Wereldwijde aandelen: focus op voorspelbare langtermijntrends

27-11-2018

Downloaden

Ian Warmerdam, hoofd van het in Edinburgh gevestigde Global Equities Team, denkt dat beleggers zich in 2019 en daarna moeten richten op fundamenteel veerkrachtige bedrijven die actief zijn in eindmarkten met een langdurige groeitrend.


Wat heeft 2018 u geleerd?

We zeiden het al in 2017 en zeggen het in 2018 opnieuw: dit was een jaar waarin maar weer eens bleek hoe moeilijk het is om macro-economische en politieke gebeurtenissen of het marktsentiment te voorspellen. Of het nou gaat om de escalerende handelsconflicten over de hele wereld, de aanhoudende onzekerheid rond de Brexit, of de onvoorspelbare verkiezingsuitslagen en politieke retoriek – het voorspellen van deze veranderingen en de impact ervan op de financiële markten was moeilijker dan ooit.


Wat zijn in 2019 de belangrijkste thema's voor de markten waarin u belegt?

We blijven onze analyse richten op hoogwaardige, veerkrachtige bedrijven van over de hele wereld die goed gepositioneerd zijn om te profiteren van wat in onze ogen de meer voorspelbare maatschappelijke en demografische trends zijn die de markten beïnvloeden.

Deze trends worden vaak ondergewaardeerd door de aandelenmarkt. Denk daarbij aan het hervormende effect van internet, de noodzaak voor meer innovatie in de gezondheidszorg gezien de wereldwijde vergrijzing, de aanhoudende verschuiving van cash naar papierloze betalingen, de zoektocht naar betere energie-efficiëntie in veel verschillende industrieën en de groeiende koopkracht van de consument in opkomende markten.


Wat zijn op dit moment de risico’s in uw beleggingscategorie en waar zijn de aantrekkelijkste kansen te vinden?

Het meest relevante risico voor beleggers in welke beleggingscategorie dan ook is het permanente verlies van kapitaal. Wij proberen dit risico te beperken door ons grondig te verdiepen in de veerkracht van het bedrijfsmodel van ondernemingen. Daarnaast beleggen we met een strikte waarderingsdiscipline en houden we onze portefeuille goed gespreid.

Sommige beleggers proberen geopolitiek en economisch nieuws en de impact voor de korte termijn daarvan op de financiële markten te voorspelen. In onze ogen nemen zij onnodige risico's. Wij richten onze beleggingen altijd op de lange termijn en baseren onze beslissingen op een horizon van vijf jaar.

We blijven beleggen in bedrijven met hoogwaardige kenmerken voor hun franchise, financiën en management. Wij zijn ervan overtuigd dat dit veerkracht oplevert in periodes van onzekerheid op de markt. Hierdoor kunnen we beleggen met een lange horizon, omdat deze seculiere trends blijven bestaan.

Ook proberen we risico's op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur te vermijden. Bovendien gaan we actief in dialoog met bedrijven die te maken hebben met mogelijke bedreigingen. Veel van de bedrijven die we analyseren en waarin we beleggen, profiteren van de hierboven genoemde duurzame langetermijntrends. We kiezen bewust voor deze trends en niet voor veel minder voorspelbare trends die de markt kunnen beïnvloeden.Welke thema's kunnen de markt mogelijk van richting doen veranderen in 2019? Download onze infographic voor meer informatie
Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Voor promotiedoeleinden.


Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Global Equity Fund

Het Janus Henderson Fund (het """"Fonds"""") is een Luxemburgse SICAV opgericht op 26 september 2000 en beheerd door Henderson Management S.A. Beleggingsbeslissingen worden uitsluitend gedaan op basis van de informatie in het prospectus van het fonds (inclusief alle daarop betrekking hebbende documenten). Het prospectus bevat beleggingsbeperkingen. Dit document is alleen bedoeld als een samenvatting; potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het fonds. Een exemplaar van het prospectus van het fonds en van het document met essentiële beleggersinformatie is verkrijgbaar bij Henderson Global Investors Limited in de hoedanigheid van beleggingsbeheerder en distributeur.

Janus Henderson Investors is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden aangeboden door Janus Capital International Limited (registratienr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (registratienr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (registratienr. 2678531), AlphaGen Capital Limited (registratienr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (registratienr. 2606646) (elk geregistreerd in Engeland en Wales te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE en onder toezicht van de Financial Conduct Authority) en Henderson Management S.A. (registratienr. B22848 te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg en onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Niets in dit document is bedoeld of mag worden opgevat als advies. Dit document is geen aanbeveling om welke belegging dan ook te kopen of te verkopen. Het is geen onderdeel van enig koop- of verkoopcontract voor een belegging.

Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Bij het vaststellen van de rendementsgegevens wordt geen rekening gehouden met commissies en kosten die verband houden met het uitgeven en terugkopen van deelbewijzen. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt. Belastingaannamen en belastingvoordelen hangen af van de specifieke omstandigheden van een belegger en kunnen veranderen als die situatie of de wetgeving verandert. Als u belegt via een tussenpersoon, raadpleeg dan direct die tussenpersoon, omdat de kosten, rendementen en voorwaarden aanzienlijk kunnen verschillen.

Het fonds is een collectief beleggingsproduct dat is goedgekeurd om in het Verenigd Koninkrijk als beleggingsfonds te worden aangeboden. Potentiële beleggers in het Verenigd Koninkrijk moeten er rekening mee houden dat de beschermingsmaatregelen waarin door het Britse toezichtstelsel wordt voorzien, niet of grotendeels niet van toepassing zijn op beleggingen in het fonds en dat er geen vergoedingen worden verstrekt op basis van de Financial Services Compensation Scheme van het Verenigd Koninkrijk.

Exemplaren van het prospectus en van het document met essentiële beleggersinformatie van het fonds zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Italiaans. De statuten en de (half)jaarverslagen zijn beschikbaar in het Engels. Het document met essentiële beleggersinformatie is ook verkrijgbaar in het Spaans. Al deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar bij de statutaire zetel van het fonds in Luxemburg: 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, in Duitsland: Janus Henderson Investors, Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt, in Oostenrijk: Bank Austria Creditanstalt AG, Am Hof 2, A-1010 Wenen, in Spanje: de kantoren van de Spaanse distributeurs waarvan een overzicht kan worden ingezien op www.cnmv.es (Janus Henderson Fund staat bij de CNMV geregistreerd onder nummer 259), in België: de Belgische financiële dienstverlener CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, in Singapore: de Singaporese vertegenwoordiger Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street #34-03/04 CapitaGreen, Singapore 048946, en in Zwitserland bij de Zwitserse vertegenwoordiger: BNP Paribas Securities Services, Paris, bijkantoor Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich dat ook optreedt als betaalkantoor in Zwitserland.

Beleggers op het eiland Man kunnen met betrekking tot het Janus Henderson Fund geen gebruik maken van de wettelijke vergoedingregelingen. We kunnen telefoongesprekken opnemen voor onze wederzijdse bescherming, om de klantenservice te verbeteren en voor het bijhouden van wettelijke registraties.

Specifieke risico's

  • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben (laag aantal participaties) ten opzichte van zijn beleggingsuniversum, en een ongunstige gebeurtenis met een impact op een klein aantal participaties kan leiden tot aanzienlijke volatiliteit of verliezen voor het Fonds.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

Risicoklasse

SRRI 5
SRRI 6

Deel

Attentie