Janus Henderson Latin American Fund

R€ Acc ISIN-code: LU0200080918

Beoordelingen en prijzen

Morningstar 4 Star-Janus Henderson Latin American Fund

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar op lange termijn een rendement te behalen dat hoger ligt dan de langetermijnrendementen die gewoonlijk worden behaald op de Latijns-Amerikaanse aandelenmarkten, door op elk gegeven tijdstip ten minste twee derde van de netto activa te beleggen in: - bedrijven die hun hoofdkantoor hebben in de Latijns-Amerikaanse landen; - bedrijven die niet hun hoofdkantoor hebben in de Latijns-Amerikaanse landen, maar (i) een overwegend deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren op deze markten of (ii) houdstermaatschappijen zijn die overwegend eigenaar zijn van bedrijven met hoofdkantoor in Latijns-Amerikaanse landen. Het rendement bestaat uit een combinatie van kapitaalwinst en lopende opbrengsten. Het fonds kan ook beleggen in American Depositary Receipts (“ADRs”) voor effecten uitgegeven door bedrijven met hoofdkantoor in de Latijns-Amerikaanse landen of soortgelijke beursgenoteerde effecten van daar gevestigde ondernemingen.

Overzicht

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen door markt- en wisselkoersschommelingen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

Potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en, indien van toepassing, de Essentiële beleggersinformatie.

Deze website is bedoeld voor promotiedoeleinden en niet als beleggingsadvies.

Voordat u belegt

Aandelenklasse:

  belangrijke documenten

  Alle documenten
  ISIN-code: LU0200080918R€ Acc Valuta EUR NAV 17,5896 Verandering 0,1000% Koersdatum 20-9-2019
   
  ISIN-code: LU0200081056B€ Acc Valuta EUR NAV 16,3039 Verandering 0,1000% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU1678960490H$ Acc Valuta USD NAV 10,2165 Verandering -0,3000% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU0995139770H€ Acc Valuta EUR NAV 5,3267 Verandering 0,1100% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU0200081304R$ Acc Valuta USD NAV 13,5740 Verandering -0,3000% Koersdatum 20-9-2019
  Prestatie

  Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.

  Variabele prestatie

  AandelenklasseJun 2018 - Jun 2019Jun 2017 - Jun 2018Jun 2016 - Jun 2017Jun 2015 - Jun 2016Jun 2014 - Jun 2015
  B€ Acc15,03%-3,73%10,51%-0,49%-9,60%
  H$ Acc13,60%----
  H€ Acc16,47%-2,53%11,90%0,97%-
  R$ Acc12,75%-0,96%14,03%-0,08%-25,97%
  R€ Acc15,61%-3,25%11,07%0,22%-9,17%
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Jaarlijkse omzet voor 30-6-2019

  Cumulatieve prestatie

  Aandelenklasse1 maandSinds begin jaar1 jaar3 jarenSinds oprichting
  B€ Acc2.4311,45%17,88%17,87%239,37%
  H$ Acc1.828,33%11,85%-2,17%
  H€ Acc2.5412,46%19,37%22,38%6,53%
  R$ Acc1.757,74%11,02%17,95%171,48%
  R€ Acc2.4711,85%18,47%19,65%265,21%
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Gegevens per 20-9-2019
  Top 10 belangen
  Geografische indeling
  Sector-indeling
  Dividenden
  Belangrijke feiten
  Beleggingscategorie Equities
  Lanceringsdatum 29-10-2004
  Basisvaluta USD
  Sector Morningstar Europe OE Latin America Equity
  Benchmark MSCI EM Latin America Index
  Einde van het jaar 30-Sep
  Waarderingstijdstip (CET) 23:59
  Prijsstelling basis Single Priced
  Status van het fonds Open for new investment

  R€ Acc

  ISIN-code LU0200080918
  Lipper code 60097108
  WKN-Nummer A0DLD4
  Valoren-nummer 1974137
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.50%
  Lanceringsdatum 29-10-2004
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00

  B€ Acc

  ISIN-code LU0200081056
  Lipper code 60097109
  WKN-Nummer A0DME2
  Valoren-nummer 1974138
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.50%
  Lanceringsdatum 29-10-2004
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00

  H$ Acc

  ISIN-code LU1678960490
  WKN-Nummer A2JDA6
  Valoren-nummer 39526000
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.75%
  Lanceringsdatum 15-12-2017
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging USD7.500,00
  Extra lump sum belegging USD2.500,00

  H€ Acc

  ISIN-code LU0995139770
  Lipper code 68276275
  WKN-Nummer A2JDA7
  Valoren-nummer 23143295
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.75%
  Lanceringsdatum 26-8-2014
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR7.500,00
  Extra lump sum belegging EUR2.500,00

  R$ Acc

  ISIN-code LU0200081304
  Lipper code 6010809
  WKN-Nummer A0DNE3
  Valoren-nummer 1974141
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.50%
  Lanceringsdatum 24-3-2005
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging USD2.500,00
  Extra lump sum belegging USD500,00

  Beheerder(s)

  Risicoklasse
  SRRI 6
  Algemene risico's
  • ​De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
  • ​In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
  • ​Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
  • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
  • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
  Specifieke risico's
  • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • Opkomende markten zijn minder ontwikkeld en gevoeliger voor politieke gebeurtenissen dan ontwikkelde markten. Dit kan zowel een hogere volatiliteit als een groter risico van verlies voor het Fonds inhouden dan beleggingen in meer ontwikkelde markten.
  • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

  [##Heading.Fund.RNS]

  Attentie