Janus Henderson Horizon China Fund

A2 Acc USD ISIN-code: LU0327786744

Beoordelingen en prijzen

Morningstar 4 Star-Janus Henderson Horizon China Fund

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het China Fund is vermogenstoename op lange termijn door te beleggen in effecten die voornamelijk in China, Hongkong en Taiwan zijn genoteerd. De fondsbeheerder kan ook beleggen in elders gevestigde bedrijven die beschikken over aanzienlijke activa en aanzienlijke bedrijfs-, productie- en handelsactiviteiten uitvoeren of andere belangen hebben in China, Hongkong of Taiwan. Ten minste twee derde van het totale vermogen van dit fonds wordt belegd in (i) bedrijven die hun statutaire zetel in China, Hongkong of Taiwan hebben, (ii) bedrijven die hun statutaire zetel buiten China, Hongkong of Taiwan hebben, maar hun bedrijfsactiviteiten voornamelijk in China, Hongkong of Taiwan uitvoeren, of (iii) holdingmaatschappijen waarvan de belangen voornamelijk zijn belegd in bedrijven die hun statutaire zetel in China, Hongkong of Taiwan hebben. Het fonds kan beleggen in Chinese A-aandelen, direct via Shanghai-Hong Kong Stock Connect en andere in aanmerking komende beurzen of indirect via derivaten. De blootstelling aan Chinese A-aandelen is niet meer dan 35% van de intrinsieke waarde van het fonds. De fondsbeheerder past een breed scala aan beleggingsstrategieën toe met een gediversifieerd scala aan instrumenten om de resultaten van het fonds te verbeteren. De fondsbeheerder baseert zijn beleggingsbeslissingen in het bijzonder op een fundamentele strategie die in dit prospectus nader wordt beschreven in het deel dat betrekking heeft op het algemene beleid voor fondsen die actief gebruikmaken van derivaten en een fundamentele strategie toepassen. Bij de implementatie wordt, in overeenstemming met de beleggingsbeperkingen die in dit prospectus zijn opgenomen, gebruikgemaakt van de volgende instrumenten: beursgenoteerde aandeleneffecten, structured notes, opties, futures en forwards op aandelen, indices, contracts-for-difference, OTC-swaps waaronder aandelenswaps en activaswaps, aan aandelen gekoppelde notes en valutatermijncontracten. Als aanvullende strategie, en om defensieve redenen, kan het fonds ook beleggen in obligaties van overheden, overheidsinstellingen en bedrijven en de bijbehorende afgeleide instrumenten, preferente aandelen en geldmarktinstrumenten, en kan het fonds liquide middelen of schatkistpapier aanhouden in afwachting van herbelegging. De fondsbeheerder kan van tijd tot tijd overwegen om valuta- en renterisico's te hedgen, maar sluit over het algemeen geen contracten af met een speculatieve positie in een valuta of rentetarief.

Overzicht

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen door markt- en wisselkoersschommelingen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

Potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en, indien van toepassing, de Essentiële beleggersinformatie.

Deze website is bedoeld voor promotiedoeleinden en niet als beleggingsadvies.

Voordat u belegt

Aandelenklasse:

  belangrijke documenten

  Alle documenten
  ISIN-code: LU0327786744A2 Acc USD Valuta USD NAV 20,0100 Verandering -0,3000% Koersdatum 19-9-2019
   
  ISIN-code: LU0327786827A1 Inc USD Valuta USD NAV 19,9000 Verandering -0,3500% Koersdatum 19-9-2019
  ISIN-code: LU0572944774A2 Acc EUR Valuta EUR NAV 18,0700 Verandering -0,5000% Koersdatum 19-9-2019
  ISIN-code: LU0572944931A2 Acc SGD Valuta SGD NAV 27,5500 Verandering -0,0400% Koersdatum 19-9-2019
  ISIN-code: LU1678961035H1 USD Valuta USD NAV 18,2700 Verandering -0,3300% Koersdatum 19-9-2019
  ISIN-code: LU1678960904H2 EUR Valuta EUR NAV 19,6800 Verandering -0,5100% Koersdatum 19-9-2019
  ISIN-code: LU1678961118H2 USD Valuta USD NAV 18,4000 Verandering -0,3300% Koersdatum 19-9-2019
  ISIN-code: LU0327787395X2 Acc USD Valuta USD NAV 18,1300 Verandering -0,3300% Koersdatum 19-9-2019
  Prestatie

  Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.

