Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund

A2 USD ISIN-code: LU1983261782

Beoordelingen en prijzen

Beleggingsdoelstelling

Het Global Smaller Companies Fund streeft naar het realiseren van vermogensaanwas. Het Fonds belegt ten minste 80% van zijn nettovermogen in aandelen en aandeelgerelateerde instrumenten van kleinere bedrijven wereldwijd. Met kleinere bedrijven bedoelen we in deze context bedrijven waarvan de marktkapitalisatie, op het moment van aankopen, binnen de bandbreedte van de marktkapitalisaties van bedrijven in de MSCI World Small Cap Index valt. Valt de marktkapitalisatie van deze bedrijven na de aankoop buiten de bandbreedte van de MSCI World Small Cap Index, dan worden deze bedrijven nog steeds gezien als kleinere bedrijven ten aanzien van de minimale allocatie van 80% van het Fonds naar aandelen en aandeelgerelateerde instrumenten van kleinere bedrijven wereldwijd, inclusief eventuele verdere beleggingen in deze bedrijven. Bij het selecteren van beleggingen streeft de Beleggingsbeheerder en/of Sub-beleggingsbeheerder(s) ernaar een aantal kleinere bedrijven te selecteren op basis van markt- en economisch onderzoek om de meest aantrekkelijk gewaardeerde kleinere bedrijven te identificeren ten opzichte van hun vermogen om inkomsten te genereren op de lange termijn. Onder aandeelgerelateerde instrumenten wordt onder meer verstaan certificaten van aandelen. Aanvullend en met een defensief oogmerk kan het Fonds beleggen in cash en geldmarktinstrumenten.

Overzicht

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen door markt- en wisselkoersschommelingen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

Potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en, indien van toepassing, de Essentiële beleggersinformatie.

Deze website is bedoeld voor promotiedoeleinden en niet als beleggingsadvies.

Voordat u belegt

Aandelenklasse:

  belangrijke documenten

  Alle documenten
  ISIN-code: LU1983261782A2 USD Valuta USD NAV 20,8100 Verandering 0,4300% Koersdatum 19-9-2019
   
  ISIN-code: LU1984712320A2 EUR Valuta EUR NAV 21,0200 Verandering 0,3800% Koersdatum 19-9-2019
  ISIN-code: LU1984712593H2 EUR Valuta EUR NAV 21,0400 Verandering 0,3800% Koersdatum 19-9-2019
  ISIN-code: LU1983261865H2 USD Valuta USD NAV 20,8200 Verandering 0,4300% Koersdatum 19-9-2019
  Prestatie

  Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.

  Variabele prestatie

  Vanwege financiële bepalingen kunnen wij de performance van het fonds slechts tonen over een minimumperiode van een jaar.

  Cumulatieve prestatie

  Vanwege financiële bepalingen kunnen wij de performance van het fonds slechts tonen over een minimumperiode van een jaar.
  Top 10 belangen
  Geografische indeling
  Sector-indeling
  Dividenden
  Belangrijke feiten
  Beleggingscategorie Equities
  Lanceringsdatum 6-8-2019
  Basisvaluta USD
  Sector -
  Benchmark -
  Einde van het jaar 30-Jun
  Waarderingstijdstip (CET) 16:00
  Prijsstelling basis Single Priced

  A2 USD

  ISIN-code LU1983261782
  WKN-Nummer A2PK9N
  Valoren-nummer 48202451
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 6-8-2019
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging USD2.500,00
  Extra lump sum belegging USD500,00

  A2 EUR

  ISIN-code LU1984712320
  WKN-Nummer A2PK9P
  Valoren-nummer 48202456
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 6-8-2019
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00

  H2 EUR

  ISIN-code LU1984712593
  WKN-Nummer A2PK9R
  Valoren-nummer 48202499
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.60%
  Lanceringsdatum 6-8-2019
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging EUR750.000,00
  Extra lump sum belegging EUR2.500,00

  H2 USD

  ISIN-code LU1983261865
  WKN-Nummer A2PK9Q
  Valoren-nummer 48202494
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.60%
  Lanceringsdatum 6-8-2019
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging USD750.000,00
  Extra lump sum belegging USD2.500,00

  Beheerder(s)

  Risicoklasse
  Algemene risico's
  • ​De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
  • ​In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
  • ​Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
  • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
  • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
  Specifieke risico's
  • ​Het fonds kan derivaten gebruiken om het risico te verminderen of de portefeuille efficiënter te beheren. Dit brengt echter andere risico's met zich mee, met name dat een tegenpartij van een derivaat mogelijk niet aan haar contractuele verplichtingen voldoet.
  • Aandelen kunnen snel waarde verliezen en hebben meestal een hoger risico dan obligaties of geldmarktinstrumenten. De waarde van uw investering kan als gevolg kelderen.
  • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta dan de basisvaluta van het fonds of u belegt in een aandelenklasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij 'afgedekt'), kan de waarde van uw belegging beïnvloed worden door wisselkoersschommelingen.

  [##Heading.Fund.RNS]

  Attentie