Global Equity Income: kiezen voor toekomstige dividendgroei

8-12-2016

Downloaden

​Andrew Jones en Ben Lofthouse, co-managers van de Henderson Global Equity Income strategie, blijven zich richten op bedrijven met een aantrekkelijk rendement en een sterk potentieel voor dividendgroei. Zij verwachten dat inkomsten schaars blijven en vinden Europa aantrekkelijk, ondanks de onzekerheid rond alle verkiezingen in 2017.


Wat heeft 2016 u geleerd?

Als 2016 ons één ding heeft geleerd, is het wel dat het belangrijk is verder te kijken dan alleen de economische cijfers. Hoewel de markten dit voor China al langer gewend zijn te doen, is door het groeitempo van het bbp (bruto binnenlands product) in developed markets niet gesignaleerd dat een groot deel van de bevolking niet profiteert van de economische groei of het herstel van de markten. Dit heeft onder andere geleid tot het verrassende besluit van het VK om de Europese Unie te verlaten en recentelijk tot de verkiezing van Donald Trump als president van de VS. Het is bovendien interessant te zien hoe de peilingen het dramatisch mis hadden. Ook de voorspelde reactie van beleggers en markten op beide gebeurtenissen bleek onjuist.

We zullen de komende tijd absoluut rekening moeten houden met het effect van de aanstaande Europese verkiezingen op de markten.

Wat zijn de belangrijkste thema's voor de markt in 2017?
 
Na de totaal onverwachte verkiezingsuitslag in het VS en de Brexit in het VK is het hoogst onwaarschijnlijk dat bezuinigingen hoog op de agenda komen te staan. Andere landen zitten in een soortgelijke situatie als het VK en de VS, en hebben goed gezien wat het gevolg was. Zij zullen de nadruk verleggen van monetaire stimulering naar fiscale verruiming, wat waarschijnlijk tot een hogere korte en lange rente leidt en tot stijging van de inflatie vanaf het huidige lage niveau. Verschillende verkiezingen in Europa zullen leiden tot bezorgdheid en men vreest toename van protectionistisch beleid, aangezien de wereldhandel op dit moment goed is voor 60% van het wereldwijde bbp.

In welke posities heeft u het meeste vertrouwen zo richting het nieuwe jaar?
 
Wij blijven ons richten op bedrijven met sterke fundamentals, een gezonde balans en een aantrekkelijke cashflow. Dit zijn eigenschappen die kunnen zorgen voor dividendgroei. De strategie is breed gespreid over diverse sectoren en er is waarde te vinden op zowel sector- als landniveau. Europa is een aantrekkelijke regio omdat er een eind is gekomen aan de bezuinigingen en de banken weer geld uitlenen.

Wat kunnen beleggers in het komende jaar verwachten van uw portefeuille?
 
De strategie van de portefeuille blijft ongewijzigd. Wij blijven streven naar inkomsten en vermogensgroei door te kiezen voor bedrijven die cash genereren en een aantrekkelijk rendement realiseren. Het universum voor Global Equity Income is nog steeds gezond en er zijn overal bedrijven te vinden die reële dividendgroei bieden. Desondanks blijft het altijd essentieel dat je niet te veel betaalt voor die inkomsten. Op grond van deze overweging heeft de strategie een brede exposure over allerlei regio's en sectoren waarvan wij denken dat die voor beleggers het potentieel hebben van een goed rendement binnen een scala aan marktomstandigheden.
 

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Voor promotiedoeleinden.

Deel

Attentie