  Variabele prestatie

  AandelenklasseJun 2018 - Jun 2019Jun 2017 - Jun 2018Jun 2016 - Jun 2017Jun 2015 - Jun 2016Jun 2014 - Jun 2015
  A1 Inc USD-8,04%17,62%34,37%-14,72%21,38%
  A2 Acc EUR-5,98%15,31%31,33%-14,52%48,07%
  A2 Acc SGD-8,83%16,63%37,45%-14,72%30,81%
  A2 Acc USD-8,04%17,64%34,31%-14,70%21,32%
  H1 USD-7,18%----
  H2 EUR-5,02%----
  H2 USD-7,28%----
  X2 Acc USD-8,56%16,87%33,57%-15,22%20,57%
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Jaarlijkse omzet voor 30-6-2019

  Cumulatieve prestatie

  Aandelenklasse1 maandSinds begin jaar1 jaar3 jarenSinds oprichting
  A1 Inc USD5.4917,13%-0,10%23,12%101,04%
  A2 Acc EUR5.7721,39%5,64%25,07%167,06%
  A2 Acc SGD4.4718,23%0,15%23,98%93,68%
  A2 Acc USD5.4717,09%-0,10%23,05%100,70%
  H1 USD5.5317,90%0,80%--7,48%
  H2 EUR5.8322,33%6,69%--1,10%
  H2 USD5.4917,80%0,65%--7,70%
  X2 Acc USD5.3916,60%-0,71%20,86%81,90%
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Gegevens per 18-9-2019
  Top 10 belangen
  Geografische indeling
  Sector-indeling
  Dividenden
  Belangrijke feiten
  Beleggingscategorie Equities
  Lanceringsdatum 25-1-2008
  Basisvaluta USD
  Sector Morningstar Europe OE China Equity
  Benchmark MSCI China Index
  Einde van het jaar 30-Jun
  Waarderingstijdstip (CET) 13:00
  Prijsstelling basis Single Priced
  Status van het fonds Open for new investment

  A2 Acc USD

  ISIN-code LU0327786744
  Lipper code 65101640
  WKN-Nummer A0M7WU
  Valoren-nummer 3537485
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 25-1-2008
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging USD2.500,00
  Extra lump sum belegging USD500,00

  A1 Inc USD

  ISIN-code LU0327786827
  Lipper code 65101639
  WKN-Nummer A0M7WV
  Valoren-nummer 3537483
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 25-1-2008
  Betaaldata dividend 20-Jul
  XD data 01-Jul
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging USD2.500,00
  Extra lump sum belegging USD500,00

  A2 Acc EUR

  ISIN-code LU0572944774
  Lipper code 65103577
  WKN-Nummer A1JKTC
  Valoren-nummer 13929077
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 25-1-2008
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00

  A2 Acc SGD

  ISIN-code LU0572944931
  Lipper code 65103604
  WKN-Nummer A1JKTE
  Valoren-nummer 13929079
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 25-1-2008
  Valuta SGD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging SGD2.500,00
  Extra lump sum belegging SGD500,00

  H1 USD

  ISIN-code LU1678961035
  WKN-Nummer A2JC99
  Valoren-nummer 22924358
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.60%
  Lanceringsdatum 15-12-2017
  Betaaldata dividend 20-Jul
  XD data 01-Jul
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging USD750.000,00
  Extra lump sum belegging USD2.500,00

  H2 EUR

  ISIN-code LU1678960904
  WKN-Nummer A2JDAA
  Valoren-nummer 39593025
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.60%
  Lanceringsdatum 15-12-2017
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging EUR750.000,00
  Extra lump sum belegging EUR2.500,00

  H2 USD

  ISIN-code LU1678961118
  WKN-Nummer A2JDAB
  Valoren-nummer 22924353
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.60%
  Lanceringsdatum 15-12-2017
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging USD750.000,00
  Extra lump sum belegging USD2.500,00

  X2 Acc USD

  ISIN-code LU0327787395
  Lipper code 65102028
  WKN-Nummer A0M7WY
  Valoren-nummer 3537491
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 25-1-2008
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging USD2.500,00
  Extra lump sum belegging USD500,00
  Risicoklasse
  SRRI 6
  Algemene risico's
  • ​De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
  • ​In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
  • ​Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
  • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
  • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
  Specifieke risico's
  • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • Opkomende markten zijn minder ontwikkeld en gevoeliger voor politieke gebeurtenissen dan ontwikkelde markten. Dit kan zowel een hogere volatiliteit als een groter risico van verlies voor het Fonds inhouden dan beleggingen in meer ontwikkelde markten.
  • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

  [##Heading.Fund.RNS]

  Attentie