Janus Henderson Horizon Global Equity Income Fund

A2 Acc USD ISIN-code: LU1059380805

Beoordelingen en prijzen

Morningstar 2 Star-Janus Henderson Horizon Global Equity Income Fund

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Global Equity Income Fund is het bieden van een beter dividendrendement dan de benchmark en potentiële kapitaalgroei. Het fonds belegt voornamelijk in aandelen en aandelengerelateerde effecten van bedrijven uit de hele wereld. Het fonds kan ook beleggen in vastrentende effecten, preferente aandelen en converteerbare obligaties.

Overzicht

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen door markt- en wisselkoersschommelingen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

Potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en, indien van toepassing, de Essentiële beleggersinformatie.

Deze website is bedoeld voor promotiedoeleinden en niet als beleggingsadvies.

Voordat u belegt

Aandelenklasse:

  belangrijke documenten

  Alle documenten
  ISIN-code: LU1059380805A2 Acc USD Valuta USD NAV 108,2200 Verandering -0,0200% Koersdatum 22-8-2019
   
  ISIN-code: LU1059380391A3 Inc EUR Valuta EUR NAV 113,3100 Verandering 0,0100% Koersdatum 22-8-2019
  ISIN-code: LU1059380557A3 Inc USD Valuta USD NAV 88,9200 Verandering -0,0200% Koersdatum 22-8-2019
  ISIN-code: LU1061745631H2 Acc EUR Valuta EUR NAV 136,7500 Verandering 0,0100% Koersdatum 22-8-2019
  ISIN-code: LU1678961977H3 EUR Valuta EUR NAV 105,7600 Verandering 0,0100% Koersdatum 22-8-2019
  Prestatie

  Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.

  Variabele prestatie

  AandelenklasseJun 2018 - Jun 2019Jun 2017 - Jun 2018Jun 2016 - Jun 2017Jun 2015 - Jun 2016Jun 2014 - Jun 2015
  A2 Acc USD0,08%4,50%13,54%-5,11%-2,63%
  A3 Inc EUR2,36%2,53%10,48%-4,35%18,81%
  A3 Inc USD0,08%4,51%13,55%-5,13%-2,65%
  H2 Acc EUR3,20%3,28%11,14%-3,85%19,48%
  H3 EUR3,33%----
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Jaarlijkse omzet voor 30-6-2019

  Cumulatieve prestatie

  Aandelenklasse1 maandSinds begin jaar1 jaar3 jarenSinds oprichting
  A2 Acc USD-4.067,25%-4,89%9,98%8,24%
  A3 Inc EUR-2.8810,50%-1,25%12,15%35,95%
  A3 Inc USD-4.067,27%-4,89%10,01%5,69%
  H2 Acc EUR-2.8111,08%-0,45%14,61%40,56%
  H3 EUR-2.8011,16%-0,33%-2,17%
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Gegevens per 21-8-2019
  Top 10 belangen
  Geografische indeling
  Sector-indeling
  Dividenden
  Belangrijke feiten
  Beleggingscategorie Equities
  Lanceringsdatum 6-5-2014
  Basisvaluta USD
  Sector Morningstar Europe OE Global Equity Income
  Benchmark MSCI World Index
  Einde van het jaar 30-Jun
  Waarderingstijdstip (CET) 16:00
  Prijsstelling basis Single Priced
  Status van het fonds Open for new investment

  A2 Acc USD

  ISIN-code LU1059380805
  Lipper code 68267459
  WKN-Nummer A112TX
  Valoren-nummer 24310816
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 6-5-2014
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging USD2.500,00
  Extra lump sum belegging USD500,00

  A3 Inc EUR

  ISIN-code LU1059380391
  Lipper code 68267457
  WKN-Nummer A112TS
  Valoren-nummer 24310629
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 6-5-2014
  Betaaldata dividend 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
  XD data 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00

  A3 Inc USD

  ISIN-code LU1059380557
  Lipper code 68270600
  WKN-Nummer A112TU
  Valoren-nummer 24310657
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 30-6-2014
  Betaaldata dividend 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
  XD data 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging USD2.500,00
  Extra lump sum belegging USD500,00

  H2 Acc EUR

  ISIN-code LU1061745631
  Lipper code 68299386
  Valoren-nummer 24359735
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.60%
  Lanceringsdatum 14-8-2014
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging EUR750.000,00
  Extra lump sum belegging EUR2.500,00

  H3 EUR

  ISIN-code LU1678961977
  WKN-Nummer A2JSF5
  Valoren-nummer 39594750
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.60%
  Lanceringsdatum 15-12-2017
  Betaaldata dividend 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
  XD data 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging EUR750.000,00
  Extra lump sum belegging EUR2.500,00
  Risicoklasse
  SRRI 5
  Algemene risico's
  • ​De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
  • ​In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
  • ​Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
  • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
  • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
  Specifieke risico's
  • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

  [##Heading.Fund.RNS]

  Attentie