Actuele vragen bij een meer politiek getinte economie

6-9-2019

Downloaden

In deze korte vraag- en antwoordsessie kijkt Nick Maroutsos, Co-Head of Global Bonds, naar het macro-economische landschap en hoe dit hun beleggingsbeslissingen binnen de Absolute Return Income-strategieën vormgeeft.

Zit Europa klem in negatieve rentes en hoe beïnvloedt dit uw posities? 

We laten Europa grotendeels links liggen, zowel in het rente- als het kredietsegment. Naarmate de rente daalt en verder op negatief terrein komt, gaat Europa steeds meer disfunctioneren. Vijf jaar na de “tijdelijke” injectie voor de eurozone heeft de Europese Centrale Bank (ECB) haar doelstellingen nog altijd niet bereikt, en zal de rente waarschijnlijk nog verder verlagen. De ECB heeft haar kruit verschoten en verdere stimulerende maatregelen, negatieve verruiming van het rentebeleid (NIRP) en/of kwantitatieve versoepeling (QE) zullen naar onze mening de economie niet helpen, maar de markten alleen maar verder verstoren. De Europese obligatiemarkten (vooral Duitsland) maken ons duidelijk dat de cyclus ten einde loopt en dat de ECB achterloopt op de curve en steeds inefficiënter lijkt. 

De spanningen in de eurozone zijn toegenomen, vooral door de nieuwe Italiaanse coalitieregering die de belastingen wil verlagen en de uitgaven wil verhogen, met weinig oog voor de groeiende tekorten. Nu de Italiaanse risico's toenemen, denken wij dat de ECB bijna niet meer om nieuwe stimuleringsmaatregelen heen kan. Wij verwachten dat de Europese groei en inflatie in 2019 zullen achterblijven bij de verwachtingen, te midden van structurele starheid op de arbeids- en productmarkten. Wat onze positionering betreft zijn wij op zoek gegaan naar betere kansen elders, die niet alleen hogere rendementen opleveren, maar ook betere risicogewogen kansen in regio's zoals de Verenigde Staten, Australië en Azië (behalve Japan). In het Verenigd Koninkrijk wijzen we op tactische basis aan de regio toe. Wij geloven dat er een aantal kansen zijn, maar met de dreigende brexit willen we geen onnodige volatiliteit aan de strategieën toevoegen. 

Grafiek 1: contrasterende rentecurven VS en Duitsland

NLD 1
Bron: Eikon van Refinitiv, rentecurve benchmark Amerikaanse staatsobligaties, rentecurve benchmark Duitse staatsobligaties, 30 augustus 2019. M=Maanden, J = Jahren.

Is het handelsgeschil tussen de Verenigde Staten en China een punt van zorg voor beleggers? 

De politieke onzekerheid is snel gegroeid nu de Verenigde Staten zich steeds onvoorspelbaarder gaat gedragen. Dit is iets waar de centrale bankiers geen invloed op hebben en dus hebben bedrijven minder vertrouwen in de omgeving waarin ze actief zijn. We hebben gezien dat de bedrijfsinvesteringen in het Verenigd Koninkrijk sinds het brexitreferendum gestaag dalen. De handelsgeschillen van de Verenigde Staten hebben een soortgelijk effect, waarbij bedrijven wereldwijd aantoonbaar afzien van investeringen totdat er enige duidelijkheid bestaat. Dit heeft secundaire effecten, die samen met zwakke monetaire gegevens betekenen dat de wereldwijde groei tot Q2 2020 waarschijnlijk beperkt zal blijven. 

Grafiek 2: De bedrijfsinvesteringen in het Verenigd Koninkrijk (rode lijn) zijn sinds het EU-referendum van 2016 gedaald tot onder die van andere westerse G7-economieën (grijze zone)


Bron: Inflatierapport van de Bank of England, augustus 2019. Eikon van Refinitiv, Japans Kabinetsbureau, OESO, ONS, Oxford Economics, Statistics Canada, US Bureau of Economic Analysis en bankberekeningen. G7-bedrijfsinvesteringen: bedrijfsinvesteringen in het Verenigd Koninkrijk, G7-landen behalve het Verenigd Koninkrijk.

