WERELDWIJDE DIVIDENDGROEI STELT TELEUR IN 2016, ONDUIDELIJKE VOORUITZICHTEN VOOR 2017 DOOR STERKE DOLLAR

20-2-2017

Downloaden

​Belangrijkste punten

  • In 2016 stegen wereldwijde dividenden in totaal 0,1% en bereikten USD 1,154 biljoen, terwijl de onderliggende groei 0,6% bedroeg.
  • De verklaring van deze geringe groei moet gezocht worden in de vertraging in de VS, de sterke daling in Australië, het VK en opkomende landen, plus de lagere speciale dividenden en een sterkere Amerikaanse dollar.
  • Na de dubbele groeicijfers van 2014 en 2015 vertraagde de Amerikaanse groei in 2016 gestaag.
  • Europa toonde een solide groei en liet het VK, Australië en de opkomende markten ver achter zich
  • Vooruitzichten voor wereldwijde economische groei verbeteren en dat is goed nieuws voor dividenden
  • Henderson verwacht een onderliggende groei van 3,2%, hoewel een sterke dollar (uitgaand van een ongewijzigde wisselkoers) betekent dat de totale groei slechts 0,3% zal bedragen, waarmee het dividendbedrag uitkomt op USD 1,158 biljoen.

 

Bron: Henderson Global Investors, per 31 december 2016

In de loop van het jaar vertraagde de Amerikaanse dividendgroei nog verder, wat vooral blijkt uit de onderliggende dividendgroeicijfers. De groei van 6,9% in het eerste kwartaal daalde gestaag naar slechts 2,1% in het vierde kwartaal. Hiermee kwam de totale groei uit op USD 412,5 miljard, een onderliggende stijging van 4,1% over het volledige jaar. Deze groeicijfers stonden in schril contrast met de dubbele cijfers van 2014 en 2015. Het ontbreken van momentum in de VS, de motor voor dividend in de afgelopen jaren, was bijzonder nadelig voor de wereldwijde groei.

Teleurstellende winstgroei, een focus op het versterken van de balans en een zwakke energiesector verklaren waarom de groei in de VS zo vertraagde. Amerikaanse dividenden van oliemaatschappijen daalden voor het tweede opeenvolgende jaar, waardoor technologiedividenden voor het eerst konden uitgroeien tot de op een na grootste sector. Farmacie behield de koppositie. Vanwege sterk lagere speciale dividenden bedroeg de totale Amerikaanse groei slechts 1,5%, wat lager is dan de onderliggende groei.

In de VS is de dividendgroei weliswaar trager maar wel positief, terwijl de rest van de wereld te maken heeft met flinke dalingen. Van de grote ontwikkelde landen presteerde Australië het slechtst, wat vooral te maken had met de dalende uitkeringen van mijnbouwbedrijven. Dit was de belangrijkste oorzaak voor de totale daling van 10,1% naar USD 41,8 miljard, het laagste niveau sinds 2010 voor Australië. Het VK liet hetzelfde beeld zien. Daar daalden dividenden in 2016 in totaal met 3,5% naar USD 92,9 miljard, het laagste niveau sinds 2012. Deze daling werd veroorzaakt doordat grote mijnbouwbedrijven en een handjevol andere grote bedrijven scherp hebben gesneden in hun dividend en doordat de devaluatie van het pond als gevolg van de Brexit het totaal in het VK heeft teruggebracht naar USD 7,0 miljard. Opkomende markten deelden met de VS en het VK in de malaise met uitkeringen die in totaal een vijfde lager waren en daalden naar USD 87,6 miljard, het laagste totaal sinds 2009. China is goed voor een derde van het totaal van opkomende markten. Dividenden daalden in deze regio voor het tweede opeenvolgende jaar omdat de helft van de bedrijven heeft gesneden in hun dividend. Petrochina en China Construction Bank leverden de grootste negatieve bijdrage.

