Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund

A2 Acc USD ISIN-code: LU0229494975

Beoordelingen en prijzen

Morningstar 3 Star-Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Asia-Pacific Property Equities Fund is vermogensgroei op lange termijn door tenminste 75% van het fonds te beleggen in aandelen van bedrijven of Real Estate Investment Trusts (of equivalent) die gevestigd zijn in de Azië-Pacific regio en die een groot deel van hun inkomen genereren uit eigendom, beheer en/of ontwikkeling van vastgoed in de Azië-Pacific regio.

Overzicht

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen door markt- en wisselkoersschommelingen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

Potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en, indien van toepassing, de Essentiële beleggersinformatie.

Deze website is bedoeld voor promotiedoeleinden en niet als beleggingsadvies.

Voordat u belegt

Aandelenklasse:

  belangrijke documenten

  Alle documenten
  ISIN-code: LU0229494975A2 Acc USD Valuta USD NAV 19,6300 Verandering -0,3600% Koersdatum 16-9-2019
   
  ISIN-code: LU0572942307A2 Acc EUR Valuta EUR NAV 17,7800 Verandering 0,1100% Koersdatum 16-9-2019
  ISIN-code: LU0229494629A3 Inc USD Valuta USD NAV 15,9800 Verandering -0,3700% Koersdatum 16-9-2019
  ISIN-code: LU1678960813H2 EUR Valuta EUR NAV 18,3500 Verandering 0,2200% Koersdatum 16-9-2019
  ISIN-code: LU0976556422H2 USD Valuta USD NAV 12,2200 Verandering -0,4100% Koersdatum 16-9-2019
  ISIN-code: LU0976556265H3 USD Valuta USD NAV 10,8200 Verandering -0,3700% Koersdatum 16-9-2019
  ISIN-code: LU0247698441X2 Acc USD Valuta USD NAV 18,0800 Verandering -0,3900% Koersdatum 16-9-2019
  Prestatie

  Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.

  Variabele prestatie

  AandelenklasseJun 2018 - Jun 2019Jun 2017 - Jun 2018Jun 2016 - Jun 2017Jun 2015 - Jun 2016Jun 2014 - Jun 2015
  A2 Acc EUR15,05%5,23%-0,28%-1,64%19,95%
  A2 Acc USD12,54%7,47%2,00%-1,96%-1,74%
  A3 Inc USD12,58%7,37%2,07%-1,91%-1,80%
  H2 EUR16,19%----
  H2 USD13,49%8,20%2,56%-1,32%-1,20%
  H3 USD13,48%8,13%2,64%-1,28%-1,12%
  X2 Acc USD11,86%6,75%1,46%-2,53%-2,41%
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Jaarlijkse omzet voor 30-6-2019

  Cumulatieve prestatie

  Aandelenklasse1 maandSinds begin jaar1 jaar3 jarenSinds oprichting
  A2 Acc EUR3.9821,48%22,91%20,90%75,49%
  A2 Acc USD2.8717,75%17,33%19,47%97,00%
  A3 Inc USD2.8917,76%17,34%19,41%97,11%
  H2 EUR3.9822,15%23,97%-22,07%
  H2 USD2.9418,44%18,21%22,09%104,79%
  H3 USD2.9418,39%18,27%22,05%104,73%
  X2 Acc USD2.8317,25%16,65%17,32%51,00%
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Gegevens per 13-9-2019
  Top 10 belangen
  Geografische indeling
  Sector-indeling
  Dividenden
  Belangrijke feiten
  Beleggingscategorie Property Equities
  Lanceringsdatum 3-10-2005
  Basisvaluta USD
  Sector Morningstar Europe OE Sector Equity Real Estate Indirect - Asia
  Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Pure Asia total return net dividend Index
  Einde van het jaar 30-Jun
  Waarderingstijdstip (CET) 13:00
  Prijsstelling basis Single Priced
  Status van het fonds Open for new investment

  A2 Acc USD

  ISIN-code LU0229494975
  Lipper code 65008839
  WKN-Nummer A0F6DP
  Valoren-nummer 2270416
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 3-10-2005
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging USD2.500,00
  Extra lump sum belegging USD500,00

  A2 Acc EUR

  ISIN-code LU0572942307
  Lipper code 65053786
  WKN-Nummer A1JKTA
  Valoren-nummer 13928963
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 25-4-2006
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00

  A3 Inc USD

  ISIN-code LU0229494629
  Lipper code 65008896
  WKN-Nummer A0F6DN
  Valoren-nummer 2270414
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 3-10-2005
  Betaaldata dividend 20-Jul
  XD data 01-Jul
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging USD2.500,00
  Extra lump sum belegging USD500,00

  H2 EUR

  ISIN-code LU1678960813
  WKN-Nummer A2JC96
  Valoren-nummer 39592986
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.60%
  Lanceringsdatum 15-12-2017
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging EUR750.000,00
  Extra lump sum belegging EUR2.500,00

  H2 USD

  ISIN-code LU0976556422
  Lipper code 68252349
  WKN-Nummer A2JC97
  Valoren-nummer 22534052
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.60%
  Lanceringsdatum 8-11-2013
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging USD750.000,00
  Extra lump sum belegging USD2.500,00

  H3 USD

  ISIN-code LU0976556265
  Lipper code 68252348
  WKN-Nummer A2JC98
  Valoren-nummer 22534028
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.60%
  Lanceringsdatum 8-11-2013
  Betaaldata dividend 20-Jul
  XD data 01-Jul
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging USD750.000,00
  Extra lump sum belegging USD2.500,00

  X2 Acc USD

  ISIN-code LU0247698441
  Lipper code 65022270
  WKN-Nummer A1CXNN
  Valoren-nummer 3038094
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 23-3-2006
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging USD2.500,00
  Extra lump sum belegging USD500,00
  Risicoklasse
  SRRI 5
  Algemene risico's
  • ​De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
  • ​In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
  • ​Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
  • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
  • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
  Specifieke risico's
  • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​De waarde van het Fonds kan dalen als het zijn posities concentreert in een sector die zwaar getroffen wordt door een ongunstige gebeurtenis.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
  • ​Het Fonds kan beleggen in vastgoedbeleggingstrusts, wat gepaard kan gaan met andere risico's dan bij directe belegging in de onderliggende activa. Dergelijke beleggingsinstellingen kunnen het risico verhogen door factoren zoals beperkingen op het opnemen van kapitaal en een minder strikte regelgeving. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.

  [##Heading.Fund.RNS]

  Attentie