Sommige marktwaarnemers vergelijken het geschil tussen de VS en China met de tien jaar durende handelsoorlog tussen de VS en Japan in de jaren 1980. Hoewel de huidige handelsoorlog nog wel even zou kunnen aanhouden, hebben zowel China als de VS veel meer te verliezen door geen akkoord te bereiken dan Japan en de VS enkele decennia geleden. Volgens ons zijn de handelsspanningen niet structureel, maar kortetermijnruis. 

Obligaties zijn echter minder gevoelig dan aandelen voor schommelingen in de handel en kortetermijnfluctuaties van de winst. Een langere periode van geringe economische groei en lage inflatie kan een betrekkelijk aangename omgeving zijn voor bedrijfsobligaties. De 180 graden-draai van de centrale banken naar een soepeler monetair beleid zou herfinanciering voor bedrijven gemakkelijker moeten maken, dus we zouden verwachten dat de kredietcyclus verder wordt verlengd en dat het percentage wanbetalingen beperkt zal blijven. 

Is verslechterende kredietwaardigheid een groot risico voor 2019? 

Wij geloven dat de bedrijfswinsten beter zullen standhouden dan de markt verwacht, hoewel veel afhangt van de wereldhandel. We zien druk op de kredietwaardigheid in de gebieden die structurele problemen ondervinden, zoals de detailhandel, energie en auto-onderdelen. Ook zien we geografische verschillen: de hefboomwerking (schuld gedeeld door winst vóór rente, belasting, afschrijving en aflossing) stijgt in de segmenten Europees high-yield en Amerikaans investment-grade, maar daalt in de segmenten Amerikaans high-yield en Europees investment-grade ten opzichte van twee jaar geleden. 

Hoe denkt u dat het beleid van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) zich zal ontwikkelen? 

We waren meer versoepelingsgezind dan de marktconsensus wat betreft het toekomstige traject van de kortetermijnrente, maar de markten houden er nu rekening mee dat de Fed de rente het komende jaar meerdere malen zal verlagen. Zoals verwacht heeft de Fed de rente in juli 2019 met 0,25% verlaagd, maar stelde de markten teleur door erop te zinspelen dat verdere verlagingen niet in de lijn der verwachtingen liggen. Uiteindelijk denken we dat de markt de Fed zal dwingen tot verdere renteverlagingen, hoewel we denken dat geruchten over een nulrente in de Verenigde Staten op korte termijn misplaatst zijn. 

President Trump wil zijn economische agenda vooruithelpen, dus hij zal alles in het werk stellen om tot lagere rentes en hogere aandelenmarkten te komen. Wij zien de volatiliteit van de handel als onderdeel van de politieke impasse tussen Washington en de Fed (zoals blijkt uit het recente artikel van Bill Dudley, oud-voorzitter van de New Yorkse Federal Reserve, die openlijk suggereerde dat de Fed Trump niet moet helpen bij zijn handelsoorlog). De marktwinsten zijn gebaseerd op de verwachtingen van de centrale bank en er is dus weinig ruimte voor teleurstelling. We weten niet zeker of de Fed de markt teleur durft te stellen, dus ze zullen de rente waarschijnlijk verlagen als de markt hierom vraagt. 

Het is onwaarschijnlijk dat de Fed de behoefte zal voelen om een nieuwe ronde van kwantitatieve verruiming te starten; de Amerikaanse centrale bank zal eerder lagere rentetarieven als wapen inzetten om de economie te stimuleren. Dit zal in contrast staan met Europa, waar we extra kwantitatieve verruiming zien. 


Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Voor promotiedoeleinden.


Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Absolute Return Income Fund

For institutional/ sophisticated investors / accredited investors qualified distributors use only.

All content in this document is for information or general use only and is not specific to any individual client requirements. The information contained in this document is referential and may not be construed as an offer, invitation or recommendation or investment advice, nor should be taken as a basis to take (or stop taking) any decision.

Janus Henderson Capital Funds Plc is a UCITS established under Irish law, with segregated liability between funds. Investors are warned that they should only make their investments based on the most recent Prospectus which contains information about fees, expenses and risks, which is available from all distributors and paying agents, it should be read carefully. An investment in the fund may not be suitable for all investors and is not available to all investors in all jurisdictions; it is not available to US persons.  Past performance is not indicative of future results. The rate of return may vary and the principal value of an investment will fluctuate due to market and foreign exchange movements.  Shares, if redeemed, may be worth more or less than their original cost.

