Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund

A2 Acc EUR ISIN-code: LU0756065164

Beoordelingen en prijzen

Morningstar 3 Star-Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Total Return Bond Fund is het realiseren van een positief totaalrendement dat het rendement van cash over een voortschrijdende periode van drie jaar overtreft via inkomsten- en vermogensgroei door te beleggen in een groot aantal wereldwijde vastrentende beleggingscategorieën en aanverwante afgeleide instrumenten. Het Fonds kan gebruikmaken van een verscheidenheid aan instrumenten/strategieën om de doelstelling van het Fonds te bereiken met inbegrip van, maar niet beperkt tot, floating rate notes, valutatermijncontracten (inclusief non-deliverable forwards), rentetermijncontracten, obligatiefutures, OTC-swaps (zoals renteswaps, credit default swaps, credit default swaps op indices en total return swaps) en opties. Het Fonds mag maximaal 10% van het nettovermogen beleggen leningen die zijn gekwalificeerd als geldmarktinstrumenten conform het hoofdstuk 'Beleggingsbeperkingen' van dit Prospectus. Het Fonds kan maximaal 30% van zijn totale intrinsieke waarde beleggen in asset-backed securities (ABS) en in mortgage-backed securities (MBS), inclusief maximaal 10% van het nettovermogen in non-investmentgrade ABS en/of MBS. ABS/MBS omvatten, maar zijn niet beperkt tot, residential mortgage-backed securities (RMBS), commercial mortgage-backed securities (CMBS) en collateralized loan obligation (CLO). Bij ABS en MBS kan gebruik worden gemaakt van hefboomwerking. Het Fonds mag maximaal 20% van zijn nettovermogen beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. Het Fonds mag maximaal 50% van zijn nettovermogen beleggen in total return swaps. De total return swaps zijn ongedekt. De onderliggende beleggingen van dergelijke total return swaps bestaan uit een scala aan effecten of indices waarin het Fonds mag beleggen conform het beleggingsdoel en beleggingsbeleid van het Fonds, waaronder, maar niet beperkt tot, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en gedekt schuldpapier. Total return swaps worden gebruikt om het beleggingsdoel van het Fonds te realiseren.

Overzicht

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen door markt- en wisselkoersschommelingen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

Potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en, indien van toepassing, de Essentiële beleggersinformatie.

Deze website is bedoeld voor promotiedoeleinden en niet als beleggingsadvies.

Voordat u belegt

Aandelenklasse:

  belangrijke documenten

  Alle documenten
  ISIN-code: LU0756065164A2 Acc EUR Valuta EUR NAV 111,9900 Verandering -0,1000% Koersdatum 20-9-2019
   
  ISIN-code: LU0756065321A2 Acc HUSD Valuta USD NAV 122,8600 Verandering -0,1000% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU0756065081A3 inc EUR Valuta EUR NAV 88,0800 Verandering -0,1000% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU1068766655H2 EUR Valuta EUR NAV 106,3100 Verandering -0,1000% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU1678964484H3 EUR Valuta EUR NAV 96,5200 Verandering -0,1000% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU0756066568X2 Acc EUR Valuta EUR NAV 100,8500 Verandering -0,1100% Koersdatum 20-9-2019
  Prestatie

  Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.

  Variabele prestatie

  AandelenklasseJun 2018 - Jun 2019Jun 2017 - Jun 2018Jun 2016 - Jun 2017Jun 2015 - Jun 2016Jun 2014 - Jun 2015
  A2 Acc EUR2,06%-2,19%3,42%0,19%-0,53%
  A2 Acc HUSD5,10%0,16%5,09%0,93%-0,30%
  A3 inc EUR2,06%-2,19%3,40%0,17%-0,53%
  H2 EUR2,45%-1,83%3,80%0,60%-0,09%
  H3 EUR2,48%----
  X2 Acc EUR1,46%-2,78%2,81%-0,45%-1,10%
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Jaarlijkse omzet voor 30-6-2019

  Cumulatieve prestatie

  Aandelenklasse1 maandSinds begin jaar1 jaar3 jarenSinds oprichting
  A2 Acc EUR-1.235,36%4,06%2,42%12,10%
  A2 Acc HUSD-0.997,64%7,26%10,15%22,81%
  A3 inc EUR-1.235,34%4,06%2,40%4,85%
  H2 EUR-1.205,63%4,47%3,57%14,45%
  H3 EUR-1.205,63%4,50%-0,82%
  X2 Acc EUR-1.284,89%3,45%0,62%0,96%
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Gegevens per 19-9-2019
  Top 10 belangen
  Geografische indeling
  Sector-indeling
  Dividenden
  Belangrijke feiten
  Beleggingscategorie Fixed Income
  Lanceringsdatum 29-3-2012
  Basisvaluta EUR
  Sector Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
  Benchmark No Benchmark
  Einde van het jaar 30-Jun
  Waarderingstijdstip (CET) 13:00
  Prijsstelling basis Single Priced
  Status van het fonds Open for new investment

  A2 Acc EUR

  ISIN-code LU0756065164
  Lipper code 68163819
  WKN-Nummer A1JX0G
  Valoren-nummer 18218719
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.75%
  Lanceringsdatum 9-5-2012
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00

  A2 Acc HUSD

  ISIN-code LU0756065321
  Lipper code 68163818
  WKN-Nummer A1JX0J
  Valoren-nummer 18218722
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.75%
  Lanceringsdatum 25-4-2012
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging USD2.500,00
  Extra lump sum belegging USD500,00

  A3 inc EUR

  ISIN-code LU0756065081
  Lipper code 68208268
  WKN-Nummer A1JX0F
  Valoren-nummer 18218716
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.75%
  Lanceringsdatum 11-4-2013
  Betaaldata dividend 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
  XD data 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00

  H2 EUR

  ISIN-code LU1068766655
  Lipper code 68267445
  WKN-Nummer A2JDA4
  Valoren-nummer 24505638
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.38%
  Lanceringsdatum 30-5-2014
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR750.000,00
  Extra lump sum belegging EUR2.500,00

  H3 EUR

  ISIN-code LU1678964484
  WKN-Nummer A2JSF2
  Valoren-nummer 39590355
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.38%
  Lanceringsdatum 15-12-2017
  Betaaldata dividend 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
  XD data 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR750.000,00
  Extra lump sum belegging EUR2.500,00

  X2 Acc EUR

  ISIN-code LU0756066568
  Lipper code 68208440
  WKN-Nummer A1JX0P
  Valoren-nummer 18219172
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.00%
  Lanceringsdatum 12-4-2013
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00
  Risicoklasse
  SRRI 3
  Algemene risico's
  • ​De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
  • ​In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
  • ​Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
  • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
  • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
  Specifieke risico's
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • De waarde van een obligatie of geldmarktinstrument kan dalen als de financiële gezondheid van de emittent achteruitgaat of als de markt denkt dat dit het geval zou kunnen zijn. Hoe hoger dit risico, hoe lager de kredietkwaliteit van de obligatie.
  • Opkomende markten zijn minder ontwikkeld en gevoeliger voor politieke gebeurtenissen dan ontwikkelde markten. Dit kan zowel een hogere volatiliteit als een groter risico van verlies voor het Fonds inhouden dan beleggingen in meer ontwikkelde markten.
  • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
  • Vervroegd aflosbare schuldeffecten (effecten waarvan de uitgevers het recht hebben de hoofdsom van het effect terug te betalen vóór de vervaldatum), zoals ABS'en of MBS'en, kunnen worden beïnvloed door een vervroegde terugbetaling of een verlenging van de looptijd. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.

  [##Heading.Fund.RNS]

  Attentie