Janus Henderson Horizon Emerging Market Corporate Bond Fund

A2 Acc USD ISIN-code: LU1120394736

Beoordelingen en prijzen

Morningstar 2 Star-Janus Henderson Horizon Emerging Market Corporate Bond Fund

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Emerging Market Corporate Bond Fund is het realiseren van een totaalrendement dat het rendement van de geselecteerde benchmark overtreft. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn nettovermogen in bedrijfsobligaties en andere effecten met een vaste of variabele rente uit opkomende markten. Het Fonds mag maximaal twee derde van het nettovermogen beleggen in non-investment grade effecten inclusief maximaal 20% van het nettovermogen in distressed debt. Het Fonds mag maximaal 20% van zijn nettovermogen beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. Het Fonds kan gebruikmaken van een verscheidenheid aan instrumenten/strategieën om de doelstelling van het Fonds te bereiken met inbegrip van, maar niet beperkt tot, valutatermijncontracten (inclusief non‐deliverable forwards), rentetermijncontracten, obligatiefutures, opties en OTC-swaps (zoals renteswaps, credit default swaps, credit default swaps op indices en total return swaps).

Overzicht

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen door markt- en wisselkoersschommelingen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

Potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en, indien van toepassing, de Essentiële beleggersinformatie.

Deze website is bedoeld voor promotiedoeleinden en niet als beleggingsadvies.

Voordat u belegt

Aandelenklasse:

  belangrijke documenten

  Alle documenten
  ISIN-code: LU1120394736A2 Acc USD Valuta USD NAV 124,2500 Verandering 0,1200% Koersdatum 20-9-2019
   
  ISIN-code: LU1120395543A2 Acc HEUR Valuta EUR NAV 113,9700 Verandering 0,1100% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU1897415375A3 HEUR Valuta EUR NAV 122,8300 Verandering 0,1100% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU1807432601A3 USD Valuta USD NAV
  -
  Verandering
  -
  Koersdatum
  -
  ISIN-code: LU1678961209H2 HEUR Valuta EUR NAV 115,0300 Verandering 0,1100% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU1120395030H2 USD Valuta USD NAV 127,1300 Verandering 0,1200% Koersdatum 20-9-2019
  Prestatie

  Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.

  Variabele prestatie

  AandelenklasseJun 2018 - Jun 2019Jun 2017 - Jun 2018Jun 2016 - Jun 2017Jun 2015 - Jun 2016Jun 2014 - Jun 2015
  A2 Acc HEUR4,80%-4,73%4,86%4,64%-
  A2 Acc USD7,96%-2,39%6,58%5,41%-
  H2 HEUR5,32%----
  H2 USD8,37%-1,90%7,13%5,94%-
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Jaarlijkse omzet voor 30-6-2019

  Cumulatieve prestatie

  Aandelenklasse1 maandSinds begin jaar1 jaar3 jarenSinds oprichting
  A2 Acc HEUR0.255,91%5,94%3,05%13,85%
  A2 Acc USD0.498,27%9,23%10,98%24,10%
  H2 HEUR0.296,27%6,45%--0,09%
  H2 USD0.538,55%9,63%12,51%26,98%
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Gegevens per 19-9-2019
  Top 10 belangen
  Geografische indeling
  Sector-indeling
  Dividenden
  Belangrijke feiten
  Beleggingscategorie Fixed Income
  Lanceringsdatum 5-11-2014
  Basisvaluta USD
  Sector Morningstar Europe OE Global Emerging Markets Corporate Bond
  Benchmark JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Broad Diversified
  Einde van het jaar 30-Jun
  Waarderingstijdstip (CET) 16:00
  Prijsstelling basis Single Priced
  Status van het fonds Open for new investment

  A2 Acc USD

  ISIN-code LU1120394736
  Lipper code 68284961
  WKN-Nummer A12DPW
  Valoren-nummer 25936571
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.75%
  Lanceringsdatum 5-11-2014
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging USD2.500,00
  Extra lump sum belegging USD500,00

  A2 Acc HEUR

  ISIN-code LU1120395543
  Lipper code 68284963
  WKN-Nummer A12DPY
  Valoren-nummer 25937646
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.75%
  Lanceringsdatum 5-11-2014
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00

  A3 HEUR

  ISIN-code LU1897415375
  WKN-Nummer A2N853
  Valoren-nummer 44961944
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.75%
  Lanceringsdatum 30-4-2019
  Betaaldata dividend 20 Jul, 20 Oct, 20 Jan, 20 Apr
  XD data 01 Jul, 01 Oct, 01 Jan, 01 Apr
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00

  A3 USD

  ISIN-code LU1807432601
  WKN-Nummer A2JHW4
  Valoren-nummer 41349149
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.75%
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging USD2.500,00
  Extra lump sum belegging USD500,00

  H2 HEUR

  ISIN-code LU1678961209
  WKN-Nummer A2JDAC
  Valoren-nummer 39593106
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.38%
  Lanceringsdatum 15-12-2017
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR750.000,00
  Extra lump sum belegging EUR2.500,00

  H2 USD

  ISIN-code LU1120395030
  Lipper code 68284966
  WKN-Nummer A2JDAD
  Valoren-nummer 25938653
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.38%
  Lanceringsdatum 5-11-2014
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging USD750.000,00
  Extra lump sum belegging USD2.500,00
  Risicoklasse
  SRRI 3
  Algemene risico's
  • ​De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
  • ​In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
  • ​Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
  • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
  • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
  Specifieke risico's
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • De waarde van een obligatie of geldmarktinstrument kan dalen als de financiële gezondheid van de emittent achteruitgaat of als de markt denkt dat dit het geval zou kunnen zijn. Hoe hoger dit risico, hoe lager de kredietkwaliteit van de obligatie.
  • Opkomende markten zijn minder ontwikkeld en gevoeliger voor politieke gebeurtenissen dan ontwikkelde markten. Dit kan zowel een hogere volatiliteit als een groter risico van verlies voor het Fonds inhouden dan beleggingen in meer ontwikkelde markten.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

  [##Heading.Fund.RNS]

  Attentie