Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund

A2 Acc EUR ISIN-code: LU0828815570

Beoordelingen en prijzen

Morningstar 5 Star-Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Euro High Yield Bond Fund is het realiseren van een hoog totaalrendement en potentieel voor vermogensaanwas. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn nettovermogen in sub-investment grade bedrijfsobligaties met een kredietrating die gelijkwaardig is aan BB+ of lager en genoteerd is in euro's en ponden. Het Fonds kan beleggen in effecten met een vaste of variabele rentevergoeding en in indexgekoppelde effecten, uitgegeven door bedrijven, overheden, supranationale instellingen en lokale en regionale instellingen. Het Fonds mag maximaal 20% van zijn nettovermogen beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. Het Fonds kan gebruikmaken van een of meer van de volgende instrumenten of strategieën om zijn doelstelling te bereiken, waaronder, maar niet beperkt tot, asset-backed securities, mortgage-backed securities, converteerbare obligaties, gestructureerde notes, opties, OTC-swaps (zoals renteswaps,credit default swaps, credit default swaps op indices en total return swaps) en valutatermijncontracten.

Overzicht

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen door markt- en wisselkoersschommelingen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

Potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en, indien van toepassing, de Essentiële beleggersinformatie.

Deze website is bedoeld voor promotiedoeleinden en niet als beleggingsadvies.

Voordat u belegt

Aandelenklasse:

  belangrijke documenten

  Alle documenten
  ISIN-code: LU0828815570A2 Acc EUR Valuta EUR NAV 154,7200 Verandering -0,2600% Koersdatum 20-9-2019
   
  ISIN-code: LU0828817600A2 Acc HCHF Valuta CHF NAV 147,1400 Verandering -0,2600% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU0828816461A2 Acc HUSD Valuta USD NAV 166,0300 Verandering -0,2500% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU1627920678A3 HUSD Valuta USD NAV 105,7600 Verandering -0,2500% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU0828815224A3 Inc EUR Valuta EUR NAV 109,4600 Verandering -0,2600% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU1272163806H2 EUR Valuta EUR NAV 124,9800 Verandering -0,2600% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU1678961464H2 HUSD Valuta USD NAV 135,7800 Verandering -0,2400% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU1678961381H3 EUR Valuta EUR NAV 121,2200 Verandering -0,2600% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU0828820901X2 Acc EUR Valuta EUR NAV 126,4200 Verandering -0,2500% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU0828821115X3 Inc EUR Valuta EUR NAV 103,7100 Verandering -0,2600% Koersdatum 20-9-2019
  Prestatie

  Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.

  Variabele prestatie

  AandelenklasseJun 2018 - Jun 2019Jun 2017 - Jun 2018Jun 2016 - Jun 2017Jun 2015 - Jun 2016Jun 2014 - Jun 2015
  A2 Acc EUR5,88%1,28%10,07%2,27%2,49%
  A2 Acc HCHF5,50%0,80%9,49%1,65%2,04%
  A2 Acc HUSD8,62%3,34%11,83%2,99%2,69%
  A3 HUSD8,73%----
  A3 Inc EUR5,97%1,28%10,07%2,26%2,49%
  H2 EUR6,20%1,56%10,46%2,48%2,49%
  H2 HUSD9,10%----
  H3 EUR6,24%----
  X2 Acc EUR5,61%0,93%9,69%1,93%2,17%
  X3 Inc EUR5,61%0,93%9,69%--
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Jaarlijkse omzet voor 30-6-2019

