Janus Henderson Horizon Global Multi-Asset Fund

A2 Acc GBP ISIN-code: LU1253842857

Beoordelingen en prijzen

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Global Multi-Asset Fund is het behalen van langetermijnrendementen met minder volatiliteit dan de effectenmarkt. Het fond belegt in een breed scala van beleggingen inclusief, maar niet beperkt tot collectieve beleggingsprogramma's, op de beurs verhandelde fondsen, overdraagbare effecten (inclusief aandelen en vastrentende effecten), geldmarktinstrumenten en quasi-monetaire instrumenten.

Overzicht

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen door markt- en wisselkoersschommelingen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

Potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en, indien van toepassing, de Essentiële beleggersinformatie.

Deze website is bedoeld voor promotiedoeleinden en niet als beleggingsadvies.

Voordat u belegt

Aandelenklasse:

  belangrijke documenten

  Alle documenten
  ISIN-code: LU1253842857A2 Acc GBP Valuta GBP NAV 11,69 Verandering 0,17% Koersdatum 20-9-2019
   
  ISIN-code: LU1253842188A1 Inc HEUR Valuta EUR NAV 11,16 Verandering 0,09% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU1253842006A2 Acc HEUR Valuta EUR NAV 11,20 Verandering 0,09% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU1253842691A2 Acc HUSD Valuta USD NAV 12,14 Verandering 0,17% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU1678962603H1 HEUR Valuta EUR NAV 10,31 Verandering 0,10% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU1678962868H2 GBP Valuta GBP NAV 10,64 Verandering 0,09% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU1253842428H2 HEUR Valuta EUR NAV 11,45 Verandering 0,18% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU1253842345X2 Acc HEUR Valuta EUR NAV 10,93 Verandering 0,09% Koersdatum 20-9-2019
  Prestatie

  Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.

  Variabele prestatie

  AandelenklasseJun 2018 - Jun 2019Jun 2017 - Jun 2018Jun 2016 - Jun 2017Jun 2015 - Jun 2016Jun 2014 - Jun 2015
  A1 Inc HEUR1,84%2,06%7,24%--
  A2 Acc GBP3,14%2,95%8,18%--
  A2 Acc HEUR1,84%1,97%7,24%--
  A2 Acc HUSD4,84%4,41%8,68%--
  H1 HEUR2,45%----
  H2 GBP3,87%----
  H2 HEUR2,36%2,60%7,71%--
  X2 Acc HEUR1,22%1,42%6,57%--
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Jaarlijkse omzet voor 30-6-2019

  Cumulatieve prestatie

  Aandelenklasse1 maandSinds begin jaar1 jaar3 jarenSinds oprichting
  A1 Inc HEUR0.188,39%3,29%9,55%12,07%
  A2 Acc GBP0.269,27%4,57%12,86%16,70%
  A2 Acc HEUR0.188,33%3,23%9,38%11,90%
  A2 Acc HUSD0.4110,58%6,22%17,33%21,20%
  H1 HEUR0.198,75%3,85%-4,01%
  H2 GBP0.389,81%5,25%-6,30%
  H2 HEUR0.188,65%3,63%11,08%14,30%
  X2 Acc HEUR0.187,80%2,54%7,48%9,20%
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Gegevens per 19-9-2019
  Top 10 belangen
  Geografische indeling
  Sector-indeling
  Dividenden
  Belangrijke feiten
  Lanceringsdatum 24-7-2015
  Basisvaluta GBP
  Sector Morningstar Europe OE EUR Flexible Allocation – Global
  Benchmark No Benchmark
  Einde van het jaar 30-Jun
  Waarderingstijdstip (CET) 16:00
  Prijsstelling basis Single Priced
  Status van het fonds Open for new investment

  A2 Acc GBP

  ISIN-code LU1253842857
  WKN-Nummer A14WW9
  Valoren-nummer 28962951
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.00%
  Lanceringsdatum 28-7-2015
  Valuta GBP
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging GBP1.500,00
  Extra lump sum belegging GBP300,00

  A1 Inc HEUR

  ISIN-code LU1253842188
  WKN-Nummer A14WXB
  Valoren-nummer 28964242
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.00%
  Lanceringsdatum 28-7-2015
  Betaaldata dividend 20-Jul
  XD data 01-Jul
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00

  A2 Acc HEUR

  ISIN-code LU1253842006
  WKN-Nummer A14WXA
  Valoren-nummer 28962952
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.00%
  Lanceringsdatum 28-7-2015
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00

  A2 Acc HUSD

  ISIN-code LU1253842691
  WKN-Nummer A14WXF
  Valoren-nummer 28969837
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.00%
  Lanceringsdatum 28-7-2015
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging USD2.500,00
  Extra lump sum belegging USD500,00

  H1 HEUR

  ISIN-code LU1678962603
  WKN-Nummer A2JDAP
  Valoren-nummer 39592977
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.50%
  Lanceringsdatum 15-12-2017
  Betaaldata dividend 20-Jul
  XD data 01-Jul
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR750.000,00
  Extra lump sum belegging EUR2.500,00

  H2 GBP

  ISIN-code LU1678962868
  WKN-Nummer A2JDAQ
  Valoren-nummer 39592985
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.50%
  Lanceringsdatum 15-12-2017
  Valuta GBP
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging GBP550.000,00
  Extra lump sum belegging GBP1.500,00

  H2 HEUR

  ISIN-code LU1253842428
  WKN-Nummer A14WXE
  Valoren-nummer 28967187
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.50%
  Lanceringsdatum 28-7-2015
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR750.000,00
  Extra lump sum belegging EUR2.500,00

  X2 Acc HEUR

  ISIN-code LU1253842345
  WKN-Nummer A14WXD
  Valoren-nummer 28964250
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.00%
  Lanceringsdatum 28-7-2015
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00
  Risicoklasse
  SRRI 4
  Algemene risico's
  • ​De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
  • ​In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
  • ​Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
  • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
  • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
  Specifieke risico's
  • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Het Fonds kan beleggen in andere fondsen, wat de verliezen kan verhogen vanwege beleggingen in risicovolle activa zoals vastgoed of grondstoffen, beperkingen op het opnemen van kapitaal, een minder strikte regelgeving en het gebruik van derivaten.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • De waarde van een obligatie of geldmarktinstrument kan dalen als de financiële gezondheid van de emittent achteruitgaat of als de markt denkt dat dit het geval zou kunnen zijn. Hoe hoger dit risico, hoe lager de kredietkwaliteit van de obligatie.
  • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

  [##Heading.Fund.RNS]

  Attentie