Janus Henderson Global Equity Market Neutral Fund

R$ Acc ISIN-code: LU1542613465

Beoordelingen en prijzen

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar over periodes van 12 maanden, ongeacht de marktomstandigheden, een positief absoluut rendement te behalen, hoewel een positief absoluut rendement voor geen enkele periode kan worden gegarandeerd. Het Fonds wil deze doelstelling behalen door een marktneutrale strategie te volgen. Het Fonds houdt gewoonlijk gepaarde long- en shortposities (gewoonlijk 200% long en 200% short van de totale intrinsieke waarde van het fonds) in aandelen of aandeelgerelateerde instrumenten van bedrijven van over de hele wereld, met als doel het marktrisico te minimaliseren en te profiteren van het toekomstige prijsverschil tussen long/short paren zoals samengesteld via fundamentele analyse. Het Fonds verwacht een nettopositie van gewoonlijk om en nabij de -10% tot +10% aan te houden. De longposities van het Fonds kunnen bestaan uit een combinatie van directe beleggingen en/of afgeleide instrumenten (zoals opties, futures, forwards, swaps en warrants), terwijl de shortposities geheel worden gerealiseerd via afgeleide instrumenten. Daarnaast mag te allen tijde een aanzienlijk deel van de activa van het Fonds bestaan uit contanten, quasi-contanten, deposito’s en/of geldmarktinstrumenten om de beleggingsstrategie van het Fonds uit te voeren, marktposities te beheren en te garanderen dat het Fonds voldoende liquide blijft om aan de verplichtingen te voldoen die ontstaan uit de posities in afgeleide instrumenten. De Beleggingsbeheerder kan van tijd tot tijd overwegen valuta- en renteposities af te dekken, maar zal over het algemeen geen contracten aangaan met als doel een speculatieve positie in valuta’s of rentes.

Overzicht

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen door markt- en wisselkoersschommelingen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

Potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en, indien van toepassing, de Essentiële beleggersinformatie.

Deze website is bedoeld voor promotiedoeleinden en niet als beleggingsadvies.

Voordat u belegt

Aandelenklasse:

  belangrijke documenten

  Alle documenten
  ISIN-code: LU1542613465R$ Acc Valuta USD NAV 10,7096 Verandering 0,4500% Koersdatum 19-9-2019
   
  ISIN-code: LU1807487845H€ Acc (hedged) Valuta EUR NAV 9,7057 Verandering 0,4400% Koersdatum 19-9-2019
  ISIN-code: LU1807487761R€ Acc (hedged) Valuta EUR NAV 9,6436 Verandering 0,4400% Koersdatum 19-9-2019
  Prestatie

  Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.

  Variabele prestatie

  AandelenklasseJun 2018 - Jun 2019Jun 2017 - Jun 2018Jun 2016 - Jun 2017Jun 2015 - Jun 2016Jun 2014 - Jun 2015
  H€ Acc (hedged)-----
  R$ Acc-0,23%10,47%---
  R€ Acc (hedged)-----
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Jaarlijkse omzet voor 30-6-2019

  Cumulatieve prestatie

  Aandelenklasse1 maandSinds begin jaar1 jaar3 jarenSinds oprichting
  H€ Acc (hedged)-0.921,67%---3,35%
  R$ Acc-0.743,29%-0,68%-6,61%
  R€ Acc (hedged)-0.981,21%---3,98%
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Gegevens per 18-9-2019
  Top 10 belangen
  Geografische indeling
  Sector-indeling
  Dividenden
  Belangrijke feiten
  Beleggingscategorie Equities
  Lanceringsdatum 1-2-2017
  Basisvaluta USD
  Sector -
  Benchmark No Benchmark
  Einde van het jaar 30-Sep
  Waarderingstijdstip (CET) 23:59
  Prijsstelling basis Single Priced

  R$ Acc

  ISIN-code LU1542613465
  WKN-Nummer A2DKYJ
  Valoren-nummer 35441463
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.50%
  Lanceringsdatum 1-2-2017
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.20% (in vergelijking met de minimumdrempel en het hoogwatermerk)
  Hurdle rate US Federal Funds Rate
  Minimumbelegging USD2.500,00
  Extra lump sum belegging USD500,00

  H€ Acc (hedged)

  ISIN-code LU1807487845
  WKN-Nummer A2JP4W
  Valoren-nummer 42475251
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.75%
  Lanceringsdatum 24-9-2018
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.20% (in vergelijking met de minimumdrempel en het hoogwatermerk)
  Minimumbelegging EUR7.500,00
  Extra lump sum belegging EUR2.500,00

  R€ Acc (hedged)

  ISIN-code LU1807487761
  WKN-Nummer A2JP4V
  Valoren-nummer 42475144
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.50%
  Lanceringsdatum 24-9-2018
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.20% (in vergelijking met de minimumdrempel en het hoogwatermerk)
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00

  Beheerder(s)

  Risicoklasse
  SRRI 3
  Algemene risico's
  • ​De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
  • ​In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
  • ​Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
  • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
  • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
  Specifieke risico's
  • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • Opkomende markten zijn minder ontwikkeld en gevoeliger voor politieke gebeurtenissen dan ontwikkelde markten. Dit kan zowel een hogere volatiliteit als een groter risico van verlies voor het Fonds inhouden dan beleggingen in meer ontwikkelde markten.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

  [##Heading.Fund.RNS]

  Attentie