  Cumulatieve prestatie

  Aandelenklasse1 maandSinds begin jaar1 jaar3 jarenSinds oprichting
  A2 Acc EUR2.069,84%5,88%16,40%55,12%
  A2 Acc HCHF2.019,59%5,50%14,85%47,52%
  A2 Acc HUSD2.2911,82%8,76%24,22%66,44%
  A3 HUSD2.3011,89%8,83%-15,50%
  A3 Inc EUR2.069,94%5,97%16,51%55,37%
  H2 EUR2.0910,05%6,19%17,49%57,01%
  H2 HUSD2.3212,14%9,23%-13,43%
  H3 EUR2.0810,13%6,26%-8,22%
  X2 Acc EUR2.029,65%5,59%15,28%26,74%
  X3 Inc EUR2.029,66%5,59%15,28%33,07%
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Gegevens per 19-9-2019
  Top 10 belangen
  Geografische indeling
  Sector-indeling
  Dividenden
  Belangrijke feiten
  Beleggingscategorie Fixed Income
  Lanceringsdatum 19-11-2012
  Basisvaluta EUR
  Sector Morningstar Europe OE EUR High Yield Bond
  Benchmark -
  Einde van het jaar 30-Jun
  Waarderingstijdstip (CET) 13:00
  Prijsstelling basis Single Priced
  Status van het fonds Open for new investment

  A2 Acc EUR

  ISIN-code LU0828815570
  Lipper code 68236457
  WKN-Nummer A1J4LV
  Valoren-nummer 19547876
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.75%
  Lanceringsdatum 19-11-2012
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00

  A2 Acc HCHF

  ISIN-code LU0828817600
  Lipper code 68236459
  WKN-Nummer A1J4L4
  Valoren-nummer 19547954
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.75%
  Lanceringsdatum 19-11-2012
  Valuta CHF
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging CHF2.500,00
  Extra lump sum belegging CHF500,00

  A2 Acc HUSD

  ISIN-code LU0828816461
  Lipper code 68236458
  WKN-Nummer A1J4LZ
  Valoren-nummer 19547929
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.75%
  Lanceringsdatum 28-11-2012
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging USD2.500,00
  Extra lump sum belegging USD500,00

  A3 HUSD

  ISIN-code LU1627920678
  WKN-Nummer A2DT89
  Valoren-nummer 37328420
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.75%
  Lanceringsdatum 5-7-2017
  Betaaldata dividend 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
  XD data 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging USD2.500,00
  Extra lump sum belegging USD500,00

  A3 Inc EUR

  ISIN-code LU0828815224
  Lipper code 88208T
  WKN-Nummer A1J4LU
  Valoren-nummer 19547860
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.75%
  Lanceringsdatum 19-11-2012
  Betaaldata dividend 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
  XD data 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00

  H2 EUR

  ISIN-code LU1272163806
  WKN-Nummer A2JDAE
  Valoren-nummer 29353071
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.38%
  Lanceringsdatum 27-8-2015
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR750.000,00
  Extra lump sum belegging EUR2.500,00

  H2 HUSD

  ISIN-code LU1678961464
  WKN-Nummer A2JDAF
  Valoren-nummer 39593116
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.38%
  Lanceringsdatum 15-12-2017
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging USD750.000,00
  Extra lump sum belegging USD2.500,00

  H3 EUR

  ISIN-code LU1678961381
  WKN-Nummer A2JSF6
  Valoren-nummer 39593109
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.38%
  Lanceringsdatum 15-12-2017
  Betaaldata dividend 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
  XD data 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR750.000,00
  Extra lump sum belegging EUR2.500,00

  X2 Acc EUR

  ISIN-code LU0828820901
  Lipper code 68267439
  WKN-Nummer A1J4MJ
  Valoren-nummer 19547930
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.75%
  Lanceringsdatum 2-5-2014
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00

  X3 Inc EUR

  ISIN-code LU0828821115
  Lipper code 68267438
  WKN-Nummer A1J4MK
  Valoren-nummer 19547950
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.75%
  Lanceringsdatum 8-4-2016
  Betaaldata dividend 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
  XD data 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00
  Risicoklasse
  SRRI 3
  Algemene risico's
  • ​De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
  • ​In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
  • ​Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
  • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
  • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
  Specifieke risico's
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • De waarde van een obligatie of geldmarktinstrument kan dalen als de financiële gezondheid van de emittent achteruitgaat of als de markt denkt dat dit het geval zou kunnen zijn. Hoe hoger dit risico, hoe lager de kredietkwaliteit van de obligatie.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

  [##Heading.Fund.RNS]

  Attentie