Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund

A2 USD ISIN-code: LU1983259539

Beoordelingen en prijzen

Beleggingsdoelstelling

Het Global Sustainable Equity Fund streeft naar het realiseren van vermogensaanwas. Het Fonds belegt ten minst 80% van zijn nettovermogen in aandelen van wereldwijde bedrijven, waarvan de producten en diensten volgens de Beleggingsbeheerder bijdragen aan positieve veranderingen op maatschappelijk en milieugebied en daarmee aan de ontwikkeling van een duurzame wereldeconomie. Het Fonds vermijdt bedrijven die in de ogen van de Beleggingsbeheerder een negatieve impact kunnen hebben op de ontwikkeling van een duurzame wereldeconomie. Het Fonds mag beleggen in bedrijven van elke omvang, waaronder bedrijven met een kleinere kapitalisatie. Aanvullend en met een defensief oogmerk kan het Fonds ook beleggen in geldmarktinstrumenten en cash.

Overzicht

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen door markt- en wisselkoersschommelingen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

Potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en, indien van toepassing, de Essentiële beleggersinformatie.

Deze website is bedoeld voor promotiedoeleinden en niet als beleggingsadvies.

Voordat u belegt

Aandelenklasse:

   belangrijke documenten

   Alle documenten
   ISIN-code: LU1983259539A2 USD Valuta USD NAV 10,7500 Verandering -0,1900% Koersdatum 20-9-2019
    
   ISIN-code: LU1984711512A2 EUR Valuta EUR NAV 10,8700 Verandering 0,1800% Koersdatum 20-9-2019
   ISIN-code: LU1983259885A2 HEUR Valuta EUR NAV 19,9900 Verandering -0,2000% Koersdatum 20-9-2019
   ISIN-code: LU2031319259H1 EUR Valuta EUR NAV 10,3900 Verandering 0,1900% Koersdatum 20-9-2019
   ISIN-code: LU1984711603H2 EUR Valuta EUR NAV 10,9000 Verandering 0,1800% Koersdatum 20-9-2019
   ISIN-code: LU1983259968H2 HEUR Valuta EUR NAV 20,0200 Verandering -0,2000% Koersdatum 20-9-2019
   ISIN-code: LU1983259612H2 USD Valuta USD NAV 10,7800 Verandering -0,1900% Koersdatum 20-9-2019
   Prestatie

   Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.

   Variabele prestatie

   Vanwege financiële bepalingen kunnen wij de performance van het fonds slechts tonen over een minimumperiode van een jaar.

   Cumulatieve prestatie

   Vanwege financiële bepalingen kunnen wij de performance van het fonds slechts tonen over een minimumperiode van een jaar.
   Top 10 belangen
   Geografische indeling
   Sector-indeling
   Dividenden
   Belangrijke feiten
   Beleggingscategorie Equities
   Lanceringsdatum 29-5-2019
   Basisvaluta USD
   Sector -
   Benchmark MSCI World Index
   Einde van het jaar 30-Jun
   Waarderingstijdstip (CET) 16:00
   Prijsstelling basis Single Priced

   A2 USD

   ISIN-code LU1983259539
   WKN-Nummer A2PK8Y
   Valoren-nummer 48131536
   Initiële kosten 5.00%
   Jaarlijkse kosten 1.20%
   Lanceringsdatum 29-5-2019
   Valuta USD
   PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
   Minimumbelegging USD2.500,00
   Extra lump sum belegging USD500,00

   A2 EUR

   ISIN-code LU1984711512
   WKN-Nummer A2PK8Z
   Valoren-nummer 48180240
   Initiële kosten 5.00%
   Jaarlijkse kosten 1.20%
   Lanceringsdatum 29-5-2019
   Valuta EUR
   PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
   Minimumbelegging EUR2.500,00
   Extra lump sum belegging EUR500,00

   A2 HEUR

   ISIN-code LU1983259885
   WKN-Nummer A2PQQK
   Initiële kosten 5.00%
   Jaarlijkse kosten 1.20%
   Lanceringsdatum 8-7-2019
   Valuta EUR
   PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
   Minimumbelegging EUR2.500,00
   Extra lump sum belegging EUR500,00

   H1 EUR

   ISIN-code LU2031319259
   WKN-Nummer A2PQQL
   Valoren-nummer 49604414
   Initiële kosten 5.00%
   Jaarlijkse kosten 0.60%
   Lanceringsdatum 19-8-2019
   Betaaldata dividend 20-Oct
   XD data 1-Oct
   Valuta EUR
   PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
   Minimumbelegging EUR750.000,00
   Extra lump sum belegging EUR2.500,00

   H2 EUR

   ISIN-code LU1984711603
   WKN-Nummer A2PK82
   Valoren-nummer 48200335
   Initiële kosten 5.00%
   Jaarlijkse kosten 0.60%
   Lanceringsdatum 29-5-2019
   Valuta EUR
   PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
   Minimumbelegging EUR750.000,00
   Extra lump sum belegging EUR2.500,00

   H2 HEUR

   ISIN-code LU1983259968
   WKN-Nummer A2PQQM
   Valoren-nummer 48767073
   Initiële kosten 5.00%
   Jaarlijkse kosten 0.60%
   Lanceringsdatum 8-7-2019
   Valuta EUR
   PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
   Minimumbelegging EUR750.000,00
   Extra lump sum belegging EUR2.500,00

   H2 USD

   ISIN-code LU1983259612
   WKN-Nummer A2PK81
   Valoren-nummer 48201983
   Initiële kosten 5.00%
   Jaarlijkse kosten 0.60%
   Lanceringsdatum 29-5-2019
   Valuta USD
   PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.NVT
   Minimumbelegging USD750.000,00
   Extra lump sum belegging USD2.500,00
   Risicoklasse
   SRRI 5
   Algemene risico's
   • ​De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
   • ​In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
   • ​Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
   • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
   • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
   Specifieke risico's
   • ​Het fonds kan derivaten gebruiken om het risico te verminderen of de portefeuille efficiënter te beheren. Dit brengt echter andere risico's met zich mee, met name dat een tegenpartij van een derivaat mogelijk niet aan haar contractuele verplichtingen voldoet.
   • Aandelen kunnen snel waarde verliezen en hebben meestal een hoger risico dan obligaties of geldmarktinstrumenten. De waarde van uw investering kan als gevolg kelderen.
   • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta dan de basisvaluta van het fonds of u belegt in een aandelenklasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij 'afgedekt'), kan de waarde van uw belegging beïnvloed worden door wisselkoersschommelingen.
   • Effecten binnen het fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op een gewenst tijdstip en op een bepaalde prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, waardoor het risico van beleggingsverliezen toeneemt.
   • ​Het fonds volgt een duurzame beleggingsaanpak, waardoor het overwogen en / of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders presteert dan fondsen met een vergelijkbaar doel, maar die geen duurzame beleggingscriteria integreren bij het selecteren van effecten.

   [##Heading.Fund.RNS]

   Attentie