Janus Henderson Pan European Fund

R€ Acc ISIN-code: LU0201075453

Beoordelingen en prijzen

Investment Week - Europe
Morningstar 4 Star-Janus Henderson Pan European Fund

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar op lange termijn een rendement te behalen dat hoger ligt dan de langetermijnrendementen die gewoonlijk worden behaald op de Europese aandelenmarkten, door op elk gegeven tijdstip ten minste twee derde van de netto activa te beleggen in: - bedrijven die hun hoofdkantoor hebben in Europa (inclusief het Verenigd Koninkrijk); - bedrijven die niet hun hoofdkantoor hebben in Europa, maar (i) een overwegend deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren in Europa (inclusief het Verenigd Koninkrijk) of (ii) houdstermaatschappijen zijn die overwegend eigenaar zijn van bedrijven met hoofdkantoor in Europa (inclusief het Verenigd Koninkrijk). Het rendement bestaat uit een combinatie van kapitaalwinst en lopende opbrengsten.

Overzicht

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen door markt- en wisselkoersschommelingen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

Potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en, indien van toepassing, de Essentiële beleggersinformatie.

Deze website is bedoeld voor promotiedoeleinden en niet als beleggingsadvies.

Voordat u belegt

Aandelenklasse:

  belangrijke documenten

  Alle documenten
  ISIN-code: LU0201075453R€ Acc Valuta EUR NAV 6,8295 Verandering 0,1800% Koersdatum 13-9-2019
   
  ISIN-code: LU1321015403H$ Acc (hedged) Valuta USD NAV 6,2610 Verandering 0,2000% Koersdatum 13-9-2019
  ISIN-code: LU1276832125H€ Acc Valuta EUR NAV 5,7160 Verandering 0,1900% Koersdatum 13-9-2019
  ISIN-code: LU1293647423HCHF Acc (hedged) Valuta CHF NAV 5,6269 Verandering 0,1900% Koersdatum 13-9-2019
  ISIN-code: LU1041547941R$ Acc (hedged) Valuta USD NAV 6,7675 Verandering 0,2000% Koersdatum 13-9-2019
  ISIN-code: LU1276832042RCHF Acc (hedged) Valuta CHF NAV 5,4838 Verandering 0,1800% Koersdatum 13-9-2019
  Prestatie

  Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.

  Variabele prestatie

  AandelenklasseJun 2018 - Jun 2019Jun 2017 - Jun 2018Jun 2016 - Jun 2017Jun 2015 - Jun 2016Jun 2014 - Jun 2015
  H$ Acc (hedged)6,76%4,24%18,17%-10,54%-
  H€ Acc3,63%2,08%16,58%-10,24%17,51%
  HCHF Acc (hedged)3,29%1,60%16,03%--
  R$ Acc (hedged)6,00%3,47%17,26%-10,83%-
  R€ Acc2,85%1,32%15,72%-10,65%17,51%
  RCHF Acc (hedged)2,51%0,85%15,11%--
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Jaarlijkse omzet voor 30-6-2019

  Cumulatieve prestatie

  Aandelenklasse1 maandSinds begin jaar1 jaar3 jarenSinds oprichting
  H$ Acc (hedged)4.2823,55%9,91%32,82%39,08%
  H€ Acc4.0021,05%6,71%24,22%110,37%
  HCHF Acc (hedged)3.9820,79%6,38%22,72%12,54%
  R$ Acc (hedged)4.2022,92%9,11%29,88%35,35%
  R€ Acc3.9320,42%5,91%21,45%104,44%
  RCHF Acc (hedged)3.9120,16%5,58%19,99%9,68%
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Gegevens per 13-9-2019
  Top 10 belangen
  Geografische indeling
  Sector-indeling
  Dividenden
  Belangrijke feiten
  Beleggingscategorie Equities
  Lanceringsdatum 29-9-2000
  Basisvaluta EUR
  Sector Morningstar Europe OE Europe Large-Cap Blend Equity
  Benchmark MSCI Europe
  Einde van het jaar 30-Sep
  Waarderingstijdstip (CET) 23:59
  Prijsstelling basis Single Priced
  Status van het fonds Open for new investment

  R€ Acc

  ISIN-code LU0201075453
  Lipper code 60101808
  WKN-Nummer A0DNE8
  Valoren-nummer 1974072
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.50%
  Lanceringsdatum 24-3-2005
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00

  H$ Acc (hedged)

  ISIN-code LU1321015403
  WKN-Nummer A14328
  Valoren-nummer 30474731
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.75%
  Lanceringsdatum 8-12-2015
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging USD7.500,00
  Extra lump sum belegging USD2.500,00

  H€ Acc

  ISIN-code LU1276832125
  WKN-Nummer A1417D
  Valoren-nummer 30087398
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.75%
  Lanceringsdatum 4-11-2015
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR7.500,00
  Extra lump sum belegging EUR2.500,00

  HCHF Acc (hedged)

  ISIN-code LU1293647423
  WKN-Nummer A1417T
  Valoren-nummer 30087411
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.75%
  Lanceringsdatum 4-11-2015
  Valuta CHF
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging CHF7.500,00
  Extra lump sum belegging CHF2.500,00

  R$ Acc (hedged)

  ISIN-code LU1041547941
  Lipper code 68276864
  WKN-Nummer A1XFNA
  Valoren-nummer 24118408
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.50%
  Lanceringsdatum 24-9-2014
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging USD2.500,00
  Extra lump sum belegging USD500,00

  RCHF Acc (hedged)

  ISIN-code LU1276832042
  WKN-Nummer A14ZWS
  Valoren-nummer 29402903
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.50%
  Lanceringsdatum 9-11-2015
  Valuta CHF
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging CHF2.500,00
  Extra lump sum belegging CHF500,00

  Beheerder(s)

  Risicoklasse
  SRRI 6
  Algemene risico's
  • ​De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
  • ​In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
  • ​Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
  • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
  • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
  Specifieke risico's
  • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

  [##Heading.Fund.RNS]

  Attentie