Duurzaam beleggen: thema's blijven krachtig ondanks politieke onrust

22-11-2017

Downloaden

Hamish Chamberlayne, portefeuillemanager van de wereldwijde duurzame-aandelenstrategie van Janus Henderson, bespreekt de belangrijkste lessen van 2017 en de langetermijntrends die van invloed blijven op zijn beleggingsbenadering.

Q. Wat zijn de belangrijkste lessen uit 2017?

Als politiek de belangrijkste drijfveer zou zijn van aandelenmarkten dan was 2017 een moeilijk jaar geweest voor beleggers. Het presidentschap van Trump stond in het teken van controverses: de spanningen tussen Noord-Korea zijn geëscaleerd, de Brexit-onderhandelingen staan stil en er zijn tekenen dat de inflatie aantrekt waardoor centrale banken iets agressiever zijn geworden. Daarnaast waren er ook een aantal grote natuurrampen. De orkanen Harvey en Irma trokken een spoor van verwoesting door Texas, Florida en een deel van het Caribisch gebied; Zuid-Azië werd getroffen door de ergste moesson in jaren; en dan waren er wereldwijd nog hittegolven en hevige bosbranden. De orkaan Harvey is waarschijnlijk de duurste natuurramp in de Amerikaanse geschiedenis, met een economische schade die wordt geraamd op USD 190 miljard. Daarmee zijn de kosten hoger dan die van de orkanen Katrina en Sandy samen. Het is zorgwekkend dat alle overstromingen in Amerika die miljarden dollars aan schade hebben veroorzaakt in de 21ste eeuw hebben plaatsgevonden en gepaard zijn gegaan met orkanen die aan land komen. Dit is een waarschuwing voor de toekomst, aangezien de wereldwijde gemiddelde temperatuur nog steeds “maar” 1 graad Celsius hoger is dan in het pre-industriële tijdperk.

Het is bijna een wonder dat de wereldwijde aandelenmarkten het hoofd konden bieden aan de onstabiele politieke ontwikkelingen, de agressievere houding van centrale banken en de heftige natuurrampen. Maar over het algemeen blijven economische ontwikkelingen positief en veel bedrijven noteren betere winstcijfers. Dit geldt echter niet voor alle bedrijven: technologische innovatie heeft namelijk een grote invloed op alle sectoren en ontwrichtende technologieën volgen elkaar in een steeds sneller tempo op. Wij zijn van mening dat bedrijven die technologische veranderingen omarmen en investeren in de toekomst het meest profiteren. Al met al is het een interessante tijd voor beleggers.

Q. Wat zijn de belangrijkste thema's voor de markten waarin u belegt?​

Er zijn bemoedigende ontwikkelingen in de overgang naar een CO2-arme economie. Zo blijven de kosten voor hernieuwbare energie dalen. En dankzij verbeteringen op het gebied van materiaaltechnologie zijn de wieken van windturbines groter en duurzamer, waardoor de kosten van windenergieprojecten gedaald zijn naar een recordniveau. Windenergie is op dit moment dermate concurrerend dat de kans steeds groter is dat de doelstellingen voor emissiereductie die door de Obama-regering zijn vastgelegd, worden overschreden. Zoals eerder opgemerkt, zijn we ervan overtuigd dat “de economie de politiek aftroeft” in de transitie naar een lage CO2-economie. De media besteed ook veel aandacht aan elektrische auto's en steeds meer landen kondigen plannen aan om auto's die op fossiele brandstoffen rijden op termijn te verbieden. Zo maakte China , de grootste automarkt ter wereld, onlangs bekend dat het land de verkoop van benzine- en dieselauto's rond 2030 willen hebben verbannen, net zoals Noorwegen, Frankrijk, het VK en India.  De ontwikkelingen rond de spraakmakende trends “Internet of Things” en “Industrie 4.0” volgden elkaar in 2017 in rap tempo op en volgens analoge halfgeleiderbedrijven is er een sterke vraag vanuit het industriële en autosegment. We zijn hard op weg naar een samenleving waarin alles met elkaar is verbonden, waarbij machines en alledaagse objecten de kracht van computers inzetten waardoor ze efficiënter worden.

Q. Waar liggen de risico's en kansen?

Onze focus op duurzaamheid leidt automatisch tot een langetermijnbenadering waarbij we ons richten op de gevolgen van megatrends en niet zozeer op die van politieke gebeurtenissen. Het toenemende populisme verandert niets aan de onverbiddelijke trends van bevolkingsgroei, vergrijzing, grenzen aan hulpbronnen en klimaatverandering. In de aanpak van deze problemen is productiviteit volgens ons essentieel en bedrijven die oplossingen bieden zullen de vraag naar hun producten en diensten voortdurend zien groeien. Wij blijven ons richten op het selecteren van bedrijven die een duurzaam groeiende franchise hebben opgebouwd met aantrekkelijke, duurzame groeikenmerken. We houden het risicoprofiel van onze portefeuilles nauwlettend in de gaten. Ons doel is immers een veerkrachtige portefeuille. Naar onze mening zijn de belangen in onze portefeuille aantrekkelijk gewaardeerd, zeker gezien het vertrouwen dat wij hebben in hun groeivooruitzichten op de lange termijn.

 

Begrippenlijst:

Agressief – Een agressief monetair beleid betekent dat beleidsmakers toespelen op verkrappende maatregelen om prijsstijgingen onder controle te houden . Een van de belangrijkste maatregelen is het verlagen /stoppen van obligatieaankopen (kwantitatieve verruiming) en het verhogen van de rente.

Inflatie – De prijsstijging van goederen en diensten in een economie.

Internet of Things – Trend die laat zien dat langzaam maar zeker alle apparaten en objecten met het internet verbonden zullen zijn.

Industrie 4.0 - Trend van automatisering en digitalisering in de maakindustrie Het Internet of Things is hier onderdeel van.

Dit is de visie van de portefeuillemanager op het moment van schrijven. Het mag niet worden gebruikt of opgevat als een aanbod of verzoek om een effect te verkopen of te kopen, of als een aanbeveling om een effect te kopen, te verkopen of te houden of om een beleggingsstrategie of marktsector te volgen. Prognoses vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.

 

 

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Voor promotiedoeleinden.

Deel

Attentie