Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund

H2 USD ISIN-code: LU1897414485

Beoordelingen en prijzen

Beleggingsdoelstelling

Het Biotechnology Fund streeft naar vermogensaanwas. Het Fonds belegt ten minste 80% van zijn nettovermogen in aandelen en aandeelgerelateerde instrumenten van biotechnologiebedrijven en aan biotechnologie gerelateerde bedrijven wereldwijd. “Biotechnologiebedrijven en aan biotechnologie gerelateerde bedrijven” wordt als volgt gedefinieerd: • bedrijven die zijn opgenomen in de NASDAQ Biotechnology Index; • bedrijven die klein moleculaire of biologische geneesmiddelen ontwikkelen die goedgekeurd moeten worden door wereldwijde toezichthouders; • bedrijven die producten en diensten aanbieden ter ondersteuning van het onderzoek naar en de ontwikkeling van klein moleculaire of biologische geneesmiddelen; of • bedrijven die als zodanig worden beschouwd door de Beleggingsbeheerder. Wat betreft de selectie van beleggingen streeft de Beleggingsbeheerder ernaar om biotechnologiebedrijven te selecteren die volgens hem of haar ondergewaardeerd zijn en een groter potentieel hebben voor klinisch en/of commercieel succes dan momenteel tot uiting komt in de marktprijs. Het Fonds mag beleggen in bedrijven van elke omvang, waaronder bedrijven met een kleinere kapitalisatie. Onder aandeelgerelateerde instrumenten wordt onder meer verstaan certificaten van aandelen en afgeleide instrumenten (zoals futures, forwards, aandelenswaps (ook wel contracts-for-differences genoemd), swaps, opties en warrants). Het Fonds mag afgeleide instrumenten gebruiken voor beleggingsdoeleinden (tot 10% van het nettovermogen) en voor het afdekken van risico’s. De onderliggende beleggingen bestaan uit een scala aan effecten of indexen waarin het Fonds mag beleggen conform het beleggingsdoel en beleggingsbeleid van het Fonds. De Beleggingsbeheerder kan van tijd tot tijd overwegen valuta- en renteposities af te dekken, maar zal over het algemeen geen contracten aangaan met als doel een speculatieve positie in valuta’s of rentes in te nemen. Aanvullend en met een defensief oogmerk kan het Fonds beleggen in: • converteerbare obligaties en afgeleide instrumenten daarvan; • contanten, geldmarktinstrumenten of afgeleide instrumenten die worden gebruikt om bescherming te bieden tegen neerwaartse marktrisico’s of om de marktvolatiliteit te beperken.

Overzicht

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen door markt- en wisselkoersschommelingen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

Potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en, indien van toepassing, de Essentiële beleggersinformatie.

Deze website is bedoeld voor promotiedoeleinden en niet als beleggingsadvies.

Voordat u belegt

Aandelenklasse:

  belangrijke documenten

  Alle documenten
  ISIN-code: LU1897414485H2 USD Valuta USD NAV 10,5500 Verandering 0,1900% Koersdatum 19-9-2019
  Prestatie

  Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.

  Variabele prestatie

  Vanwege financiële bepalingen kunnen wij de performance van het fonds slechts tonen over een minimumperiode van een jaar.

  Cumulatieve prestatie

  Vanwege financiële bepalingen kunnen wij de performance van het fonds slechts tonen over een minimumperiode van een jaar.
  Top 10 belangen
  Geografische indeling
  Sector-indeling
  Dividenden
  Belangrijke feiten
  Beleggingscategorie Equities
  Lanceringsdatum 10-12-2018
  Basisvaluta USD
  Sector -
  Benchmark -
  Einde van het jaar 30-Jun
  Waarderingstijdstip (CET) 16:00
  Prijsstelling basis Single Priced

  H2 USD

  ISIN-code LU1897414485
  WKN-Nummer A2N85W
  Valoren-nummer 44961728
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.75%
  Lanceringsdatum 10-12-2018
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.20% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging USD750.000,00
  Extra lump sum belegging USD2.500,00
  Risicoklasse
  SRRI 6
  Algemene risico's
  • ​De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
  • ​In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
  • ​Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
  • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
  • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
  Specifieke risico's
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​De waarde van het Fonds kan dalen als het zijn posities concentreert in een sector die zwaar getroffen wordt door een ongunstige gebeurtenis.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
  • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.

  [##Heading.Fund.RNS]

  Attentie