Quick view: Chinese yuan depreciates to critical level against the US dollar

6-8-2019

Downloaden

Charlie Awdry, China portfolio manager, provides his views on the central bank’s symbolic move to allow the yuan to weaken below 7.0 against the US dollar and its significance for investors.

This week the Chinese yuan (CNY) finally broke through to the downside to the psychologically important level of 7.0 to the US dollar. 7.0 was a clear line in the sand defended by monetary authorities in Beijing since late 2016. While we are not currency experts, we would not be surprised to see the yuan weaken further now that 7.0 has finally been breached.
 
Many will say this breach of 7.0 is a political decision as part of the US-China trade war but the economic theory of ‘the impossible trinity’ suggests that over the medium term, policymakers cannot simultaneously control domestic monetary conditions, the cross border movement of capital and the foreign exchange rate. The move shows that Chinese policymakers are finally giving in to this reality after a period of weak growth and ineffective policy responses. Perhaps it is merely convenient for the CNY to weaken through 7.0 now under the cover of the trade war?
 
The question of what this means for Chinese equity markets is a complex one to answer and is made more difficult by the extra market volatility brought about by lower trading activity in the Northern Hemisphere’s summer holiday month of August. That it is happening just as the political situation in Hong Kong is becoming more combustible is an extra cause for concern in what are traditionally very emotional Chinese equity markets.
 
We see the following implications:
 
1. Headwind for foreign investors

Chinese equities generally earn CNY profits and have balance sheets dominated by CNY assets so a weaker CNY is clearly a headwind to returns for overseas investors who think in terms of USD, euro or GBP. Emerging market/ Asia Pacific investors can choose between many countries to invest in and hence often look to the USD as a base for earnings across countries. A lower CNY will generally lead to lower earnings forecasts for Chinese corporates, a feature that investors tend not to like and that can keep equity markets cheap.
 
2. Offshore debt worries

We are extremely cautious on the equity of any company with offshore debt financing in USD and HK dollars. A particular concern to us is property equities because the sector is a very large issuer in the high yield offshore bond market. Funding CNY is cash consuming and generating businesses with USD debt is a problem if the CNY falls, as the effective debt load increases, and can cause solvency issues. Indeed, over the years, this has traditionally been the Archilles’ heel of corporate emerging markets.
 
3. Credit quality issues

As we have held a very cautious view on Chinese bank shares for over a year now, this CNY move reinforces our positioning with the potential for more credit quality issues. Credit quality issues originating from the property sector would not be a surprise but what is harder to determine are the unintended consequences of this move.
 
Conclusion
 
We will be monitoring the situation but it is probably fair to say that,  if corporate China has seen the People’s Bank of China (PBOC) defend 7.0 to the USD for almost three years, those same corporates will have implemented a view that the CNY will not fall below 7.0 in financial decision making. While offshore funding is one obvious exposure, we will be watching to see where else risks will emerge.
 
This CNY move can be considered as a policy stimulus to the Chinese economy at a time when economic momentum measured by the Caixin Purchasing Managers’ Index (PMI) survey has been weak. Given our China equity portfolios have a strong domestic demand focus, we will see if the currency move has a significant impact on consumer demand over time.
 
 
 
Glossary:
 
Offshore debt: bonds/debt issued outside the home country of the entity guaranteeing the bond.
 
Credit quality: used to judge the investment quality of a bond/debt. It is represented by a score assigned to a borrower, based on their creditworthiness. An entity issuing investment-grade bonds would typically have a higher credit rating than one issuing high-yield bonds.
 
Caixin Purchasing Managers' Index: a gauge of manufacturing activity focusing on small and medium-sized companies. Widely used as an indicator of the strength of the Chinese economy.   
 

 

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Voor promotiedoeleinden.


Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Horizon China Fund

Het Janus Henderson Horizon Fund (het ""Fonds"") is een Luxemburgse SICAV die is opgericht op 30 mei 1985 en wordt beheerd door Henderson Management S.A. Alle beleggingsbeslissingen worden uitsluitend gedaan op basis van de informatie in het prospectus van het fonds (inclusief alle daarop betrekking hebbende documenten). Het prospectus bevat beleggingsbeperkingen. Dit document is alleen bedoeld als een samenvatting; potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het fonds. Een exemplaar van het prospectus van het fonds en van het document met essentiële beleggersinformatie kan worden aangevraagd bij Henderson Global Investors Limited in diens hoedanigheid van beleggingsbeheerder en distributeur.

Uitgegeven in Europa door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden aangeboden door Janus Capital International Limited (registratienr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (registratienr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (registratienr. 2678531), AlphaGen Capital Limited (registratienr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (registratienr. 2606646) (elk geregistreerd in Engeland en Wales te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE en onder toezicht van de Financial Conduct Authority) en Henderson Management S.A. (registratienr. B22848 te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg en onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier).

We kunnen telefoongesprekken opnemen voor onze wederzijdse bescherming, om de klantenservice te verbeteren en voor het bijhouden van wettelijke registraties.

Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Bij het vaststellen van de rendementsgegevens wordt geen rekening gehouden met commissies en kosten die verband houden met het uitgeven en terugkopen van deelbewijzen. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt. Belastingaannamen en belastingvoordelen hangen af van de specifieke omstandigheden van een belegger en kunnen veranderen als die situatie of de wetgeving verandert. Als u belegt via een tussenpersoon, raadpleeg dan direct die tussenpersoon, omdat de kosten, rendementen en voorwaarden aanzienlijk kunnen verschillen.

Niets in dit document is bedoeld of mag worden opgevat als advies. Dit document is geen aanbeveling om welke belegging dan ook te kopen of te verkopen. Het is geen onderdeel van enig koop- of verkoopcontract voor een belegging.

Het fonds is een collectief beleggingsproduct dat is goedgekeurd om in het Verenigd Koninkrijk als beleggingsfonds te worden aangeboden. Potentiële beleggers in het Verenigd Koninkrijk moeten er rekening mee houden dat de beschermingsmaatregelen waarin door het Britse toezichtstelsel wordt voorzien, niet of grotendeels niet van toepassing zijn op beleggingen in het fonds en dat er geen vergoedingen worden verstrekt op basis van de Financial Services Compensation Scheme van het Verenigd Koninkrijk.

Exemplaren van het prospectus en van het document met essentiële beleggersinformatie van het fonds zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Italiaans. De statuten en de (half)jaarverslagen zijn beschikbaar in het Engels. Het document met essentiële beleggersinformatie is ook verkrijgbaar in het Spaans. Al deze documenten zijn gratis verkrijgbaar bij de lokale kantoren van Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, Verenigd Koninkrijk voor Britse, Zweedse en andere Scandinavische beleggers; Via Dante 14, I-20121 Milaan, Italië voor Italiaanse beleggers en Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Nederland voor Nederlandse beleggers. De documenten zijn tevens verkrijgbaar bij de volgende fondsvertegenwoordigers: de Oostenrijkse betaalagent Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wenen, Oostenrijk; de Franse betaalagent BNP Paribas Securities Services, 3, Rue d’Antin, F-75002 Parijs, Frankrijk; de Duitse informatieagent Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Duitsland; de Belgische financiële dienstverlener CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België; de Spaanse vertegenwoordiger Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas, E-28109 Madrid, Spanje; de Singaporese vertegenwoordiger Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street #34-03/04 CapitaGreen, Singapore 048946 en de Zwitserse vertegenwoordiger BNP Paribas Securities Services, Parijs, filiaal Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Zwitserland, die tevens optreedt als Zwitserse betaalagent. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, een dochtermaatschappij van de Britse joint venture holding RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, tel. +852 2978 5656 is de vertegenwoordiger van het fonds in Hongkong.

Specifieke risico's

  • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • Opkomende markten zijn minder ontwikkeld en gevoeliger voor politieke gebeurtenissen dan ontwikkelde markten. Dit kan zowel een hogere volatiliteit als een groter risico van verlies voor het Fonds inhouden dan beleggingen in meer ontwikkelde markten.
  • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

Risicoklasse

SRRI 6

Deel

Attentie