Janus Henderson Group plc and its subsidiaries are not responsible for any unlawful distribution of this document to any third parties, in whole or in part, or for information reconstructed from this document and do not guarantee that the information supplied is accurate, complete, or timely, or make any warranties with regards to the results obtained from its use. As with all investments, there are inherent risks that each individual should address.

The distribution of this document or the information contained in it may be restricted by law and may not be used in any jurisdiction or any circumstances in which its use would be unlawful.

Issued in Europe by Janus Capital International Limited (“JCIL”), authorised and regulated by the U.K. Financial Conduct Authority. Janus Capital International Limited (“JCIL”) is an entity registered and operating under the laws of the United Kingdom and Janus Capital Funds plc. is registered under the legislation of Ireland.

The extract prospectus (edition for Switzerland), the articles of incorporation, the extract annual and semi-annual report, in German, can be obtained free of charge from the representative in Switzerland: First Independent Fund Services Ltd (“FIFS”), Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich, Switzerland, tel: +41 44 206 16 40, fax: +41 44 206 16 41, web: http://www.fifs.ch. The Swiss paying agent is: Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, CH-1204 Geneva. The last share prices can be found on www.fundinfo.com. For Qualified investors, institutional, wholesale client use only. Outside of Switzerland, this document is for professional use only. Not for onward distribution.

This presentation is strictly private and confidential and may not be reproduced or used for any purpose other than evaluation of a potential investment in Janus Capital International Limited’s products or the procurement of its services by the recipient of this presentation or provided to any person or entity other than the recipient of this presentation.

We may record telephone calls for our mutual protection, to improve customer service and for regulatory record keeping purposes.

Janus Capital Management LLC serves as investment adviser. Janus, Intech and Perkins are registered trademarks of Janus International Holding LLC. © Janus International Holding LLC. For more information or to locate your country’s Janus representative contact information, please visit www.janushenderson.com.

Specifieke risico's

 • Dit fonds is ontworpen om slechts als één component van meerdere te worden gebruikt in een gediversifieerde beleggingsportefeuille. Beleggers moeten zorgvuldig het deel van hun portefeuille dat in dit fonds is belegd, overwegen.
 • ​Een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) kan niet in staat of niet bereid zijn om rente te betalen of kapitaal terug te betalen aan het fonds. Als dit gebeurt of de markt ziet dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Het fonds kan derivaten gebruiken om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken. Dit kan resulteren in 'een hefboomwerking', wat een beleggingsresultaat kan vergroten en winsten of verliezen voor het fonds kunnen groter zijn dan de kosten van het derivaat. Derivaten brengen ook andere risico's met zich mee, in het bijzonder dat een tegenpartij van een derivaat, zijn contractuele verplichtingen misschien niet nakomt.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta dan de basisvaluta van het fonds of u belegt in een aandelenklasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij 'afgedekt'), kan de waarde van uw belegging beïnvloed worden door wisselkoersschommelingen.
 • Wanneer de rente stijgt (of daalt), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder dalen de obligatiewaarden doorgaans wanneer de rentetarieven stijgen. Dit risico is over het algemeen groter naarmate de looptijd van een obligatie-investering langer is.
 • Effecten binnen het fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op een gewenst tijdstip en op een bepaalde prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, waardoor het risico van beleggingsverliezen toeneemt.

Risicoklasse

SRRI 2

Janus Henderson Absolute Return Income Fund (EUR)

For institutional/ sophisticated investors / accredited investors qualified distributors use only.

All content in this document is for information or general use only and is not specific to any individual client requirements. The information contained in this document is referential and may not be construed as an offer, invitation or recommendation or investment advice, nor should be taken as a basis to take (or stop taking) any decision.

Janus Henderson Capital Funds Plc is a UCITS established under Irish law, with segregated liability between funds. Investors are warned that they should only make their investments based on the most recent Prospectus which contains information about fees, expenses and risks, which is available from all distributors and paying agents, it should be read carefully. An investment in the fund may not be suitable for all investors and is not available to all investors in all jurisdictions; it is not available to US persons.  Past performance is not indicative of future results. The rate of return may vary and the principal value of an investment will fluctuate due to market and foreign exchange movements.  Shares, if redeemed, may be worth more or less than their original cost.

