Janus Henderson Intech Global Absolute Return Fund

USD A Acc ISIN-code: IE00BHTD4956

Beoordelingen en prijzen

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Intech Global Absolute Return Fund is het realiseren van absoluut rendement over een voortschrijdende periode van drie jaar door te beleggen in een long/short-strategie van wereldwijde aandelen en aandeelgerelateerde effecten (index futures).

Overzicht

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen door markt- en wisselkoersschommelingen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

Potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en, indien van toepassing, de Essentiële beleggersinformatie.

Deze website is bedoeld voor promotiedoeleinden en niet als beleggingsadvies.

Voordat u belegt

Aandelenklasse:

    belangrijke documenten

    Alle documenten
    ISIN-code: IE00BHTD4956USD A Acc Valuta USD NAV 10,0800 Verandering
    -
    Koersdatum 19-9-2019
     
    ISIN-code: IE00BHTD4D98USD U Acc Valuta USD NAV 10,1300 Verandering
    -
    Koersdatum 19-9-2019
    Prestatie

    Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.

    Variabele prestatie

    Vanwege financiële bepalingen kunnen wij de performance van het fonds slechts tonen over een minimumperiode van een jaar.

    Cumulatieve prestatie

    Vanwege financiële bepalingen kunnen wij de performance van het fonds slechts tonen over een minimumperiode van een jaar.
    Top 10 belangen
    Geografische indeling
    Sector-indeling
    Dividenden
    Belangrijke feiten
    Beleggingscategorie Quantitative Equities
    Structuur Irish Funds
    Lanceringsdatum 7-2-2019
    Basisvaluta USD
    Sector -
    Benchmark -
    Prijsstelling basis Single Priced

    USD A Acc

    ISIN-code IE00BHTD4956
    Initiële kosten 5.00%
    Jaarlijkse kosten 1
    Lanceringsdatum 7-2-2019
    Betaaldata dividend N/A
    XD data N/A
    Valuta USD
    PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT

    USD U Acc

    ISIN-code IE00BHTD4D98
    WKN-Nummer A2PCC6
    Valoren-nummer 46137689
    Initiële kosten 0
    Jaarlijkse kosten 0.65%
    Lanceringsdatum 7-2-2019
    Betaaldata dividend N/A
    XD data N/A
    Valuta USD
    Risicoklasse
    SRRI 5
    Algemene risico's
    • ​De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
    • ​In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
    • ​Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
    • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
    • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
    Specifieke risico's
    • Dit fonds is ontworpen om slechts als één component van meerdere te worden gebruikt in een gediversifieerde beleggingsportefeuille. Beleggers moeten zorgvuldig het deel van hun portefeuille dat in dit fonds is belegd, overwegen.
    • Het fonds kan derivaten gebruiken om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken. Dit kan resulteren in 'een hefboomwerking', wat een beleggingsresultaat kan vergroten en winsten of verliezen voor het fonds kunnen groter zijn dan de kosten van het derivaat. Derivaten brengen ook andere risico's met zich mee, in het bijzonder dat een tegenpartij van een derivaat, zijn contractuele verplichtingen misschien niet nakomt.
    • ​Opkomende markten stellen het fonds bloot aan hogere volatiliteit en een groter risico op verlies dan ontwikkelde markten; ze zijn vatbaar voor ongunstige politieke en economische gebeurtenissen en kunnen minder goed worden gereguleerd met minder robuuste bewarings- en afwikkelingsprocedures.
    • Aandelen kunnen snel waarde verliezen en hebben meestal een hoger risico dan obligaties of geldmarktinstrumenten. De waarde van uw investering kan als gevolg kelderen.
    • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta dan de basisvaluta van het fonds of u belegt in een aandelenklasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij 'afgedekt'), kan de waarde van uw belegging beïnvloed worden door wisselkoersschommelingen.
    • Het fonds gebruikt wiskundige formules om beleggingen te selecteren. Het risico bestaat dat de processen die worden gebruikt om te beleggen in aandelen met hogere volatiliteit en lage prijscorrelaties mogelijk geen positief rendement opleveren of beter presteren.
    • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen vluchtiger zijn dan aandelen van grote bedrijven, en het kan soms moeilijk zijn om aandelen te waarderen. Hierdoor wordt het risico op verlies groter.

    [##Heading.Fund.RNS]

    Attentie