Global equity income: good dividend growth expectations

5-6-2018

Downloaden

​Ben Lofthouse, Head of Global Equity Income, believes that, despite being in a rising interest rate environment, dividend growth expectations are good for 2018, buoyed by new tax legislation and the recovery in commodity prices.

Dividend-paying stocks were hit hard in the opening months of 2018. Is this a result of the rising rate environment? 
 
Broadly yes, a rising interest rate environment can cause some sectors of equity markets to underperform. In the medium and long term, however, we would expect company fundamentals to be a more significant driver of total returns. Historically, higher interest rate expectations can cause defensive sectors to underperform the market alongside sectors with high debt levels. It is important to say that not all yielding equity sectors consistently underperform in a rising bond yield environment. Many financial services companies’ earnings actually benefit from interest rate increases, and commodity sectors, including oil and mining, are positively correlated to rising rates at some stages of the economic cycle.

It is not clear that the sharp fall in the oil sector in the first quarter of 2018, a sector with some of the highest dividend yields in the market, can be attributed to rising rates, and it was good to see it subsequently recovering in response to improving fundamentals post the initial sell-off. As ever in equities the starting point is important; we have long viewed some US yielding sectors as relatively expensive and have been avoiding exposure to them. These sectors have turned out to be some of the most negatively impacted, with examples including consumer staples and US utilities.

Global dividends recently hit a record high. What factors globally could drive further dividend growth in 2018?

2017 saw economic growth recover after faltering in 2016, and many companies’ earnings are growing again. Dividends tend to lag earnings growth (management and company boards like to see improving profits before committing to dividend increases) so we believe 2018 should see good dividend growth as a result of the still relatively benign macroeconomic environment. In addition, there are a few sector specific factors that might impact dividend growth in 2018. The first is the change in US tax legislation that reduces the tax on company earnings and the barriers to repatriation of earnings from overseas jurisdictions. These tax changes improve the cash flow cover of dividends, which might encourage management to make bolder dividend decisions, and the repatriation changes could free up significant amounts of capital, some of which may be returned to shareholders. Companies to watch include those with high levels of domestic US earnings, and the technology and pharmaceutical sectors, both of which have significant overseas earnings. The other driver of improved dividend trends is the recovery in many commodity prices, ranging from oil to iron ore and paper, which is improving the cash flow of many resource companies and subsequently their dividend paying potential. 
 
In your opinion, which regions, sectors or industries now offer the best opportunities for dividend growth and why? 
 
There are a wide range of opportunities for dividend investors. We are overweight energy on the basis that the improvement in cash generation has been underappreciated by the market. We are also overweight European equities, which look attractively valued and generally have not taken full advantage of the persistently low interest rate environment in many countries across the region.  The level of buybacks is increasing, balance sheets remain lowly geared across many sectors, and the extent of restructuring activities to improve returns continues to positively surprise us.

Glossary:

Dividend – A payment made by a company to its shareholders. The amount is variable, and is paid as a portion of the company’s profits.

Fundamental analysis – The analysis of information that contributes to the valuation of a security, such as a company’s earnings or the evaluation of its management team.

Yield – The level of income on a security, typically expressed as a percentage rate. For equities a common measure is the dividend yield, which divides recent dividend payments for each share by the share price. For a bond, this is calculated as the coupon payment divided by the current bond price.

Yield curve – A graph that plots the yields of similar quality bonds against their maturities. In a normal/upward sloping yield curve, longer maturity bond yields are higher than short-term bond yields. A yield curve can signal market expectations about a country’s economic direction.


These are the views of the author at the time of publication and may differ from the views of other individuals/teams at Janus Henderson Investors. Any securities, funds, sectors and indices mentioned within this article do not constitute or form part of any offer or solicitation to buy or sell them.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Voor promotiedoeleinden.


Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Horizon Global Equity Income Fund

Het Janus Henderson Horizon Fund (het ""Fonds"") is een Luxemburgse SICAV die is opgericht op 30 mei 1985 en wordt beheerd door Henderson Management S.A. Alle beleggingsbeslissingen worden uitsluitend gedaan op basis van de informatie in het prospectus van het fonds (inclusief alle daarop betrekking hebbende documenten). Het prospectus bevat beleggingsbeperkingen. Dit document is alleen bedoeld als een samenvatting; potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het fonds. Een exemplaar van het prospectus van het fonds en van het document met essentiële beleggersinformatie kan worden aangevraagd bij Henderson Global Investors Limited in diens hoedanigheid van beleggingsbeheerder en distributeur.

Uitgegeven in Europa door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden aangeboden door Janus Capital International Limited (registratienr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (registratienr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (registratienr. 2678531), AlphaGen Capital Limited (registratienr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (registratienr. 2606646) (elk geregistreerd in Engeland en Wales te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE en onder toezicht van de Financial Conduct Authority) en Henderson Management S.A. (registratienr. B22848 te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg en onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier).

We kunnen telefoongesprekken opnemen voor onze wederzijdse bescherming, om de klantenservice te verbeteren en voor het bijhouden van wettelijke registraties.

Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Bij het vaststellen van de rendementsgegevens wordt geen rekening gehouden met commissies en kosten die verband houden met het uitgeven en terugkopen van deelbewijzen. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt. Belastingaannamen en belastingvoordelen hangen af van de specifieke omstandigheden van een belegger en kunnen veranderen als die situatie of de wetgeving verandert. Als u belegt via een tussenpersoon, raadpleeg dan direct die tussenpersoon, omdat de kosten, rendementen en voorwaarden aanzienlijk kunnen verschillen.

Niets in dit document is bedoeld of mag worden opgevat als advies. Dit document is geen aanbeveling om welke belegging dan ook te kopen of te verkopen. Het is geen onderdeel van enig koop- of verkoopcontract voor een belegging.

Het fonds is een collectief beleggingsproduct dat is goedgekeurd om in het Verenigd Koninkrijk als beleggingsfonds te worden aangeboden. Potentiële beleggers in het Verenigd Koninkrijk moeten er rekening mee houden dat de beschermingsmaatregelen waarin door het Britse toezichtstelsel wordt voorzien, niet of grotendeels niet van toepassing zijn op beleggingen in het fonds en dat er geen vergoedingen worden verstrekt op basis van de Financial Services Compensation Scheme van het Verenigd Koninkrijk.

Exemplaren van het prospectus en van het document met essentiële beleggersinformatie van het fonds zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Italiaans. De statuten en de (half)jaarverslagen zijn beschikbaar in het Engels. Het document met essentiële beleggersinformatie is ook verkrijgbaar in het Spaans. Al deze documenten zijn gratis verkrijgbaar bij de lokale kantoren van Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, Verenigd Koninkrijk voor Britse, Zweedse en andere Scandinavische beleggers; Via Dante 14, I-20121 Milaan, Italië voor Italiaanse beleggers en Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Nederland voor Nederlandse beleggers. De documenten zijn tevens verkrijgbaar bij de volgende fondsvertegenwoordigers: de Oostenrijkse betaalagent Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wenen, Oostenrijk; de Franse betaalagent BNP Paribas Securities Services, 3, Rue d’Antin, F-75002 Parijs, Frankrijk; de Duitse informatieagent Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Duitsland; de Belgische financiële dienstverlener CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België; de Spaanse vertegenwoordiger Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas, E-28109 Madrid, Spanje; de Singaporese vertegenwoordiger Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street #34-03/04 CapitaGreen, Singapore 048946 en de Zwitserse vertegenwoordiger BNP Paribas Securities Services, Parijs, filiaal Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Zwitserland, die tevens optreedt als Zwitserse betaalagent. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, een dochtermaatschappij van de Britse joint venture holding RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, tel. +852 2978 5656 is de vertegenwoordiger van het fonds in Hongkong.

Specifieke risico's

  • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

Risicoklasse

SRRI 5

Deel

Attentie