De groei van Europese landen was zeer divers, maar de algemene dividendgroei was een solide 4,3% (4,1% voor de onderliggende groei), een totaal van USD 219,6 miljard. Van de grote ontwikkelde landen presteerde Frankrijk het best. Franse banken zijn weer gezond en verhoogden de uitkeringen met 50%. Daarmee gaven ze de Franse groei een boost naar een totale groei van 11,8%, wat overeenkomt met 9,4% voor de onderliggende groei. Het kleinere Nederland deed het zelfs nog beter dan Frankrijk, met een totale groei van 38,4%. Deze groei had een impuls gekregen van een groot speciaal dividend van Ahold dankzij de fusie met Delhaize. Maar zelfs los daarvan was de Nederlandse onderliggende groei 18,5% doordat vrijwel elk bedrijf de uitkering verhoogde. Grote winnaar was ING die het dividend verdubbelde. Deze Nederlandse bank nam de plaats in van Unilever en is nu de grootste betaler. Duitsland, Zwitserland en Italië lieten slechts een bescheiden groei zien. Veel grote Duitse namen kwamen met een indrukwekkende dividendstijging, maar de totale groei werd getemperd door de drastische dividendverlaging van Volkswagen (98%) als gevolg van het dieselschandaal, en Deutsche Bank die het dividend schrapte vanwege zorgen over de kapitaalpositie. Spanje, Zweden, België en Oostenrijk waren de grote verliezers. In Spanje werd de totale groei getemperd door de lagere uitkeringen van Santander en Repsol. Deze bedrijven maskeerden de groei van de meeste andere Spaanse bedrijven.

Elders in de wereld stegen Japanse dividenden in totaal met een kwart, maar deze groei was grotendeels toe te schrijven aan een sterkere yen. De wisselkoers had echter een negatief effect op de Japanse exportsector, wat de afwezigheid verklaart van onderliggende groei. De groei in Zuid-Korea en Taiwan was spectaculair. In beide landen kwam dat echter door een of twee grote bedrijven. In Hongkong werd een bescheiden onderliggende groei verhuld door royale speciale dividenden, waarbij de grootste uitkeringen afkomstig waren van Cheung Kong Infrastructure en transportbedrijf MTR.

Wereldwijd gezien waren speciale dividenden in de VS en Europa fors lager, terwijl ze in het VK en Hongkong hoger waren. In totaal daalden ze op jaarbasis met USD 3 miljard. Dit verklaart waarom de totale groei trager was dan de onderliggende groei. Een iets sterkere Amerikaanse dollar had ook enige invloed.

Henderson verwacht in 2017 een totale dividendgroei van slechts 0,3% naar USD 1,158 biljoen in totaal, waarbij de groei wordt afgeremd door de sterke Amerikaanse dollar (uitgaand van een ongewijzigde wisselkoers). Dit staat gelijk aan een onderliggende groei van 3,2%, als we de sterke dollar en lagere speciale dividenden buiten beschouwing laten.
 
Alex Crooke, hoofd Global Equity Income van Henderson Global Investors zegt: “2016 liet een vertraging zien van de Amerikaanse dividendgroei en juist een versnelling in Europa. In delen van Azië was de groei sterk, terwijl het resultaat in het VK teleurstellend was. Dit laat zien hoe belangrijk een wereldwijde aanpak van inkomstenbeleggen is waarbij beleggers profiteren van aantrekkelijke kansen wereldwijd qua dividendgroei.

De vooruitzichten voor economische groei voor 2017 zien er rooskleuriger uit. Ondanks het effect van de sterke dollar kunnen Amerikaanse bedrijfswinsten profiteren van de nieuwe regering in het Witte Huis die meer uitgaven en belastingverlagingen voor bedrijven heeft beloofd. Ook in de gehele eurozone neemt het bedrijfsvertrouwen toe. Door de hogere prijs voor olie en andere grondstoffen zullen deze dividenden flink stijgen, waardoor de dividenduitkeringen in sectoren die het zwaar te verduren hebben gehad geleidelijk aan kunnen herstellen."

“De sterke dollar zal de onderliggende groei in 2017wellicht maskeren, maar op de langere termijn zullen de  schommelingen in de wisselkoersen op neutraal uitkomen en wordt de invloed van onderliggende groeitrends zichtbaar. Bovendien moeten we niet vergeten dat aandelen jaarlijks nog steeds veel inkomsten genereren voor beleggers. Zelfs als de dividendgroei op basis van USD een pas op de plaats maakt.”
 

Bron: Henderson Global Investors, per 31 december 2016

 

Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Internationaal beleggen houdt bepaalde risico's en meer volatiliteit in, waarmee u niet te maken hebt wanneer u alleen in het VK belegt. Deze risico's omvatten wisselkoersschommelingen, economische of financiële instabiliteit, gebrek aan tijdige of betrouwbare financiële informatie of ongunstige politieke of juridische ontwikkelingen.
 
 
- Einde van het persbericht -


Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Voor promotiedoeleinden.

Deel

Attentie