SRI Outlook: innovatie en kansen gaan hand in hand

27-11-2018

Downloaden

Hamish Chamberlayne, Hoofd van Socially Responsible Investment, verwacht dat bedrijven, beleggers en actieve beheerders zich blijven richten op duurzaamheidskwesties.


Wat zijn de belangrijkste thema's voor de markten in 2019?

Onze langetermijn trends zijn niet veranderd, maar de recente marktvolatiliteit heeft wel koopkansen opgeleverd. Het belang van duurzaamheidskwesties blijft toenemen. Zo leveren actieve beheerders een positieve impact door bewust te beleggen in bedrijven die bijdragen aan een duurzamere planeet en juist niet te beleggen in bedrijven die schadelijk zijn. De ‘great acceleration’ van enkele decennia geleden heeft geleid tot een enorme stijging van de vraag naar energie, land en water. Klimaatverandering en milieuvernietiging zijn te zichtbaar geworden om te kunnen negeren. Om de voorzitter van het Wereld Natuur Fonds te quoten: “Wij zijn de eerste generatie die weet dat we onze planeet vernietigen en de laatste die er iets aan kan doen”.

Veel bedrijven erkennen dat een duurzame benadering voor het leveren van goederen en diensten en het bieden van oplossingen voor maatschappelijke en milieuproblemen winstgevend kan zijn. Dit heeft allemaal invloed op de kwaliteit van een bedrijf en de duurzaamheid van een toekomstgerichte basis.


Waar ziet u de grootste kansen en risico’s binnen uw beleggingscategorie?

Als we aan duurzaamheid denken, zien we een wereld aan kansen. Zo zien we een snelle toename van hernieuwbare energie en veel meer elektrische auto's. Daarnaast komen er nog eens miljarden verbonden apparaten bij, met halfgeleiders en microchips die grote hoeveelheden data vastleggen en verwerken. Al die gegevens worden opgeslagen in de cloud, waar geheugen voor nodig is. Vervolgens worden ze door software geanalyseerd en klaar gemaakt voor gebruik om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en waarde te creëren. Wij zoeken dus naar de leidende bedrijven op deze gebieden. Daarnaast kijken we ook naar consumentenbedrijven die vooroplopen met de circulaire economie. Verder richten we ons op zorg- en levensverzekeraars, aanbieders van diensten in de gezondheidszorg en bedrijven die zich bezighouden met watertechnologie, elektrische veiligheid, architectuur, onderwijs en entertainment. We verwachten ook dat de olieprijs weer zal dalen. Een hoge olieprijs is in feite zelfdestructief, omdat die alleen maar leidt tot snellere innovatie en vervanging.


Hoe heeft 2018 uw benadering of vooruitzichten voor 2019 veranderd?

Onze strategie is gericht op tien beleggingsthema's, op basis waarvan het team bedrijven zoekt die oplossingen bieden voor langdurige megatrends op het gebied van milieu en maatschappij. Aangezien duurzaamheid nauw verbonden is met innovatie, kunnen we profiteren van nieuwe oplossingen en tegelijkertijd de ontwrichting vermijden die er vaak mee gepaard gaat.

Als actieve beleggers met een focus op de lange termijn moeten we het kapitaal van onze klanten goed beheren en toekennen aan winstgevende en verantwoorde beleggingen. Uiteindelijk hebben al deze factoren invloed op de kwaliteit van een bedrijf en de duurzaamheid van een toekomstgerichte basis. Korte periodes met ‘mean reversion’ zijn onvermijdelijk. Tijdens zo'n periode moeten we ons eraan blijven herinneren dat waarde niet hetzelfde is als waardering. Er zijn veel factoren die schommelingen van de waarderingen op korte termijn kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan de rente. Maar wij zijn ervan overtuigd dat groei op de lange termijn altijd de meeste waarde genereert voor beleggers. In onze ogen is het genereren van beleggingsrendement over de lange termijn door de aard ervan beleggen in duurzaamheid.Welke thema's kunnen de markt mogelijk van richting doen veranderen in 2019? Download onze infographic voor meer informatie
Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Voor promotiedoeleinden.

Deel

Attentie