Wereldwijde aandelen: focus op de voorspelbare trends

5-6-2018

Downloaden

Ian Warmerdam, hoofd Global Equities, vindt dat beleggers niet moeten proberen de economische cyclus of het marktsentiment te voorspellen in de tweede helft van 2018 en daarna. In plaats daarvan moet de focus volgens Ian en zijn team liggen op beter voorspelbare langetermijntrends, die bedrijven aantrekkelijke eindmarkten bieden om in te groeien.

Wat waren in 2018 tot nu toe de drijfveren voor de wereldwijde aandelenmarkt?

In onze ogen schieten de markten op de korte tot middellange termijn een willekeurige kant op en worden ze vooral beïnvloed door gebeurtenissen die we niet kunnen voorspellen. Daarom denken we dat het voor ons onverstandig is om toch zulke voorspellingen te doen of om na zo'n gebeurtenis met commentaar te komen over kortetermijntrends.

Veel interessanter voor ons is het verdere bewijs dat veel van de krachtige langetermijntrends, die een drijfveer zijn voor veel bedrijven in onze portefeuille, intact blijven. De digitalisering van de wereldeconomie gaat onverminderd door, of het nou gaat om detailhandel, advertenties, media, betalingen of gaming.De behoefte aan meer investeringen in energie-efficiëntie en waterinfrastructuur blijft de wereldwijde investeringen aanjagen. En het vermogen van sterke merken om te profiteren van de toenemende consumptie in opkomende markten levert kansen op voor goed bestuurde bedrijven uit allerlei delen van de wereld.

Waar zijn de aantrekkelijkste kansen te vinden?

Er zijn een aantal maatschappelijke, demografische en technologische langetermijntrends die voor bepaalde bedrijven aantrekkelijke eindmarkten opleveren om na verloop van tijd in te groeien.

Op het gebied van betalingen is in onze ogen de weg vrij voor een aanhoudende verschuiving van cash als een betaalmiddel naar digitale en papierloze vormen. We denken dat de advertentie-industrie weg blijft bewegen van reguliere televisie en gedrukte media richting zoekmachines, social media en online netwerken.In de toeleveringsketen voor auto's neemt de behoefte aan meer energie-efficiëntie toe, waardoor de vraag naar lichtgewicht materialen, elektrische auto's en innovatie van de aandrijving toeneemt. De vergrijzende bevolking in het Westen blijft druk uitoefenen op fiscale begrotingen en vraagt om veel meer kosteneffectieve oplossingen in de hele toeleveringsketen voor de gezondheidszorg.

Wij zijn ervan overtuigd dat al deze langetermijntrends, en nog een aantal meer, aantrekkelijke kansen opleveren waar hoogwaardige en goed bestuurde bedrijven van kunnen profiteren. Als deze bedrijven een aantrekkelijke waardering hebben, zullen we zeker in ze beleggen. Op deze manier willen we voor onze klanten een aantrekkelijk rendement op de lange termijn genereren.Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Voor promotiedoeleinden.


Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Global Equity Fund

Het Janus Henderson Fund (het """"Fonds"""") is een Luxemburgse SICAV opgericht op 26 september 2000 en beheerd door Henderson Management S.A. Beleggingsbeslissingen worden uitsluitend gedaan op basis van de informatie in het prospectus van het fonds (inclusief alle daarop betrekking hebbende documenten). Het prospectus bevat beleggingsbeperkingen. Dit document is alleen bedoeld als een samenvatting; potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het fonds. Een exemplaar van het prospectus van het fonds en van het document met essentiële beleggersinformatie is verkrijgbaar bij Henderson Global Investors Limited in de hoedanigheid van beleggingsbeheerder en distributeur.

Janus Henderson Investors is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden aangeboden door Janus Capital International Limited (registratienr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (registratienr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (registratienr. 2678531), AlphaGen Capital Limited (registratienr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (registratienr. 2606646) (elk geregistreerd in Engeland en Wales te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE en onder toezicht van de Financial Conduct Authority) en Henderson Management S.A. (registratienr. B22848 te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg en onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Niets in dit document is bedoeld of mag worden opgevat als advies. Dit document is geen aanbeveling om welke belegging dan ook te kopen of te verkopen. Het is geen onderdeel van enig koop- of verkoopcontract voor een belegging.

Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Bij het vaststellen van de rendementsgegevens wordt geen rekening gehouden met commissies en kosten die verband houden met het uitgeven en terugkopen van deelbewijzen. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt. Belastingaannamen en belastingvoordelen hangen af van de specifieke omstandigheden van een belegger en kunnen veranderen als die situatie of de wetgeving verandert. Als u belegt via een tussenpersoon, raadpleeg dan direct die tussenpersoon, omdat de kosten, rendementen en voorwaarden aanzienlijk kunnen verschillen.

Het fonds is een collectief beleggingsproduct dat is goedgekeurd om in het Verenigd Koninkrijk als beleggingsfonds te worden aangeboden. Potentiële beleggers in het Verenigd Koninkrijk moeten er rekening mee houden dat de beschermingsmaatregelen waarin door het Britse toezichtstelsel wordt voorzien, niet of grotendeels niet van toepassing zijn op beleggingen in het fonds en dat er geen vergoedingen worden verstrekt op basis van de Financial Services Compensation Scheme van het Verenigd Koninkrijk.

Exemplaren van het prospectus en van het document met essentiële beleggersinformatie van het fonds zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Italiaans. De statuten en de (half)jaarverslagen zijn beschikbaar in het Engels. Het document met essentiële beleggersinformatie is ook verkrijgbaar in het Spaans. Al deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar bij de statutaire zetel van het fonds in Luxemburg: 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, in Duitsland: Janus Henderson Investors, Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt, in Oostenrijk: Bank Austria Creditanstalt AG, Am Hof 2, A-1010 Wenen, in Spanje: de kantoren van de Spaanse distributeurs waarvan een overzicht kan worden ingezien op www.cnmv.es (Janus Henderson Fund staat bij de CNMV geregistreerd onder nummer 259), in België: de Belgische financiële dienstverlener CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, in Singapore: de Singaporese vertegenwoordiger Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street #34-03/04 CapitaGreen, Singapore 048946, en in Zwitserland bij de Zwitserse vertegenwoordiger: BNP Paribas Securities Services, Paris, bijkantoor Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich dat ook optreedt als betaalkantoor in Zwitserland.

Beleggers op het eiland Man kunnen met betrekking tot het Janus Henderson Fund geen gebruik maken van de wettelijke vergoedingregelingen. We kunnen telefoongesprekken opnemen voor onze wederzijdse bescherming, om de klantenservice te verbeteren en voor het bijhouden van wettelijke registraties.

Specifieke risico's

  • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben (laag aantal participaties) ten opzichte van zijn beleggingsuniversum, en een ongunstige gebeurtenis met een impact op een klein aantal participaties kan leiden tot aanzienlijke volatiliteit of verliezen voor het Fonds.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

Risicoklasse

SRRI 6

Deel

Halfjaarlijkse marktvooruitzichten

Onze beleggingsmanagers geven hun visie op de kansen en risico's voor de rest van 2018.
Gerelateerde fondsen

Classificaties

Attentie