Janus Henderson Horizon Asian Growth Fund

A2 Acc USD ISIN-code: LU0011890851

Beoordelingen en prijzen

Morningstar 3 Star-Janus Henderson Horizon Asian Growth Fund

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Asian Growth Fund is vermogensgroei op lange termijn, door tenminste tweederde van het fonds te beleggen in verschillende sectoren, verspreid over de Aziatische aandelen-markten (o.a. Hong Kong, Thailand, Maleisië, Singapore, China, India, de Filippijnen, Zuid-Korea, Taiwan, Indonesië, Australië en Nieuw Zeeland). Het fonds belegt niet in Japan.

Overzicht

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen door markt- en wisselkoersschommelingen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

Potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en, indien van toepassing, de Essentiële beleggersinformatie.

Deze website is bedoeld voor promotiedoeleinden en niet als beleggingsadvies.

Voordat u belegt

Aandelenklasse:

  belangrijke documenten

  Alle documenten
  ISIN-code: LU0011890851A2 Acc USD Valuta USD NAV 117,3800 Verandering 0,3800% Koersdatum 18-9-2019
   
  ISIN-code: LU0622223799A2 Acc EUR Valuta EUR NAV 180,2100 Verandering 0,1900% Koersdatum 18-9-2019
  ISIN-code: LU1678960656H2 EUR Valuta EUR NAV 158,6000 Verandering 0,2000% Koersdatum 18-9-2019
  ISIN-code: LU1678960730H2 USD Valuta USD NAV 148,5500 Verandering 0,3800% Koersdatum 18-9-2019
  ISIN-code: LU0622224094X2 Acc EUR Valuta EUR NAV 172,2300 Verandering 0,1900% Koersdatum 18-9-2019
  ISIN-code: LU0247700106X2 Acc USD Valuta USD NAV 109,4400 Verandering 0,3800% Koersdatum 18-9-2019
  Prestatie

  Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.

  Variabele prestatie

  AandelenklasseJun 2018 - Jun 2019Jun 2017 - Jun 2018Jun 2016 - Jun 2017Jun 2015 - Jun 2016Jun 2014 - Jun 2015
  A2 Acc EUR1,50%5,72%23,12%-6,71%21,67%
  A2 Acc USD-0,75%7,92%25,92%-6,99%-0,35%
  H2 EUR2,55%----
  H2 USD0,28%----
  X2 Acc EUR0,85%5,19%22,63%-7,30%20,91%
  X2 Acc USD-1,35%7,27%25,54%-7,56%-0,92%
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Jaarlijkse omzet voor 30-6-2019

  Cumulatieve prestatie

  Aandelenklasse1 maandSinds begin jaar1 jaar3 jarenSinds oprichting
  A2 Acc EUR3.7515,90%6,99%25,44%79,87%
  A2 Acc USD3.2411,57%1,13%23,12%2.267,00%
  H2 EUR3.8416,78%8,11%-5,53%
  H2 USD3.3412,41%2,19%--1,34%
  X2 Acc EUR3.6915,38%6,32%23,48%71,90%
  X2 Acc USD3.1911,09%0,53%21,28%108,63%
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Gegevens per 17-9-2019
  Top 10 belangen
  Geografische indeling
  Sector-indeling
  Dividenden
  Belangrijke feiten
  Beleggingscategorie Equities
  Lanceringsdatum 1-7-1985
  Basisvaluta USD
  Sector -
  Benchmark MSCI All Countries Asia Pacific (ex Japan) Index
  Einde van het jaar 30-Jun
  Waarderingstijdstip (CET) 13:00
  Prijsstelling basis Single Priced
  Status van het fonds Open for new investment

  A2 Acc USD

  ISIN-code LU0011890851
  Lipper code 60002860
  WKN-Nummer 972769
  Valoren-nummer 595288
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 31-7-1985
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging USD2.500,00
  Extra lump sum belegging USD500,00

  A2 Acc EUR

  ISIN-code LU0622223799
  Lipper code 68119551
  WKN-Nummer A1JBD3
  Valoren-nummer 13075332
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 1-7-2011
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00

  H2 EUR

  ISIN-code LU1678960656
  WKN-Nummer A2JC94
  Valoren-nummer 39580121
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.60%
  Lanceringsdatum 15-12-2017
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging EUR750.000,00
  Extra lump sum belegging EUR2.500,00

  H2 USD

  ISIN-code LU1678960730
  WKN-Nummer A2JC95
  Valoren-nummer 39580387
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.60%
  Lanceringsdatum 15-12-2017
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging USD750.000,00
  Extra lump sum belegging USD2.500,00

  X2 Acc EUR

  ISIN-code LU0622224094
  Lipper code 68119553
  WKN-Nummer A1JGZN
  Valoren-nummer 13075389
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 1-7-2011
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00

  X2 Acc USD

  ISIN-code LU0247700106
  Lipper code 65022279
  WKN-Nummer A0PBHQ
  Valoren-nummer 3012595
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 23-3-2006
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging USD2.500,00
  Extra lump sum belegging USD500,00
  Risicoklasse
  SRRI 6
  Algemene risico's
  • ​De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
  • ​In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
  • ​Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
  • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
  • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
  Specifieke risico's
  • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • Opkomende markten zijn minder ontwikkeld en gevoeliger voor politieke gebeurtenissen dan ontwikkelde markten. Dit kan zowel een hogere volatiliteit als een groter risico van verlies voor het Fonds inhouden dan beleggingen in meer ontwikkelde markten.
  • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

  [##Heading.Fund.RNS]

  Attentie