Aandelen uit opkomende markten: minder populaire markten bieden langetermijnkansen

5-6-2018

Downloaden

Glen Finegan, hoofd Global Emerging Market Equities, is van mening dat minder populaire markten, zoals Zuid-Afrika betere waarde bieden dan veel Aziatische markten.

Waar zijn de aantrekkelijkste kansen te vinden in opkomende markten?

We benadrukken al enige tijd dat de waardering van veel kwalitatieve Aziatische bedrijven te hoog is en dat is dan ook terug te zien in onze huidige positionering. Intussen is er veel veranderd in Zuid-Afrika, waar kiezers uit de middenklasse minder corruptie en een betere levensstandaard eisen. Na de benoeming van Cyril Ramaphosa als president is het vertrouwen in de managementteams van Zuid-Afrikaanse bedrijven gestegen en we verwachten dat de particuliere investeringen aantrekken na een lange periode van stagnatie.We zien deze ontwikkelingen als positief en geloven dat Zuid-Afrika vruchtbare grond biedt voor beleggers die zich richten op de lange termijn.

Hebben de economische hervormingen in China invloed gehad op de positionering van de portefeuille?

De portefeuille die wij beheren, hebben op dit moment weinig beleggingen in Chinese aandelen. De reden hiervoor is het grote aantal staatsbedrijven in het land, dat leidt tot zorgen over de afstemming met de belangen van minderheidsaandeelhouders. Tegen een achtergrond van schuldafbouw is er ook een groot risico dat aan grote, particuliere bedrijven met veel cash gevraagd wordt om ‘nationale diensten’ uit te voeren in plaats van zich te richten op duurzame groei en winst uit te keren aan aandeelhouders. Zo hebben we de afgelopen twaalf maanden ook enkele dubieuze beslissingen voor de allocatie van kapitaal door toonaangevende Chinese internetbedrijven voorbij zien komen.Hoewel het aantal mogelijkheden in China voor langetermijnbeleggers met een focus op absoluut rendement beperkt is, stellen we wel een lijst op van interessante bedrijven die zijn genoteerd aan de Chinese markt voor A-aandelen (buitenlandse beleggers kunnen ook toegang krijgen tot Chinese bedrijven die zijn genoteerd in Hongkong aan de markt voor H-aandelen). Op dit moment zijn de waarderingen echter nog te hoog om te beleggen in deze bedrijven.

Wat zijn uw verwachtingen voor de beleggingscategorie?

De afgelopen 12 maanden waren risicovolle beleggingen steeds in trek, waaronder ook aandelen uit opkomende markten. De waardering van een aantal meer cyclische bedrijven van lagere kwaliteit lijkt een aanzienlijke periode van aanhoudende sterke economische en monetaire omstandigheden in te prijzen.

In onze ogen lopen de financiële markten het risico te optimistisch te zijn en juist bij die houding denken wij dat het belangrijk is om niet in te leveren op kwaliteit, maar vast te houden aan de langetermijnbenadering en een strikte waarderingsdiscipline te hanteren.

We zijn echter positief over de vooruitzichten van opkomende markten voor de lange termijn. Dit komt doordat we in sommige delen van de opkomende wereld onze exposure kunnen uitbreiden naar de sterke structurele trend van een hogere levensstandaard.Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Voor promotiedoeleinden.


Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Emerging Markets Fund

Het Janus Henderson Fund (het """"Fonds"""") is een Luxemburgse SICAV opgericht op 26 september 2000 en beheerd door Henderson Management S.A. Beleggingsbeslissingen worden uitsluitend gedaan op basis van de informatie in het prospectus van het fonds (inclusief alle daarop betrekking hebbende documenten). Het prospectus bevat beleggingsbeperkingen. Dit document is alleen bedoeld als een samenvatting; potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het fonds. Een exemplaar van het prospectus van het fonds en van het document met essentiële beleggersinformatie is verkrijgbaar bij Henderson Global Investors Limited in de hoedanigheid van beleggingsbeheerder en distributeur.

