Janus Henderson Horizon Pan European Dividend Income Fund

A3 Inc EUR ISIN-code: LU1314336469

Beoordelingen en prijzen

Morningstar 3 Star-Janus Henderson Horizon Pan European Dividend Income Fund
Waarom Europese aandelen?

Europa blijft een aantrekkelijke beleggingsoptie met zijn liquide, goed gereguleerde markten en exposure naar een groot aantal sectoren. Een breed scala aan wereldwijd vertegenwoordigde bedrijven heeft zijn hoofdkantoor in Europa en biedt op die wijze ook toegang tot andere delen van de wereld. Deze bedrijven zijn vaak ondergewaardeerd en dat biedt kansen voor een gedisciplineerde dividendstrategie waarin sentiment uit het proces wordt weggefilterd.

Vergeleken met andere wereldwijde beleggingen ziet het dividendrendement van Europese aandelen (op basis van langetermijncijfers) er op dit moment gunstig uit. Dat is zeker het geval ten opzichte van staatsobligaties, hoogwaardige bedrijfsobligaties of aandelen in andere ontwikkelde regio's.

Nu de macro-economische omgeving aantrekt, is er in deze regio meer potentieel voor groei op de lange termijn, vooral voor beleggers die streven naar inkomsten.

Beleggingsstrategie
 • Doel is een bovengemiddeld dividendrendement met het potentieel van vermogensaanwas
 • Bottom-up analyse met een kwalitatieve overlay waarmee de beheerder het risico kan beheersen en toch optimaal resultaat kan behalen
 • Focus op bedrijven met over het algemeen een hoger dividendrendement, een lagere waardering en een hoog rendement op vermogen ten opzichte van marktgenoten
 • Eigen analytisch model voor berekening van de theoretische 'marktwaarde' voor elk aandeel in het beleggingsuniversum
 • Door sentiment weg te filteren en een gedisciplineerd proces te volgen dat gebruik maakt van een analyse van belangrijke maatstaven, meent de beheerder dat het mogelijk is aandelen te selecteren die verkeerd geprijsd zijn
Wie zitten in het team?

Het fonds wordt beheerd door Nick Sheridan, een zeer ervaren specialist in Europese aandelen. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring in de sector en heeft in die tijd een eigen gedisciplineerd aandelenselectieproces ontwikkeld. Nick kwam bij Henderson in dienst na de overname van New Star.

Hij wordt gesteund door het Pan European Equities team, een groep van negentien ervaren beleggingsprofessionals die steeds kunnen terugvallen op elkaars competenties en ideeën. Elk lid van de groep vervult een rol in het identificeren van nieuwe kansen. Het team kiest voor een geconcentreerde benadering. Zo kan maximale inzet worden geleverd op onderzoeksterreinen waar de meeste waarde valt toe te voegen. Kruisbestuiving van ideeën wordt aangemoedigd, hoewel de eindverantwoording voor de beleggingsbeslissingen direct bij elke fondsbeheerder berust.

belangrijke documenten

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Pan European Dividend Income Fund is het realiseren van een bovengemiddeld dividendrendement met het potentieel van vermogensaanwas. Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen en aan aandelen verwante effecten van pan-Europese bedrijven.

Overzicht

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen door markt- en wisselkoersschommelingen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

Potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en, indien van toepassing, de Essentiële beleggersinformatie.

Deze website is bedoeld voor promotiedoeleinden en niet als beleggingsadvies.

Voordat u belegt

Aandelenklasse:

  belangrijke documenten

  Alle documenten
  ISIN-code: LU1314336469A3 Inc EUR Valuta EUR NAV 9,5400 Verandering 0,6300% Koersdatum 20-9-2019
   
  ISIN-code: LU1314336543A2 Acc EUR Valuta EUR NAV 10,8300 Verandering 0,6500% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU1314337350A2 Acc HUSD Valuta USD NAV 11,6400 Verandering 0,6100% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU1678963916H2 EUR Valuta EUR NAV 10,5600 Verandering 0,5700% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU1678964054H3 EUR Valuta EUR NAV 9,7600 Verandering 0,5100% Koersdatum 20-9-2019
  Prestatie

  Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.

  Variabele prestatie

  AandelenklasseJun 2018 - Jun 2019Jun 2017 - Jun 2018Jun 2016 - Jun 2017Jun 2015 - Jun 2016Jun 2014 - Jun 2015
  A2 Acc EUR0,10%2,06%17,40%--
  A2 Acc HUSD3,24%4,25%19,10%--
  A3 Inc EUR0,18%1,99%17,42%--
  H2 EUR1,00%----
  H3 EUR0,93%----
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Jaarlijkse omzet voor 30-6-2019

  Cumulatieve prestatie

  Aandelenklasse1 maandSinds begin jaar1 jaar3 jarenSinds oprichting
  A2 Acc EUR6.3218,50%3,56%17,47%7,60%
  A2 Acc HUSD6.5421,03%6,64%25,76%15,70%
  A3 Inc EUR6.4018,60%3,60%17,59%7,67%
  H2 EUR6.4919,32%4,48%-5,00%
  H3 EUR6.4719,32%4,47%-4,99%
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Gegevens per 19-9-2019
  Top 10 belangen
  Geografische indeling
  Sector-indeling
  Dividenden
  Belangrijke feiten
  Lanceringsdatum 23-11-2015
  Basisvaluta EUR
  Sector -
  Benchmark MSCI Europe Net Return (EUR)
  Einde van het jaar 30-Jun
  Waarderingstijdstip (CET) 13:00
  Prijsstelling basis Single Priced
  Status van het fonds Open for new investment

  A3 Inc EUR

  ISIN-code LU1314336469
  WKN-Nummer A14321
  Valoren-nummer 30464614
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 23-11-2015
  Betaaldata dividend 20-Jul
  XD data 01-Jul
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00

  A2 Acc EUR

  ISIN-code LU1314336543
  WKN-Nummer A1432Z
  Valoren-nummer 30464612
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 23-11-2015
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00

  A2 Acc HUSD

  ISIN-code LU1314337350
  WKN-Nummer A14320
  Valoren-nummer 30464613
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 23-11-2015
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging USD2.500,00
  Extra lump sum belegging USD500,00

  H2 EUR

  ISIN-code LU1678963916
  WKN-Nummer A2JDAZ
  Valoren-nummer 39591141
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.60%
  Lanceringsdatum 15-12-2017
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging EUR750.000,00
  Extra lump sum belegging EUR2.500,00

  H3 EUR

  ISIN-code LU1678964054
  WKN-Nummer A2JDA0
  Valoren-nummer 39591177
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.60%
  Lanceringsdatum 15-12-2017
  Betaaldata dividend 20-Jul
  XD data 01-Jul
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging EUR750.000,00
  Extra lump sum belegging EUR2.500,00

  Beheerder(s)

  Risicoklasse
  SRRI 5
  Algemene risico's
  • ​De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
  • ​In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
  • ​Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
  • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
  • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
  Specifieke risico's
  • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

  [##Heading.Fund.RNS]

  Attentie