Global Equity Income: kiezen voor toekomstige dividendgroei

30-11-2016

Downloaden


Andrew Jones en Ben Lofthouse, co-managers van de Henderson Global Equity Income strategie, blijven zich richten op bedrijven met een aantrekkelijk rendement en een sterk potentieel voor dividendgroei. Zij verwachten dat inkomsten schaars blijven en vinden Europa aantrekkelijk, ondanks de onzekerheid rond alle verkiezingen in 2017.

Wat heeft 2016 u geleerd?
Als 2016 ons één ding heeft geleerd, is het wel dat het belangrijk is verder te kijken dan alleen de economische cijfers. Hoewel de markten dit voor China al langer gewend zijn te doen, is door het groeitempo van het bbp (bruto binnenlands product) in developed markets niet gesignaleerd dat een groot deel van de bevolking niet profiteert van de economische groei of het herstel van de markten. Dit heeft onder andere geleid tot het verrassende besluit van het VK om de Europese Unie te verlaten en recentelijk tot de verkiezing van Donald Trump als president van de VS. Het is bovendien interessant te zien hoe de peilingen het dramatisch mis hadden. Ook de voorspelde reactie van beleggers en markten op beide gebeurtenissen bleek onjuist.
We zullen de komende tijd absoluut rekening moeten houden met het effect van de aanstaande Europese verkiezingen op de markten.
Wat zijn de belangrijkste thema's voor de markt in 2017?
Na de totaal onverwachte verkiezingsuitslag in het VS en de Brexit in het VK is het hoogst onwaarschijnlijk dat bezuinigingen hoog op de agenda komen te staan. Andere landen zitten in een soortgelijke situatie als het VK en de VS, en hebben goed gezien wat het gevolg was. Zij zullen de nadruk verleggen van monetaire stimulering naar fiscale verruiming, wat waarschijnlijk tot een hogere korte en lange rente leidt en tot stijging van de inflatie vanaf het huidige lage niveau. Verschillende verkiezingen in Europa zullen leiden tot bezorgdheid en men vreest toename van protectionistisch beleid, aangezien de wereldhandel op dit moment goed is voor 60% van het wereldwijde bbp.
In welke posities heeft u het meeste vertrouwen zo richting het nieuwe jaar?
Wij blijven ons richten op bedrijven met sterke fundamentals, een gezonde balans en een aantrekkelijke cashflow. Dit zijn eigenschappen die kunnen zorgen voor dividendgroei. De strategie is breed gespreid over diverse sectoren en er is waarde te vinden op zowel sector- als landniveau. Europa is een aantrekkelijke regio omdat er een eind is gekomen aan de bezuinigingen en de banken weer geld uitlenen.
Wat kunnen beleggers in het komende jaar verwachten van uw portefeuille?
De strategie van de portefeuille blijft ongewijzigd. Wij blijven streven naar inkomsten en vermogensgroei door te kiezen voor bedrijven die cash genereren en een aantrekkelijk rendement realiseren. Het universum voor Global Equity Income is nog steeds gezond en er zijn overal bedrijven te vinden die reële dividendgroei bieden. Desondanks blijft het altijd essentieel dat je niet te veel betaalt voor die inkomsten. Op grond van deze overweging heeft de strategie een brede exposure over allerlei regio's en sectoren waarvan wij denken dat die voor beleggers het potentieel hebben van een goed rendement binnen een scala aan marktomstandigheden.
Begrippenlijst:
Fiscale verkrapping – maatregelen van een overheid, zoals belastingverhogingen en bezuinigingen, in een poging de staatsschuld te verlagen.
Monetaire stimulering – acties van centrale banken om de geldhoeveelheid te vergroten en leenkosten te verlagen.
Fiscale verruiming – een poging om de economische groei te stimuleren door bijvoorbeeld de overheidsuitgaven te verhogen en belastingen te verlagen.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Voor promotiedoeleinden.


Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Horizon Global Equity Income Fund

Het Janus Henderson Horizon Fund (het ""Fonds"") is een Luxemburgse SICAV die is opgericht op 30 mei 1985 en wordt beheerd door Henderson Management S.A. Alle beleggingsbeslissingen worden uitsluitend gedaan op basis van de informatie in het prospectus van het fonds (inclusief alle daarop betrekking hebbende documenten). Het prospectus bevat beleggingsbeperkingen. Dit document is alleen bedoeld als een samenvatting; potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het fonds. Een exemplaar van het prospectus van het fonds en van het document met essentiële beleggersinformatie kan worden aangevraagd bij Henderson Global Investors Limited in diens hoedanigheid van beleggingsbeheerder en distributeur.

Uitgegeven in Europa door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden aangeboden door Janus Capital International Limited (registratienr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (registratienr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (registratienr. 2678531), AlphaGen Capital Limited (registratienr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (registratienr. 2606646) (elk geregistreerd in Engeland en Wales te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE en onder toezicht van de Financial Conduct Authority) en Henderson Management S.A. (registratienr. B22848 te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg en onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier).

We kunnen telefoongesprekken opnemen voor onze wederzijdse bescherming, om de klantenservice te verbeteren en voor het bijhouden van wettelijke registraties.

Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Bij het vaststellen van de rendementsgegevens wordt geen rekening gehouden met commissies en kosten die verband houden met het uitgeven en terugkopen van deelbewijzen. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt. Belastingaannamen en belastingvoordelen hangen af van de specifieke omstandigheden van een belegger en kunnen veranderen als die situatie of de wetgeving verandert. Als u belegt via een tussenpersoon, raadpleeg dan direct die tussenpersoon, omdat de kosten, rendementen en voorwaarden aanzienlijk kunnen verschillen.

Niets in dit document is bedoeld of mag worden opgevat als advies. Dit document is geen aanbeveling om welke belegging dan ook te kopen of te verkopen. Het is geen onderdeel van enig koop- of verkoopcontract voor een belegging.

Het fonds is een collectief beleggingsproduct dat is goedgekeurd om in het Verenigd Koninkrijk als beleggingsfonds te worden aangeboden. Potentiële beleggers in het Verenigd Koninkrijk moeten er rekening mee houden dat de beschermingsmaatregelen waarin door het Britse toezichtstelsel wordt voorzien, niet of grotendeels niet van toepassing zijn op beleggingen in het fonds en dat er geen vergoedingen worden verstrekt op basis van de Financial Services Compensation Scheme van het Verenigd Koninkrijk.

Exemplaren van het prospectus en van het document met essentiële beleggersinformatie van het fonds zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Italiaans. De statuten en de (half)jaarverslagen zijn beschikbaar in het Engels. Het document met essentiële beleggersinformatie is ook verkrijgbaar in het Spaans. Al deze documenten zijn gratis verkrijgbaar bij de lokale kantoren van Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, Verenigd Koninkrijk voor Britse, Zweedse en andere Scandinavische beleggers; Via Dante 14, I-20121 Milaan, Italië voor Italiaanse beleggers en Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Nederland voor Nederlandse beleggers. De documenten zijn tevens verkrijgbaar bij de volgende fondsvertegenwoordigers: de Oostenrijkse betaalagent Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wenen, Oostenrijk; de Franse betaalagent BNP Paribas Securities Services, 3, Rue d’Antin, F-75002 Parijs, Frankrijk; de Duitse informatieagent Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Duitsland; de Belgische financiële dienstverlener CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België; de Spaanse vertegenwoordiger Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas, E-28109 Madrid, Spanje; de Singaporese vertegenwoordiger Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street #34-03/04 CapitaGreen, Singapore 048946 en de Zwitserse vertegenwoordiger BNP Paribas Securities Services, Parijs, filiaal Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Zwitserland, die tevens optreedt als Zwitserse betaalagent. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, een dochtermaatschappij van de Britse joint venture holding RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, tel. +852 2978 5656 is de vertegenwoordiger van het fonds in Hongkong.

Specifieke risico's

  • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

Risicoklasse

SRRI 5

Deel

Attentie