Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund

A2 Acc USD ISIN-code: LU0978624194

Beoordelingen en prijzen

Morningstar 5 Star-Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Global High Yield Bond Fund is het realiseren van een hoog totaalrendement en potentieel voor vermogensaanwas. Het Fonds belegt ten minste 80% van zijn nettovermogen in sub-investment grade bedrijfsobligaties van uitgevers met een kredietrating die gelijkwaardig is aan BB+ of lager. Het Fonds kan beleggen in effecten met een vaste of variabele rentevergoeding en in indexgekoppelde effecten, uitgegeven door bedrijven, overheden, supranationale instellingen en lokale en regionale instellingen. Het Fonds mag maximaal 20% van zijn nettovermogen beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. Het Fonds kan ook gebruikmaken van een of meer van de volgende instrumenten of strategieën om zijn doelstelling te bereiken, waaronder, maar niet beperkt tot, asset-backed securities, mortgage-backed securities, converteerbare obligaties, gestructureerde notes, beursgenoteerde derivaten, OTC-swaps (zoals renteswaps, credit default swaps, credit default swaps op indices en total return swaps), valutatermijncontracten en preferente aandelen.

Overzicht

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen door markt- en wisselkoersschommelingen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

Potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en, indien van toepassing, de Essentiële beleggersinformatie.

Deze website is bedoeld voor promotiedoeleinden en niet als beleggingsadvies.

Voordat u belegt

Aandelenklasse:

  belangrijke documenten

  Alle documenten
  ISIN-code: LU0978624194A2 Acc USD Valuta USD NAV 147,2700 Verandering 0,1800% Koersdatum 20-9-2019
   
  ISIN-code: LU0978624277A2 Acc HEUR Valuta EUR NAV 134,9800 Verandering 0,1700% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU0999457616A3 Inc HEUR Valuta EUR NAV 94,6000 Verandering 0,1700% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU1280371284A3 USD Valuta USD NAV 109,0100 Verandering 0,1800% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU1678962272H2 HEUR Valuta EUR NAV 107,1700 Verandering 0,1700% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU1678962512H2 USD Valuta USD NAV 112,5600 Verandering 0,1800% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU1678962439H3 HEUR Valuta EUR NAV 98,4900 Verandering 0,1700% Koersdatum 20-9-2019
  Prestatie

  Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.

  Variabele prestatie

  AandelenklasseJun 2018 - Jun 2019Jun 2017 - Jun 2018Jun 2016 - Jun 2017Jun 2015 - Jun 2016Jun 2014 - Jun 2015
  A2 Acc HEUR6,32%0,26%12,28%0,31%1,63%
  A2 Acc USD9,46%2,66%14,10%1,17%1,94%
  A3 Inc HEUR6,32%0,21%12,25%0,49%1,68%
  A3 USD9,54%2,68%14,07%--
  H2 HEUR6,74%----
  H2 USD9,83%----
  H3 HEUR6,88%----
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Jaarlijkse omzet voor 30-6-2019

  Cumulatieve prestatie

  Aandelenklasse1 maandSinds begin jaar1 jaar3 jarenSinds oprichting
  A2 Acc HEUR1.8111,42%6,40%16,62%34,75%
  A2 Acc USD2.0513,79%9,61%25,37%47,01%
  A3 Inc HEUR1.8111,38%6,35%16,51%30,94%
  A3 USD2.0413,85%9,67%25,44%34,91%
  H2 HEUR1.8511,73%6,83%-6,99%
  H2 USD2.0714,04%9,97%-12,36%
  H3 HEUR1.8411,77%6,87%-7,04%
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Gegevens per 19-9-2019
  Top 10 belangen
  Geografische indeling
  Sector-indeling
  Dividenden
  Belangrijke feiten
  Beleggingscategorie Fixed Income
  Lanceringsdatum 19-11-2013
  Basisvaluta USD
  Sector Morningstar Europe OE Global High Yield Bond
  Benchmark BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index (100% Hedged)
  Einde van het jaar 30-Jun
  Waarderingstijdstip (CET) 16:00
  Prijsstelling basis Single Priced
  Status van het fonds Open for new investment

  A2 Acc USD

  ISIN-code LU0978624194
  Lipper code 68252362
  WKN-Nummer A1W8VU
  Valoren-nummer 22889090
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.75%
  Lanceringsdatum 19-11-2013
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging USD2.500,00
  Extra lump sum belegging USD500,00

  A2 Acc HEUR

  ISIN-code LU0978624277
  Lipper code 68252364
  WKN-Nummer A1W8VV
  Valoren-nummer 22889770
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.75%
  Lanceringsdatum 19-11-2013
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00

  A3 Inc HEUR

  ISIN-code LU0999457616
  Lipper code 68252366
  WKN-Nummer A1XBQK
  Valoren-nummer 23083805
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.75%
  Lanceringsdatum 24-1-2014
  Betaaldata dividend 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
  XD data 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00

  A3 USD

  ISIN-code LU1280371284
  WKN-Nummer A14Z64
  Valoren-nummer 29661946
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.75%
  Lanceringsdatum 23-10-2015
  Betaaldata dividend 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
  XD data 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging USD2.500,00
  Extra lump sum belegging USD500,00

  H2 HEUR

  ISIN-code LU1678962272
  WKN-Nummer A2JDAM
  Valoren-nummer 39592883
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.38%
  Lanceringsdatum 15-12-2017
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR750.000,00
  Extra lump sum belegging EUR2.500,00

  H2 USD

  ISIN-code LU1678962512
  WKN-Nummer A2JDAN
  Valoren-nummer 39592959
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.38%
  Lanceringsdatum 15-12-2017
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging USD750.000,00
  Extra lump sum belegging USD2.500,00

  H3 HEUR

  ISIN-code LU1678962439
  WKN-Nummer A2JSF4
  Valoren-nummer 39592974
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.38%
  Lanceringsdatum 15-12-2017
  Betaaldata dividend 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
  XD data 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR750.000,00
  Extra lump sum belegging EUR2.500,00

  Beheerder(s)

  Risicoklasse
  SRRI 3
  Algemene risico's
  • ​De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
  • ​In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
  • ​Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
  • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
  • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
  Specifieke risico's
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • De waarde van een obligatie of geldmarktinstrument kan dalen als de financiële gezondheid van de emittent achteruitgaat of als de markt denkt dat dit het geval zou kunnen zijn. Hoe hoger dit risico, hoe lager de kredietkwaliteit van de obligatie.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

  [##Heading.Fund.RNS]

  Attentie