Janus Henderson Horizon Strategic Bond Fund

A2 USD ISIN-code: LU1627460816

Beoordelingen en prijzen

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Strategic Bond Fund is het realiseren van een totaalrendement door te beleggen in een groot aantal vastrentende effecten en aanverwante afgeleide instrumenten. Beleggingsbeslissingen worden gemaakt op basis van een strategische assetallocatie tussen landen, beleggingscategorieën, sectoren en credit ratings. Het fonds kan ook gebruikmaken van een of meer instrumenten of strategieën om zijn doelstelling te bereiken. Instrumenten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, wereldwijde leningen met een vaste of variabele rente, asset-backed securities, mortgage-backed securities, converteerbare obligaties, gestructureerde notes, beursgenoteerde derivaten, OTC-swaps (zoals renteswaps, credit default swaps, credit default swaps op indices en total return swaps), valutatermijncontracten en preferente aandelen. Strategieën omvatten, maar zijn niet beperkt tot, duration-, sector-, effecten-, rentecurve-, credit- en valutastrategieën. Deze zijn bedoeld voor beleggingsdoeleinden en om risico's af te dekken. Het fonds mag maximaal: • 100% van het nettovermogen beleggen in non-investment grade effecten, inclusief maximaal 20% van het nettovermogen in distressed debt leningen. • 10% van het nettovermogen beleggen in leningen die zijn gekwalificeerd als geldmarktinstrumenten conform het hoofdstuk ‘Beleggingsbeperkingen’ van dit Prospectus. • 20% van het nettovermogen beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. • 50% van het nettovermogen beleggen in total return swaps. OTC-swaps kunnen worden ingezet om de marktexposure van het fonds te verhogen of verlagen. Het fonds kan verder gebruikmaken van credit default swaps om de exposure naar een bepaalde issuer of sector aan te passen. Dit kan door bescherming te verkopen, waardoor de exposure wordt vergroot (d.w.z. longpositie), of door bescherming te kopen, waardoor de exposure wordt verkleind (d.w.z. shortpositie). Ook credit default swaps op individuele issuers of credit default swaps op indices behoren tot de mogelijkheden. Dit zijn standaardcontracten die betrekking hebben op meerdere issuers. De total return swaps zijn ongedekt. De onderliggende beleggingen van dergelijke total return swaps bestaan uit een scala aan effecten of indices waarin het Fonds mag beleggen conform het beleggingsdoel en beleggingsbeleid van het Fonds, waaronder, maar niet beperkt tot, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en gedekt schuldpapier. Total return swaps worden gebruikt om het beleggingsdoel van het Fonds te realiseren. Het Fonds mag ook maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in aandelen.

Overzicht

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen door markt- en wisselkoersschommelingen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

Potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en, indien van toepassing, de Essentiële beleggersinformatie.

Deze website is bedoeld voor promotiedoeleinden en niet als beleggingsadvies.

Voordat u belegt

Aandelenklasse:

  belangrijke documenten

  Alle documenten
  ISIN-code: LU1627460816A2 USD Valuta USD NAV 110,2300 Verandering -0,0600% Koersdatum 16-9-2019
   
  ISIN-code: LU1627461624A2 HEUR Valuta EUR NAV 103,5800 Verandering -0,0900% Koersdatum 16-9-2019
  ISIN-code: LU1627463083H2 HEUR Valuta EUR NAV 104,2700 Verandering -0,0900% Koersdatum 16-9-2019
  ISIN-code: LU1627462275H2 USD Valuta USD NAV
  -
  Verandering
  -
  Koersdatum
  -
  ISIN-code: LU1627462861H3 HEUR Valuta EUR NAV 99,2400 Verandering -0,0900% Koersdatum 16-9-2019
  ISIN-code: LU1627461970H3 USD Valuta USD NAV
  -
  Verandering
  -
  Koersdatum
  -
  Prestatie

  Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.

  Variabele prestatie

  AandelenklasseJun 2018 - Jun 2019Jun 2017 - Jun 2018Jun 2016 - Jun 2017Jun 2015 - Jun 2016Jun 2014 - Jun 2015
  A2 HEUR5,46%----
  A2 USD8,53%----
  H2 HEUR5,81%----
  H3 HEUR5,85%----
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Jaarlijkse omzet voor 30-6-2019

  Cumulatieve prestatie

  Aandelenklasse1 maandSinds begin jaar1 jaar3 jarenSinds oprichting
  A2 HEUR-1.277,26%6,90%-3,67%
  A2 USD-1.039,49%10,06%-10,30%
  H2 HEUR-1.247,48%7,20%-4,36%
  H3 HEUR-1.247,46%7,22%-4,42%
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Gegevens per 13-9-2019
  Top 10 belangen
  Geografische indeling
  Sector-indeling
  Dividenden
  Belangrijke feiten
  Beleggingscategorie Fixed Income
  Lanceringsdatum 26-7-2017
  Basisvaluta USD
  Sector -
  Benchmark No Benchmark
  Einde van het jaar 30-Jun
  Waarderingstijdstip (CET) 16:00
  Prijsstelling basis Single Priced

  A2 USD

  ISIN-code LU1627460816
  WKN-Nummer A2DU9K
  Valoren-nummer 37703967
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.75%
  Lanceringsdatum 26-7-2017
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging USD2.500,00
  Extra lump sum belegging USD500,00

  A2 HEUR

  ISIN-code LU1627461624
  WKN-Nummer A2DU9L
  Valoren-nummer 37798106
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.75%
  Lanceringsdatum 29-11-2017
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00

  H2 HEUR

  ISIN-code LU1627463083
  WKN-Nummer A2DU9P
  Valoren-nummer 39404005
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.38%
  Lanceringsdatum 29-11-2017
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR750.000,00
  Extra lump sum belegging EUR2.500,00

  H2 USD

  ISIN-code LU1627462275
  WKN-Nummer A2DU9M
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.38%
  Lanceringsdatum 9-9-9999
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging USD750.000,00
  Extra lump sum belegging USD2.500,00

  H3 HEUR

  ISIN-code LU1627462861
  WKN-Nummer A2DU9Q
  Valoren-nummer 39404004
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.38%
  Lanceringsdatum 29-11-2017
  Betaaldata dividend 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
  XD data 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01 Jul
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging EUR750.000,00
  Extra lump sum belegging EUR2.500,00

  H3 USD

  ISIN-code LU1627461970
  WKN-Nummer A2DU9N
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.38%
  Lanceringsdatum 9-9-9999
  Betaaldata dividend 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
  XD data 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01 Jul
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
  Minimumbelegging USD750.000,00
  Extra lump sum belegging USD2.500,00
  Risicoklasse
  SRRI 6
  Algemene risico's
  • ​De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
  • ​In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
  • ​Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
  • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
  • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
  Specifieke risico's
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • De waarde van een obligatie of geldmarktinstrument kan dalen als de financiële gezondheid van de emittent achteruitgaat of als de markt denkt dat dit het geval zou kunnen zijn. Hoe hoger dit risico, hoe lager de kredietkwaliteit van de obligatie.
  • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

  [##Heading.Fund.RNS]

  Attentie