de flexibiliteit hebben om te herinvesteren in het bedrijf of na te denken over het belonen van beleggers. We zien ook veel activiteit op het gebied van terugkoop, wat volgens ons waarde creëert voor aandeelhouders.

Vooruitkijken

Wij zijn van mening dat er binnen aandelen en obligaties een aantal zeer aantrekkelijke thema's zijn waar we op de lange termijn van kunnen profiteren, ondanks snel veranderende trends, veranderende gewoontes en geopolitieke gebeurtenissen. Wij denken dat diepgaand inzicht in sectoren en bedrijfsmodellen, en grondig, diepgravend onderzoek, beleggers kan helpen om aan de goede kant van verandering te blijven.


Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Voor promotiedoeleinden.


Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Balanced Fund

For institutional/ sophisticated investors / accredited investors qualified distributors use only.

All content in this document is for information or general use only and is not specific to any individual client requirements. The information contained in this document is referential and may not be construed as an offer, invitation or recommendation or investment advice, nor should be taken as a basis to take (or stop taking) any decision.

Janus Henderson Capital Funds Plc is a UCITS established under Irish law, with segregated liability between funds. Investors are warned that they should only make their investments based on the most recent Prospectus which contains information about fees, expenses and risks, which is available from all distributors and paying agents, it should be read carefully. An investment in the fund may not be suitable for all investors and is not available to all investors in all jurisdictions; it is not available to US persons.  Past performance is not indicative of future results. The rate of return may vary and the principal value of an investment will fluctuate due to market and foreign exchange movements.  Shares, if redeemed, may be worth more or less than their original cost.

Janus Henderson Group plc and its subsidiaries are not responsible for any unlawful distribution of this document to any third parties, in whole or in part, or for information reconstructed from this document and do not guarantee that the information supplied is accurate, complete, or timely, or make any warranties with regards to the results obtained from its use. As with all investments, there are inherent risks that each individual should address.

The distribution of this document or the information contained in it may be restricted by law and may not be used in any jurisdiction or any circumstances in which its use would be unlawful.

Issued in Europe by Janus Capital International Limited (“JCIL”), authorised and regulated by the U.K. Financial Conduct Authority. Janus Capital International Limited (“JCIL”) is an entity registered and operating under the laws of the United Kingdom and Janus Capital Funds plc. is registered under the legislation of Ireland.

The extract prospectus (edition for Switzerland), the articles of incorporation, the extract annual and semi-annual report, in German, can be obtained free of charge from the representative in Switzerland: First Independent Fund Services Ltd (“FIFS”), Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich, Switzerland, tel: +41 44 206 16 40, fax: +41 44 206 16 41, web: http://www.fifs.ch. The Swiss paying agent is: Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, CH-1204 Geneva. The last share prices can be found on www.fundinfo.com. For Qualified investors, institutional, wholesale client use only. Outside of Switzerland, this document is for professional use only. Not for onward distribution.

This presentation is strictly private and confidential and may not be reproduced or used for any purpose other than evaluation of a potential investment in Janus Capital International Limited’s products or the procurement of its services by the recipient of this presentation or provided to any person or entity other than the recipient of this presentation.

We may record telephone calls for our mutual protection, to improve customer service and for regulatory record keeping purposes.

Janus Capital Management LLC serves as investment adviser. Janus, Intech and Perkins are registered trademarks of Janus International Holding LLC. © Janus International Holding LLC. For more information or to locate your country’s Janus representative contact information, please visit www.janushenderson.com.

Specifieke risico's

  • Een deel van de of de volledige jaarlijkse managementkosten en andere kosten van het fonds kunnen uit het kapitaal gehaald worden, waardoor het kapitaal kan eroderen of de potentie voor kapitaalgroei kan verlagen.
  • Als een fonds een hoge blootstelling aan een zeker land of zekere geografische regio heeft, draagt het fonds een hoger risiconiveau dan een fonds dat breder gevarieerd is.
  • ​Een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) kan niet in staat of niet bereid zijn om rente te betalen of kapitaal terug te betalen aan het fonds. Als dit gebeurt of de markt ziet dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
  • ​Het fonds kan derivaten gebruiken om het risico te verminderen of de portefeuille efficiënter te beheren. Dit brengt echter andere risico's met zich mee, met name dat een tegenpartij van een derivaat mogelijk niet aan haar contractuele verplichtingen voldoet.
  • Aandelen kunnen snel waarde verliezen en hebben meestal een hoger risico dan obligaties of geldmarktinstrumenten. De waarde van uw investering kan als gevolg kelderen.
  • ​Het fonds belegt in hoogrentende (niet van beleggingskwaliteit) obligaties en hoewel deze doorgaans hogere rentetarieven bieden dan obligaties van beleggingskwaliteit, zijn ze meer speculatief en gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden.
  • Wanneer de rente stijgt (of daalt), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder dalen de obligatiewaarden doorgaans wanneer de rentetarieven stijgen. Dit risico is over het algemeen groter naarmate de looptijd van een obligatie-investering langer is.
  • Effecten binnen het fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op een gewenst tijdstip en op een bepaalde prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, waardoor het risico van beleggingsverliezen toeneemt.

Risicoklasse

SRRI 4

Deel

Attentie