Janus Henderson Horizon Global Natural Resources Fund

A2 Acc USD ISIN-code: LU1120392870

Beoordelingen en prijzen

Morningstar 3 Star-Janus Henderson Horizon Global Natural Resources Fund

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Global Natural Resources Fund is kapitaalgroei op lange termijn te behalen door voornamelijk te beleggen in aandelen en aandelengerelateerde effecten van ondernemingen in elke geografische regio in de wereld die het grootste deel van hun inkomsten halen uit de sector van de natuurlijke grondstoffen, zoals, maar niet beperkt tot ondernemingen actief in mijnbouw, energie en landbouw.

Overzicht

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen door markt- en wisselkoersschommelingen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

Potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en, indien van toepassing, de Essentiële beleggersinformatie.

Deze website is bedoeld voor promotiedoeleinden en niet als beleggingsadvies.

Voordat u belegt

Aandelenklasse:

  belangrijke documenten

  Alle documenten
  ISIN-code: LU1120392870A2 Acc USD Valuta USD NAV 102,9100 Verandering -0,1600% Koersdatum 20-9-2019
   
  ISIN-code: LU1073139583A2 Acc EUR Valuta EUR NAV 102,2800 Verandering 0,1900% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU1120392797H2 Acc GBP Valuta GBP NAV 129,4700 Verandering -0,0600% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU1678962942H2 EUR Valuta EUR NAV 99,0800 Verandering 0,1900% Koersdatum 20-9-2019
  Prestatie

  Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.

  Variabele prestatie

  AandelenklasseJun 2018 - Jun 2019Jun 2017 - Jun 2018Jun 2016 - Jun 2017Jun 2015 - Jun 2016Jun 2014 - Jun 2015
  A2 Acc EUR-6,89%15,96%1,25%-2,19%-
  A2 Acc USD-8,99%18,19%3,99%-2,92%-
  H2 Acc GBP-4,99%17,41%8,43%14,54%-
  H2 EUR-6,09%----
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Jaarlijkse omzet voor 30-6-2019

  Cumulatieve prestatie

  Aandelenklasse1 maandSinds begin jaar1 jaar3 jarenSinds oprichting
  A2 Acc EUR7.5513,50%-1,15%9,14%2,09%
  A2 Acc USD7.219,79%-6,28%7,93%3,08%
  H2 Acc GBP4.1013,24%-0,58%15,84%29,55%
  H2 EUR7.6314,22%-0,33%--1,11%
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Gegevens per 19-9-2019
  Top 10 belangen
  Geografische indeling
  Sector-indeling
  Dividenden
  Belangrijke feiten
  Beleggingscategorie Equities
  Lanceringsdatum 2-7-2014
  Basisvaluta USD
  Sector Morningstar Equity Natural Resources Sector
  Benchmark S&P Global Natural Resources Accumulation Index NR
  Einde van het jaar 30-Jun
  Waarderingstijdstip (CET) 16:00
  Prijsstelling basis Single Priced

  A2 Acc USD

  ISIN-code LU1120392870
  WKN-Nummer A12DP5
  Valoren-nummer 25939793
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 28-1-2015
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging USD2.500,00
  Extra lump sum belegging USD500,00

  A2 Acc EUR

  ISIN-code LU1073139583
  Lipper code 68269349
  WKN-Nummer A116RW
  Valoren-nummer 24658713
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 2-7-2014
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00

  H2 Acc GBP

  ISIN-code LU1120392797
  WKN-Nummer A12ENY
  Valoren-nummer 25939796
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.60%
  Lanceringsdatum 28-1-2015
  Valuta GBP
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging GBP550.000,00
  Extra lump sum belegging GBP1.500,00

  H2 EUR

  ISIN-code LU1678962942
  WKN-Nummer A2JDAR
  Valoren-nummer 39592989
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.60%
  Lanceringsdatum 15-12-2017
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging EUR750.000,00
  Extra lump sum belegging EUR2.500,00
  Risicoklasse
  SRRI 6
  Algemene risico's
  • ​De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
  • ​In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
  • ​Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
  • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
  • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
  Specifieke risico's
  • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​De waarde van het Fonds kan dalen als het zijn posities concentreert in een sector die zwaar getroffen wordt door een ongunstige gebeurtenis.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

  [##Heading.Fund.RNS]

  Attentie