Janus Henderson Group plc and its subsidiaries are not responsible for any unlawful distribution of this document to any third parties, in whole or in part, or for information reconstructed from this document and do not guarantee that the information supplied is accurate, complete, or timely, or make any warranties with regards to the results obtained from its use. As with all investments, there are inherent risks that each individual should address.

The distribution of this document or the information contained in it may be restricted by law and may not be used in any jurisdiction or any circumstances in which its use would be unlawful.

Issued in Europe by Janus Capital International Limited (“JCIL”), authorised and regulated by the U.K. Financial Conduct Authority. Janus Capital International Limited (“JCIL”) is an entity registered and operating under the laws of the United Kingdom and Janus Capital Funds plc. is registered under the legislation of Ireland.

The extract prospectus (edition for Switzerland), the articles of incorporation, the extract annual and semi-annual report, in German, can be obtained free of charge from the representative in Switzerland: First Independent Fund Services Ltd (“FIFS”), Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich, Switzerland, tel: +41 44 206 16 40, fax: +41 44 206 16 41, web: http://www.fifs.ch. The Swiss paying agent is: Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, CH-1204 Geneva. The last share prices can be found on www.fundinfo.com. For Qualified investors, institutional, wholesale client use only. Outside of Switzerland, this document is for professional use only. Not for onward distribution.

This presentation is strictly private and confidential and may not be reproduced or used for any purpose other than evaluation of a potential investment in Janus Capital International Limited’s products or the procurement of its services by the recipient of this presentation or provided to any person or entity other than the recipient of this presentation.

We may record telephone calls for our mutual protection, to improve customer service and for regulatory record keeping purposes.

Janus Capital Management LLC serves as investment adviser. Janus, Intech and Perkins are registered trademarks of Janus International Holding LLC. © Janus International Holding LLC. For more information or to locate your country’s Janus representative contact information, please visit www.janushenderson.com.

Specifieke risico's

 • ​Een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) kan niet in staat of niet bereid zijn om rente te betalen of kapitaal terug te betalen aan het fonds. Als dit gebeurt of de markt ziet dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Het fonds kan derivaten gebruiken om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken. Dit kan resulteren in 'een hefboomwerking', wat een beleggingsresultaat kan vergroten en winsten of verliezen voor het fonds kunnen groter zijn dan de kosten van het derivaat. Derivaten brengen ook andere risico's met zich mee, in het bijzonder dat een tegenpartij van een derivaat, zijn contractuele verplichtingen misschien niet nakomt.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta dan de basisvaluta van het fonds of u belegt in een aandelenklasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij 'afgedekt'), kan de waarde van uw belegging beïnvloed worden door wisselkoersschommelingen.
 • Wanneer de rente stijgt (of daalt), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder dalen de obligatiewaarden doorgaans wanneer de rentetarieven stijgen. Dit risico is over het algemeen groter naarmate de looptijd van een obligatie-investering langer is.
 • Effecten binnen het fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op een gewenst tijdstip en op een bepaalde prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, waardoor het risico van beleggingsverliezen toeneemt.

Risicoklasse

SRRI 4

Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund

For institutional/ sophisticated investors / accredited investors qualified distributors use only.

All content in this document is for information or general use only and is not specific to any individual client requirements. The information contained in this document is referential and may not be construed as an offer, invitation or recommendation or investment advice, nor should be taken as a basis to take (or stop taking) any decision.

Janus Henderson Capital Funds Plc is a UCITS established under Irish law, with segregated liability between funds. Investors are warned that they should only make their investments based on the most recent Prospectus which contains information about fees, expenses and risks, which is available from all distributors and paying agents, it should be read carefully. An investment in the fund may not be suitable for all investors and is not available to all investors in all jurisdictions; it is not available to US persons.  Past performance is not indicative of future results. The rate of return may vary and the principal value of an investment will fluctuate due to market and foreign exchange movements.  Shares, if redeemed, may be worth more or less than their original cost.

