SRI wereldwijd: de focus op duurzaamheid

5-6-2018

Downloaden

Hamish Chamberlayne, portefeuillemanager van de Global Sustainable Equity-strategie van Janus Henderson, bespreekt het nieuws uit 2018 en de langetermijntrends die van invloed zijn op zijn strategie.

Q. Wat heb je tot nu toe gesignaleerd in 2018?

Alles wijst erop dat beleggingstrends de voorkeur blijven geven aan bedrijven die streven naar een betere wereld. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen bedrijven die zich inzetten voor een duurzame economie zich met succes staande houden in een omgeving die zich zo snel ontwikkelt. Uit het nieuws blijkt dit jaar wel hoe groot het momentum blijft in cleantech-investeringen. China is van plan vóór 2020 368 miljard dollar te investeren in duurzame energieprojecten en is nu de grootste markt ter wereld voor elektrische auto's. In het Midden Oosten heeft het Vision Fund, het investeringsfonds van SoftBank dat investeert in disruptieve toekomstige technologieën, aangekondigd dat het steun gaat verlenen aan een 200GW zonne-energieproject ter waarde van 200 miljard dollar in Saoedi-Arabië. En in het thema plasticvervuiling werd de BBC serie Blue Planet II wereldwijd geprezen om het belichten van de dramatische gevolgen die plastic heeft op onze oceanen. Onze strategie heeft erg weinig exposure naar bedrijven die in dit thema actief zijn, maar we gaan hierover wel in gesprek met de paar belangen die plastic in hun producten verwerken.

Q. Wat zijn de belangrijkste thema's voor de markten waarin je belegt?

Als we de markt als geheel bekijken, is duidelijk dat de snelstgroeiende subsectoren in toenemende mate betrokken zijn bij duurzaamheid. Er zijn veelbelovende kansen te vinden op het gebied van bijvoorbeeld cloud computing en kunstmatige intelligentie, de elektrificering van transport, energiebesparing, 'smart cities', industrie 4.0, duurzame infrastructuur, financiële dienstverlening, onderwijs en onderzoek, en gezondheidszorg. Dit zijn in onze ogen langetermijntrends die de economische en politieke cyclus overstijgen, wat ons vertrouwen geeft in de duurzaamheid van hun toekomstige groei. Wij richten ons niet alleen op de selectie van aandelen met een positieve impact op milieu of maatschappij, we vermijden ook bedrijven met procedures die wij niet als duurzaam beschouwen of die een negatief effect hebben op onze wereld. Onze strategie is bijvoorbeeld bewust koolstofarm. Wij zijn ervan overtuigd dat het doodvonnis getekend is voor olie, zeker als we zien hoe overweldigend wetenschappers het met elkaar eens zijn dat het verbranden van fossiele brandstoffen leidt tot onherstelbare schade aan ons klimaat. Olie is bovendien de primaire grondstof in de productie van plastic.

Waar liggen op dit moment de meeste beleggingskansen?

Onze strategie houdt een voorkeur voor de thema’s Kennis & Technologie en Efficiëntie, waar we blijven zoeken naar interessante beleggingen. Veel van onze beleggingen houden zich bezig met meerdere duurzaamheidsthema's. Halfgeleiderproducenten hebben bijvoorbeeld al op veel terreinen een transformerend effect, onder andere binnen medische technologie en diagnostiek, electrische en zelfrijdende auto's, 'smart cities' en fabrieksautomatisering, hernieuwbare energie en energiebesparing, en water- en milieudiensten. Halfgeleiders zijn de ruggengraat van een slimme en verbonden wereld, en de industrie ontwikkelt zich van het bedienen van de computer- en telefoniemarkt naar integratie in een groeiend aantal industriële en 'Internet of Things' toepassingen.

Begrippenlijst

Gigawatt = een elektriciteitsmaat die gelijk staat aan een miljard watt

Industrie 4.0 = naam voor de huidige trend van automatisering en digitalisering in de maakindustrie Het 'Internet of Things' is hier onderdeel van.

Internet of Things = de koppeling van computerapparatuur in alledaagse voorwerpen met het internet waardoor ze gegevens kunnen uitwisselen.

Koolstofarme strategie = een strategie die ernaar streeft de positie te beperken in bedrijven die fossiele brandstoffen produceren, of die binnen het bedrijf of de toeleveringsketen in belangrijke mate fossiele brandstoffen verbranden.  Het verbranden van fossiele brandstoffen produceert koolstofdioxide, een van de belangrijkste gassen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat die leidt tot klimaatverandering.

SRI = sustainable and responsible investing (duurzaam beleggen)

Duurzame economie = economische ontwikkeling die probeert de behoeften van mensen zodanig te bevredigen dat natuurlijke bronnen en het milieu voor toekomstige generaties behouden blijven.Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Voor promotiedoeleinden.

Deel

Halfjaarlijkse marktvooruitzichten

Onze beleggingsmanagers geven hun visie op de kansen en risico's voor de rest van 2018.
Gerelateerde fondsen

Classificaties

Attentie