Janus Henderson Investors is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden aangeboden door Janus Capital International Limited (registratienr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (registratienr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (registratienr. 2678531), AlphaGen Capital Limited (registratienr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (registratienr. 2606646) (elk geregistreerd in Engeland en Wales te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE en onder toezicht van de Financial Conduct Authority) en Henderson Management S.A. (registratienr. B22848 te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg en onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Niets in dit document is bedoeld of mag worden opgevat als advies. Dit document is geen aanbeveling om welke belegging dan ook te kopen of te verkopen. Het is geen onderdeel van enig koop- of verkoopcontract voor een belegging.

Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Bij het vaststellen van de rendementsgegevens wordt geen rekening gehouden met commissies en kosten die verband houden met het uitgeven en terugkopen van deelbewijzen. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt. Belastingaannamen en belastingvoordelen hangen af van de specifieke omstandigheden van een belegger en kunnen veranderen als die situatie of de wetgeving verandert. Als u belegt via een tussenpersoon, raadpleeg dan direct die tussenpersoon, omdat de kosten, rendementen en voorwaarden aanzienlijk kunnen verschillen.

Het fonds is een collectief beleggingsproduct dat is goedgekeurd om in het Verenigd Koninkrijk als beleggingsfonds te worden aangeboden. Potentiële beleggers in het Verenigd Koninkrijk moeten er rekening mee houden dat de beschermingsmaatregelen waarin door het Britse toezichtstelsel wordt voorzien, niet of grotendeels niet van toepassing zijn op beleggingen in het fonds en dat er geen vergoedingen worden verstrekt op basis van de Financial Services Compensation Scheme van het Verenigd Koninkrijk.

Exemplaren van het prospectus en van het document met essentiële beleggersinformatie van het fonds zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Italiaans. De statuten en de (half)jaarverslagen zijn beschikbaar in het Engels. Het document met essentiële beleggersinformatie is ook verkrijgbaar in het Spaans. Al deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar bij de statutaire zetel van het fonds in Luxemburg: 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, in Duitsland: Janus Henderson Investors, Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt, in Oostenrijk: Bank Austria Creditanstalt AG, Am Hof 2, A-1010 Wenen, in Spanje: de kantoren van de Spaanse distributeurs waarvan een overzicht kan worden ingezien op www.cnmv.es (Janus Henderson Fund staat bij de CNMV geregistreerd onder nummer 259), in België: de Belgische financiële dienstverlener CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, in Singapore: de Singaporese vertegenwoordiger Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street #34-03/04 CapitaGreen, Singapore 048946, en in Zwitserland bij de Zwitserse vertegenwoordiger: BNP Paribas Securities Services, Paris, bijkantoor Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich dat ook optreedt als betaalkantoor in Zwitserland.

Beleggers op het eiland Man kunnen met betrekking tot het Janus Henderson Fund geen gebruik maken van de wettelijke vergoedingregelingen. We kunnen telefoongesprekken opnemen voor onze wederzijdse bescherming, om de klantenservice te verbeteren en voor het bijhouden van wettelijke registraties.

Specifieke risico's

  • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • Opkomende markten zijn minder ontwikkeld en gevoeliger voor politieke gebeurtenissen dan ontwikkelde markten. Dit kan zowel een hogere volatiliteit als een groter risico van verlies voor het Fonds inhouden dan beleggingen in meer ontwikkelde markten.
  • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

Risicoklasse

SRRI 5

Deel

Investeer in de kracht van disruptie

Veranderingen volgen elkaar nu sneller dan ooit op. Disruptie wordt gevoeld in verschillende industrieën en regio’s en is daarmee een onderscheidende factor in de langetermijnperformance van beleggingsportefeuilles. Er zijn aantrekkelijke kansen, maar ook aanzienlijke risico’s voor de ontwrichte industrieën.Gerelateerde fondsen

Classificaties

Attentie