Janus Henderson Group plc and its subsidiaries are not responsible for any unlawful distribution of this document to any third parties, in whole or in part, or for information reconstructed from this document and do not guarantee that the information supplied is accurate, complete, or timely, or make any warranties with regards to the results obtained from its use. As with all investments, there are inherent risks that each individual should address.

The distribution of this document or the information contained in it may be restricted by law and may not be used in any jurisdiction or any circumstances in which its use would be unlawful.

Issued in Europe by Janus Capital International Limited (“JCIL”), authorised and regulated by the U.K. Financial Conduct Authority. Janus Capital International Limited (“JCIL”) is an entity registered and operating under the laws of the United Kingdom and Janus Capital Funds plc. is registered under the legislation of Ireland.

The extract prospectus (edition for Switzerland), the articles of incorporation, the extract annual and semi-annual report, in German, can be obtained free of charge from the representative in Switzerland: First Independent Fund Services Ltd (“FIFS”), Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich, Switzerland, tel: +41 44 206 16 40, fax: +41 44 206 16 41, web: http://www.fifs.ch. The Swiss paying agent is: Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, CH-1204 Geneva. The last share prices can be found on www.fundinfo.com. For Qualified investors, institutional, wholesale client use only. Outside of Switzerland, this document is for professional use only. Not for onward distribution.

This presentation is strictly private and confidential and may not be reproduced or used for any purpose other than evaluation of a potential investment in Janus Capital International Limited’s products or the procurement of its services by the recipient of this presentation or provided to any person or entity other than the recipient of this presentation.

We may record telephone calls for our mutual protection, to improve customer service and for regulatory record keeping purposes.

Janus Capital Management LLC serves as investment adviser. Janus, Intech and Perkins are registered trademarks of Janus International Holding LLC. © Janus International Holding LLC. For more information or to locate your country’s Janus representative contact information, please visit www.janushenderson.com.

Specifieke risico's

 • Een deel van de of de volledige jaarlijkse managementkosten en andere kosten van het fonds kunnen uit het kapitaal gehaald worden, waardoor het kapitaal kan eroderen of de potentie voor kapitaalgroei kan verlagen.
 • Dit fonds is ontworpen om slechts als één component van meerdere te worden gebruikt in een gediversifieerde beleggingsportefeuille. Beleggers moeten zorgvuldig het deel van hun portefeuille dat in dit fonds is belegd, overwegen.
 • Als een fonds een hoge blootstelling aan een zeker land of zekere geografische regio heeft, draagt het fonds een hoger risiconiveau dan een fonds dat breder gevarieerd is.
 • ​Een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) kan niet in staat of niet bereid zijn om rente te betalen of kapitaal terug te betalen aan het fonds. Als dit gebeurt of de markt ziet dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Het fonds kan derivaten gebruiken om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken. Dit kan resulteren in 'een hefboomwerking', wat een beleggingsresultaat kan vergroten en winsten of verliezen voor het fonds kunnen groter zijn dan de kosten van het derivaat. Derivaten brengen ook andere risico's met zich mee, in het bijzonder dat een tegenpartij van een derivaat, zijn contractuele verplichtingen misschien niet nakomt.
 • ​Opkomende markten stellen het fonds bloot aan hogere volatiliteit en een groter risico op verlies dan ontwikkelde markten; ze zijn vatbaar voor ongunstige politieke en economische gebeurtenissen en kunnen minder goed worden gereguleerd met minder robuuste bewarings- en afwikkelingsprocedures.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta dan de basisvaluta van het fonds of u belegt in een aandelenklasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij 'afgedekt'), kan de waarde van uw belegging beïnvloed worden door wisselkoersschommelingen.
 • ​Het fonds belegt in hoogrentende (niet van beleggingskwaliteit) obligaties en hoewel deze doorgaans hogere rentetarieven bieden dan obligaties van beleggingskwaliteit, zijn ze meer speculatief en gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden.
 • Wanneer de rente stijgt (of daalt), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder dalen de obligatiewaarden doorgaans wanneer de rentetarieven stijgen. Dit risico is over het algemeen groter naarmate de looptijd van een obligatie-investering langer is.
 • Effecten binnen het fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op een gewenst tijdstip en op een bepaalde prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, waardoor het risico van beleggingsverliezen toeneemt.

Risicoklasse

SRRI 5

Deel

Attentie